STRATEGISK FUNDAMENT
Mission:
Vi er en forening, der, uafhængig af alle ydre interesser, arbejder for at gøre Rusland og russere til dagligdags begreber for danskere og Danmark.
Foreningens aktiviteter er fortrinsvis at afholde kulturelle og sociale arrangementer, der kan omhandle litteratur, musik, historie, sprog - og meget andet.
Foreningens slogan er ”Det rette sted for ruslandsinteresserede danskere og russisktiltalende tilflyttere”.

Vision:
Vi skal leve bedre op til vores motto om også at være et samlingssted for russisktalende tilflyttere.
Vi skal til at benytte landsforeningens filmsamling.
Vi skal fortsat have en sund økonomi.
Vi skal fastholde det nuværende aktivitetsniveau.

Værdier:
Vi skal tage godt imod nye medlemmer.
Tilhørere, der ikke er medlemmer, skal føle sig velkomne og få lyst til at melde sig ind.
Vi skal fortsætte opretholde et højt informationsniveau via hjemmesiden, nyhedsbreve etc.

Mål:
Vi skal være mere kendte i offentligheden ved at udsende pressemeddelelser ved alle
foredragsarrangementer.
Vi skal have billeder og tekst på hjemmesiden fra afholdte arrangementer.
Vi skal øge medlemstallet herunder af russisktalende medlemmer.

Februar 2013.