DRF Fyns bestyrelse 2020
Bestyrelsens sammensætning som valgt og konstitueret den 11. januar 2020.