DRF Fyns bestyrelse 2019
Bestyrelsens sammensætning som valgt og konstitueret den 12. januar 2019.