Welkom bij de 'Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië'!


Prefer in Japanese              Prefer in English


Stichting Dialoog Nederland – Japan – Indonesië

 De effecten van twee oorlogen in voormalig Nederlands Indië zijn nog voelbaar. Eerst was er een oorlog met Japan gevolgd door een oorlog voor de Indonesische onafhankelijkheid. Ondanks dat velen van ons zijn geraakt door het verleden willen we werken aan een toekomst van vrede op basis van samenwerking, begrip en verzoening. Daarom organiseren wij deze Dialoog conferenties voor Nederlanders, Japanners en Indonesiërs. Dat is voor oud en jong die verder willen dan verwerken en herdenken. Het is werken aan vrede door eigen verhalen en ontmoetingen.

 Met veel genoegen informeren we u dat in december vorig jaar de Werkgroep Dialoog NJI de status heeft verworven van Stichting. Om dit heugelijke feit te vieren nodigen wij u uit voor de 3 onderstaande programma onderdelen.


‘Symposium POW Camps in Japan during the Pacific War’

 Friday 3 June 2016, 13.00-17.00 at NIOD, Herengracht 380, Amsterdam

 Language: English

 The 'Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië(https://sites.google.com/site/dlgnji4nl/) in collaboration with the NIOD Institute for War, Holocaust, and Genocide Studies (http://niod.nl) organizes a symposium on the occasion of the visit of members of the 'POW Research Network Japan' to the Netherlands.

 Programme

 Welcome by Eveline Buchheim, NIOD 

-                Introduction to the POW Research Network by Yoshiko Tamura, POW Research Network-                 

-           POW camps in Japan during the Pacific War by Taeko Sasamoto, POW Research Network

-           Netherlands East Indies and Australian POWs in Hainan island by Fuyuko Nishisato, POW Research Network Japan

-           Dutch civilian internees in Japan by Mayumi Komiya, POW Research Network

-           Personal recollections from POWs in the NIOD collection by Eveline Buchheim, NIOD

-           Discussion led by Peter Keppy, NIOD

-           Final remarks by Yukari Tangena-Suzuki, ‘Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië’

Registration is possible until May 25th by mail: aanmelden@niod.knaw.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Programma 19e Dialoog Conferentie

Zaterdag 4 juni 2016, 10:15-15:30 bij het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK), Domplein 4, Utrecht

Taal: Nederlands

ThemaKrijgsgevangenkamp in Japan: Verzoening tussen Japanse burgers en slachtoffers mogelijk?

             09:45   Aankomst, registratie, koffie en thee

10:15   Welkomstwoord                                                           dhr. Ton Stephan

10.20   Opening                                                                        mevr. Yukari Tangena - Suzuki

10.35   "Het gedenkteken voor de krijgsgevangenen

              van Fukuoka-2: een plek om bij stil te staan"          dhr. Andre Schram 

11.00   “Mijn jeugd in twee oorlogen”                                   dhr. Henk Kleijn 

11:25   Korte pauze               

11.45   “How I have come to be involved

  in the POW issues”                                                     mevr. Taeko Sasamoto 

12.10   “Dank aan A-bom overlevenden in Nederland,

               en onze weg naar catharsis”                                     mevr. Yoko Watanuki

12.35   Lunch                                                              

13:25   Gespreksgroepen                                                          dialoog in 6 groepen

14:55   Samenvatting groepsdiscussies                                    mevr. Aya Ezawa

15.20   Slotwoord                                                                      prof. Takemitsu Muraoka

15.30   Captives’ Hymn en afsluiting                                       dhr. Ton Stephan

De gespreksgroepen, geleid door ervaren gespreksleiders, vormen een rustige plek om de andere deelnemers te ontmoeten, veel te praten en te vragen. Op de conferentie wordt zowel Nederlands als Engels gesproken. Vertalingen van de inleidingen ontvangt u bij binnenkomst.

Introductie van de sprekers:

De heer Andre Schram is de een zoon van een voormalig krijgsgevangene van het kamp Fukuoka No. 2 te Nagasaki. Hij is tevens Penningmeester van de Stichting Dialoog NJI.

De heer Henk Kleijn was als krijgsgevangene geïnterneerd in kamp Fukuoka No.2 te Nagasaki. 

Mevrouw Taeko Sasamoto is de oprichter en Secretaris generaal van POW Research Network Japan.

Mevrouw Yoko Watanuki is Bestuurslid van SOO, ondersteunend voor Indische kinderen met een Japanse vader en overlevenden van de A-bom in Nederland

Aanmelding voor 25 mei via dialoognji16@gmail.com onder vermelding van uw naam en het aantal personen dat de conferentie zal bijwonen. De kosten t.b.v. de conferentie bedragen 19,50 Euro per persoon of 17,00 Euro per persoon bij groepen van 2 of meer te storten op rekening NL73 SNSB 0927 6534 94 t.n.v. Stichting Dialoog NJI. Na ontvangst van uw betaling wordt uw deelname aan de conferentie bevestigd. Indien u prijs stelt op een vegetarische lunch, graag bij aanmelding vermelden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presentatie van het boek en de documentaire over het krijgsgevangenenkamp Fukuoka-2/Nagasaki

 Zaterdag 4 juni 2016, 16:00-17:15 gevolgd door een receptie bij het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK), Domplein 4, Utrecht

Taal: Nederlands

 Op 13 september 2015 is voor alle slachtoffers van het krijgsgevangenenkamp Fukuoka-2 in Nagasaki een bijzonder gedenkteken onthuld. Bijzonder omdat het gedenkteken geïnitieerd is door burgers van Nagasaki en omdat het gedenkteken alle slachtoffers herdenkt, zowel degenen die het hebben overleefd als degenen die in gevangenschap zijn omgekomen. N.a.v. deze gebeurtenis zijn een boek en een documentaire over Fukuoka-2 vervaardigd. Ook is en wordt onderwijs ontwikkeld op basis van de geschiedenis van Fukuoka-2 t.b.v. scholen in Nederland en zijn leerlingen in Nagasaki actief in het vergaren van kennis omtrent Fukuoka-2. De resultaten van deze activiteiten worden op deze bijeenkomst gepresenteerd. 

Het programma zal bestaan uit de volgende onderdelen:

 -woord van welkom door Dhr. E. Jacobs, voorzitter van de bijeenkomst en oud-ambassadeur in Japan

 - inleiding tot het boek ‘Gestolde tranen: Ter herinnering aan de krijgsgevangenen van Fukuoka-2 (1942-1945)’ door Dhr. L. van Aggelen (auteur)

- inleiding tot de documentaire ‘Fukuoka-2 Memorial’ en vertoning van een aantal fragmenten uit de documentaire door Dhr. E. de Groot (cineast)

 - presentatie van het boek en de documentaire door Dhr. E. Jacobs aan overlevenden van Fukuoka-2 en aan 2de, 3de en 4de generatie nakomelingen van Fukuoka-2 krijgsgevangenen

- een kort overzicht omtrent onderwijs en het vervolg op het boek en de documentaire gevolgd door een dankwoord door Dhr. A. Schram (Dialoog NJI)

 - slotwoord door Dhr. E. Jacobs gevolgd door een receptie

         Aanmelding voor 25 mei via dialoognji16@gmail.com onder vermelding van uw naam en het aantal personen dat de presentatie

        zal bijwonen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mededeling: de werkgroep Dialoog NJI heeft na 15 jaar actief te zijn geweest besloten haar werkzaamheden met ingang van 1 januari 2016 voort te zetten als de 'Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesie'Het mailadres van de Stichting Dialoog NJI is: dialoognji16@gmail.com. Het oude mailadres van de werkgroep Dialoog NJI blijft voorlopig bruikbaar maar wij verzoeken u bij voorkeur gebruik te maken van het nieuwe mailadres van de stichting zoals vermeld. De Stichting staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 64812006. 

Het bestuur van de Stichting Dialoog NJI bestaat uit drie personen t.w. Mevr. Yukari Tangena-Suzuki (voorzitter), Dhr. Rob Sipkens en (secretaris) en Dhr. Andre Schram (penningmeester). De Stichting heeft een aantal adviseurs t.w. Prof Muraoka, Dhr. Bill Thomson en Dhr. Edu Dumasy. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

>>> De sprekers-teksten van de  18e Conferentie 5 september 2015 <<<

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
See also the story of:  "the Nagasaki Fukuoka-2 Memorial" , an initiative of local residents:
                                https://www.facebook.com/fukuoka2B/?fref=ts
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De teksten, vertalingen, van    de 17e Conferentie op 11 oktober 2014 in Voorburg 
Een video impressie van de conferentie in 2013:  http://vimeo.com/77202921
========================================================================== 
Sinds het jaar 2000 zijn wij bezig met  de
Dialoog tussen Nederlanders, Japanners en Indonesiërs.
Omdat we ooit vijanden waren en dat nu niet meer willen zijn.
Wij praten met elkaar
over de oorlog en in het verleden, 
vooral over de persoonlijke ervaringen tijdens de Japanse bezetting van het voormalige Nederlandse-Indië,
en de sporen die dat in ons heeft nagelaten,
maar vooral over de toekomst,
om elkaars culturen beter te begrijpen 
 en uitzicht te geven op hoop, op verzoening, op bevrijding van haat, op vriendschap en vrede.

Bij sommige slachtoffers 
helpt de Dialoog om het verleden te verwerken,
voor anderen is het een kans om de geschiedenis van hun eigen land
direct van de echte getuigen te leren.

In onze Dialoog worden de ervaringen van de oorlog overgedragen
de oudere oorlog-generatie naar de jongere naoorlogse generatie
voor de toekomst.

Om oorlog absoluut te voorkomen en het zaaien van haat tegen te gaan 
moeten we doorgaan met deze Dialoog, ook in de toekomst.

Doe mee aan onze Dialoog !

Bij Programma Overzicht kunt u kiezen uit 88 teksten in alle conferenties,
van “slachtoffers” en “daders”, van kampkind tot kamikazepiloot,
van iemand die in Hiroshima woonde toen daar de atoombom viel
tot kinderen van Japanse militairen die naar hun vader zoeken.

Voor meer informatie over hoe u een tekst kunt zoeken en vinden, zie hier.

Een video impressie van de conferentie in 2011:

Een video impressie van de conferentie in 2010:

The speeches delivered at the meetings and published here as well as occasional contributions presented in this forum, represent personal views of the speakers or contributors only, and are not necessarily shared or approved of by the body which is charged with organizing our annual meetings.