Persondatapolitik
(Indsamling og opbevaring af data om medlemmer og evt. betalende gæster)

Dansk-Russisk Forening Fyn vil overholde EU's forordning om databeskyttelse (GDPR) på følgende måde:
Foreningen indsamler, opbevarer og behandler kun personoplysninger, der er relevante og tilstrækkelige for at varetage foreningens forhold. Der benyttes kun oplysninger afgivet ved tilmelding som medlem eller som gæst ved et arrangement.

Oplysningerne omfatter
navn
e-mail adresse eller postadresse
evt. telefonnummer
indbetaling af medlemskontingent
evt. tilmelding til arrangement
evt. betaling for arrangement

Oplysningerne benyttes til
vedligeholdelse af medlemsforhold og vedr. arrangementer
information til de enkelte personer om deres aktuelle medlemsforhold
elektronisk udsendelse af information, sæsonprogrammer, nyhedsbreve.
Til dette formål benyttes en aktuel liste med e-mail adresser i mailprogrammer på password-beskyttede computere hos formand, næstformand og kasserer.

Oplysningerne er kun tilgængelige for
foreningens formand drffyn@gmail.com
foreningens næstformand pojo1946@gmail.com 
foreningens kasserer (dataansvarlig) kasserer.drff@gmail.com

Oplysningerne 
offentliggøres aldrig
videregives ikke til tredjepart
slettes efter anmodning til kassereren og senest 1/2 år efter ophør af betalt medlemskab
        eller 1 år efter betaling fra en gæst for deltagelse i et arrangement.
opbevares elektronisk og beskyttet med password.

Vedligeholdelse og ændring af persondatapolitikken
Dansk-Russisk Forening Fyn opdaterer løbende denne persondatapolitik for at sikre, at vi præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at vi overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at foreningen løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver foreningen dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan ses på hjemmesiden www.dkrus-fyn.dk (under fanebladet ”OM OS”) eller rekvireres ved at kontakte formanden drffyn@gmail.com