Forside‎ > ‎

Vinter-forår 2019

Forårsprogram 2019

Med mindre andet er nævnt, foregår arrangementerne
klokken 19:30 på Dannevirke, Sdr. Boulevard 15, Odense.


Lørdag den 12. januar
Generalforsamling og nytårsfrokost.
Generalforsamlingen afvikles i henhold til udsendt dagsorden.

Nytårsfrokostens menu er, som traditionen byder, borsjt, flæskesteg og is - tilsat vodka og andre drikkevarer efter eget ønske.

Tirsdag den 5. februar
Anne Hedeager Krag: Silkevejene
Anne Hedeager Krag er især kendt for bogen Ørnetæppet om tekstilet i Knud den Helliges helgenskrin i Odense Domkirke, men hun har igennem mange år arbejdet indgående med tekstilforskning og silkevejene. 

Foredragsholderen har sendt os dette oplæg til aftenens foredrag: ”Helt fra oldtiden og frem til det 14. århundrede var Silkevejen, som er et netværk af silkeveje, hovedfærdselsåren mellem Europa og Asien. Igennem århundreder mødtes befolkninger, kulturer, religioner og kontinenter på vejen. Silke har været en af de vigtigste kinesiske eksportvarer i over to årtusinder, men Rusland var ikke aktivt involveret i denne handel før 1600-1700-årene. Det skete først ved etableringen af den nye hovedstad Skt. Petersborg i 1703, hvor Peter den Store indførte den vesteuropæiske dragt til det russiske hof. Ved fremstillingen af de nye hofdragter, importeredes store mængder af silke fra Kina. Handel med silke blev fra begyndelsen et statsmonopol i Rusland.

I foredraget vil der blive fortalt om silkevejenes historie – med særlig vægt på de russiske forbindelser.”

Tirsdag den 12. marts
Harald Jepsen: Sovjetiske krigsfanger og ikke-tyske flygtninge på Fyn 1945

Historikeren Harald Jepsen, der til daglig arbejder for IFES (International Foundation for Electoral System), har gennem en årrække herhjemme som den eneste beskæftiget sig indgående med de sovjetiske og andre krigsfanger, som den nazistiske besættelsesmagt efterlod i Danmark ved Besættelsens ophør. Det er blevet til en række lokalhistoriske publikationer gennem årene, og han vil nu fremlægge resultaterne af sine indledende studier om de fanger, der blev efterladt på Fyn. Harald Jepsen vil blandt andet komme ind på den sovjetiske lejr 27-01 Rosenhaven i Odense, og den polske lejr på håndværkerskolen i Ollerup, disciplinærlejren på Dallund Kloster og den estiske lejr i Næs ved Assens.

Tirsdag den 30. april
Udflugt til Sorø Kunstmuseum
 
Foreningens årlige forårsudflugt går i år til Sorø Kunstmuseum, hvor vi skal på guidet rundvisning i museets udstillinger af russiske ikoner hhv. russisk malerkunst 1870-1930 (Hermod Lannung samlingen). Nærmere information om tilmelding og program følger.

Lørdag den 25. maj
Udflugt til Rosengården 
Vi slutter som altid sæsonen med udflugten til Vagn og Aase på Rosengården. Husk madpakke, drikkevarer og sangstemmen, så finder bestyrelsen noget at smøre den med. Nærmere information følger.
Comments