Avaleht

Bienvenue sur le site de traduire DMaths en Estonien!
Willkommen auf der Webseite über die Übersetzung das DMaths!
Welcome to the webpage about translating DMaths into Estonian!
Tere tulemast DMaths-i eestindamise kodulehele!

Käesoleval veebilehel on info nii DMaths-i tõlkimise kohta kui ka muu info, mis sellega seondub. Püüame koguda ka kasutamise hõlbustamiseks näiteid. Abi ja koostöö on teretulnud!

Kui keegi soovib kaasa aidata siis palun ühendust võtta. Vaata ka, kaugel on tõlkimine, mida tõlkida ning loe tõlkimisjuhendit.

Eriti hinnatud on inglise, saksa ja prantsuse keele oskajad! Matemaatika terminite tundmine tuleb kasuks kuid ei ole nii oluline kui keeleoskus ise. Terminid täpsustatakse koostöös matemaatikutega.

Käesolev veebilehega on tehtud algust 3.novembril 2013.

# # #

Hereby we collect information about DMaths translation into Estonian and also other related information. We are trying also collect examples about easier usage. Any cooperation and help would be appreciated! If you are ready to help - please let me know! Especially are Estonian, English, French, German speakers wanted! Math term skills are not mandatory but useful. Terms will be confirmed during cooperation with mathematicians.

Current website has been started at 3rd November 2013.