Değirmenlik Lisesi (Kuzey Kıbrıs)

Değirmenlik, Lefkoşa’ya 16 kilometre uzaklıkta, Beşparmak Dağları'nın güneyinde, Mesarya bölgesinde bulunan bir kasabadır. Kasabanın eski ismi olan Kythrea, Venüs’ün kutsal dinsel adı olan Cythera’dan gelmektedir. Türkçe’de Değirmenlik denilmesinin nedeni ise geçmişte burada otuzdan fazla un değirmeni olmasıdır...

Değirmenlik Lisesi 1987'de kurulmuştur. KKTC MEB Genel Ortaöğretim Dairesi'ne bağlı bir okuldur. Öğrenci sayısı yıl içerisinde sürekli değişmekle birlikte şu an (Aralık 2011) 500 civarındadır. Bunların 385 tanesi ortaokul bölümünde (6., 7. ve 8. sınıflar), 65 tanesi lise hazırlıkta (9. sınıf), 50 tanesi ise lise bölümünde (10., 11., 12. sınıflar) okumaktadır. Öğretmen sayısı da zaman zaman değişmekle birlikte şu an 55'tir. Daha ayrıntılı bilgilere okulumuzun Şubat 2013'te yayınlanan resmi web sitesinden (dl.mebnet.net) ulaşılabilir...

Değir

En güncel bilgi, haber ve duyurulara ise okulumuzun Eylül 2014'te yayınlanan resmi Facebook sayfasından (https://www.facebook.com/DegirmenlikLisesi) ulaşılabilir...

Değirmenlik Lisesi Facebook SayfasıDeğirmenlik Lisesi'nin Konumu