หน้าแรก

ประกาศผลการเรียน 2/2561

ระบบ SMSS


รบกวนคุณครูทุกท่านกรอกข้อมูล email (gmail)
เพื่อลงทะเบียนระบบ โรงเรียนสุจริตด้วยครับกิจกรรมโรงเรียนตาลสุมพัฒนา

 • คลินิกเกษตร
  16 พฤษภาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนตาลสุมพัฒนาร่วมโครงการคลินิคเกษตร ณ ที่ว่าการอำเภอตาลสุม ดูภาพเพิ่มเติม
    


  ส่ง 16 พ.ค. 2562 01:50 โดย เฉลิมพล เถาว์โท
 • ปฐมนิเทศ
    วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ณ หอประชุมโรงเรียนตาลสุมพัฒนา โดยมี ว่าที่ร้อยตรีบรรจง ดอกอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ดูภาพเพิ่มเติม

    

  ส่ง 16 พ.ค. 2562 01:47 โดย เฉลิมพล เถาว์โท
 • วันเกียรติยศและปัจฉิมนิเทศ
  วันที่ 15 มีนาคม 2562 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา จัดกิจกรรมวันเกียรติยศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561  ชมภาพเพิ่มเติม
     
      ส่ง 28 มี.ค. 2562 00:52 โดย เฉลิมพล เถาว์โท
 • ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน
  โรงเรียนตาลสุมพัฒนาจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานธรรม ชมภาพเพิ่มเติม
    
      ส่ง 27 มี.ค. 2562 17:04 โดย เฉลิมพล เถาว์โท
 • ร่วมอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคี
  12-15 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนตาลสุมพัฒนา ร่วมอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานี
    

  ส่ง 27 มี.ค. 2562 16:57 โดย เฉลิมพล เถาว์โท
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 26 รายการ ดูเพิ่มเติม »


รวมเว็บไซต์ครูตาลสุมพัฒนา

รายชื่อครูที่ส่งเว็บไซต์หน้าเว็บย่อย (2): ข่าวสาร DLIT โครงการ DLIT