Afholdte arrangementer 20185. december

Sangaften / петь с нами

Victor Petronin havde igen guitaren med, og vi sang både danske og russiske sange. 

OK - det var de færreste, der kunne synge med på tekster med kyrilliske bogstaver, men vi andre kunne nyde stemningen i de russiske folkemelodier.

En hyggelig aften sluttede af med et par julesange.
Victor Petronin for bordenden 2018.
      


28. november

Operadukketeater: Eugen Onegin
v. Hanne Slumstrup

Til Tjajkovskijs stemningsfulde melodier opførte Hanne Slumstrup syv scener af Pusjkins opera Eugen Onegin.

Hendes smukt påklædte dukker og skiftende kulisser samt russisk operasang fuldendte oplevelsen af det lille teater.

Billeder: 
Hanne Slumstrup og hendes medspiller Ove Johansen foran teatret.
Tatjana og Onegin.                  

14. november

Sønderjyske krigsfanger i Rusland, 
1914-1920
Foredrag v. filolog Bernadette Preben-Hansen 

Bernadette Preben-Hansen har gennem flere år forsket i skæbnen for de sønderjyder, der i tysk uniform havnede i russisk krigsfangenskab under 1. verdenskrig. Først kom de med den tyske hær til østfronten - i det nuværende Polen og Ukraine. Blev de taget til fange, gik turen til fangelejre i Sibirien nær Stillehavet og derfra retur til tvangsarbejde i Centralrusland eller Ukraine. 

Bernadette Preben-Hansen fortalte om de omtrent 500 sønderjyske krigsfangers ofte overraskende skæbne. Sideløbende gav hun en oversigt over Ruslands kaotiske historie i disse år.9. november

Den 30. Ruslandskonference:
”Rusland og Vesten – Konfrontation eller diplomati?”

Her kan du høre alle indlæg på konferencen.

6. november

Rusland og NATO efter Ukraine: 
Kold krise eller samarbejde?
Foredrag v. professor Peter Viggo Jakobsen

Peter Viggo Jakobsen er lektor ved Forsvarsakademiet og professor ved SDU. Han gav et levende og indsigtsfuldt svar på spørgsmålene” Hvad betyder udviklingen i Ukraine for forholdet mellem NATO og Rusland. Går vi tilbage til situationen under den kolde krig eller umuliggør den gensidige afhængighed mellem Rusland og Europa en sådan udvikling? Hvordan kan NATO finde en grimasse der kan passe så alliancen både får afskrækket Rusland fra at lave flere ulykker og samtidig får tilvejebragt den forståelse der er nødvendig for at gøre Rusland til en medspiller i håndteringen af krisen i Ukraine og de øvrige stater der befinder sig i grænselandet mellem Øst og Vest”.


11. oktober 
Thor Lange: Dansk-russisk digter, 
oversætter, statsråd og professor.
v. dr.phil. Jon A.P. Gissel: 

Thor Lange (1851-1915) var født og vokset op i Danmark, men havde sin eventyrlige karriere i Rusland, hvor han også blev gift med Nathalia Michailovna de Protopopov. Han
underviste i de klassiske sprog og oversatte/gendigtede fremmed litteratur, herunder russisk til dansk. Dermed personificerer han på en særlig levende måde de dansk-russiske forbindelser. 

Historikeren Jon Gissel er forfatter til flere bøger om konservative tænkere og forfattere.27. september
Hvad har vi lært af Ruslands sammenbrud i 1917-1921 og Sovjetunionens sammenbrud 1990-1991?
v. ph.d. Kim Frederichsen

Kim Frederichsen diskuterede fortidens verdensordener, hvordan de har forandret sig (ofte på grund af udviklinger i Rusland/Sovjetunionen), og han stillede spørgsmålstegn ved, om vi overhovedet har taget ved lære af det i forhold til vores såkaldte ”Nye verdensorden”. Der blev undervejs lagt særlig vægt på de russiske revolutioner i 1917-18 og 1989-91 både med hensyn til deres forløb og deres betydning for forandringer af den internationale samfundsorden samt russernes eget forhold til deres historie.30. august

Besøg på Horsens Museum
med oplæg om Vitus Bering

v. museumsinspektør Merete Bøge Pedersen

Vores huspoet Hanne Slumstrup anmelder besøget med dette digt:

Mel.: Den sømand han må lide

En våd og regnfuld torsdag tog vi til Horsens by – by – by,
vi skulle altså høre om Vitus Berings ry,
for han er nu i vælten - fra Rusland og til her –
Hej komfaldera – hurra -
hvordan mon det kan vær´ ?

Han ”opfandt” Beringsstrædet, og det var en bedrift - drift - drift,
sejladsen, må vi sige, har måske gi´t et pift,
og Horsens nok lukrered´ på Berings fødested
Hej komfaldra – hurra -
men det ta´r vi da med.

Skelettet af Hr. Bering er her en god kopi – pi – pi,
for russerne – desværre – kan ægte sager li´.
Dog er der samarbejde, det kunne vi forstå -
hej komfaldera  - hurra  -
det kiggede vi på.

Museumschef Merete var helt utrolig god - god  -god,
og alt, hvad hun fortalte, vi også godt forstod,
Hun drømmer om et møde på Berings hvilested -
Hej komfaldera HURRA
her drømmer vi da med !!
.....................................................................................

Se flere billeder her.9. juni 
Udflugt til Vagn og Aase
på Rosengården
Som sædvanligt sluttede forårssæsonen med et besøg på Rosengården.

Det inspirerede foreningens sekretær Hanne Slumstrup til dette digt:

Mel.: Bjørnen vågner

Når den ”russiske klan” her på Fyn
ta´r til Aase og Vagn – det er sagen -
og vi bliver skam ved hele dagen,
der er mangt et projekt på meny' n.

Vagn har oplevet meget – bestemt 
de erindringer må han få skrevet,
ikke mange har sådant oplevet,
indimellem så lyder det – slemt.

Men det russiske folk – deres sprog 
og musikken ”hvad er det, der drager ?”
og på trods af ham Putin – betager ??
Ku' man svare, ja så var man klog.

Denne dag uden sorger og savn
kan da hjælpe, skønt ikke besvare,
så vi slutter blot med at forklare
så' n en hyggelig dag, den gør gavn.
 26. maj

Udflugt til Humlemagasinet

I strålende sommervejr besøgte vi Humlemagasinets udstillinger, og vi nød især en tur rundt i de fantastiske haveanlæg på den 10 tdr. land store grund.

Som bonus fik vi et foredrag om Hohenzollern-familien i anledning af 100-året for afskaffelsen af det tyske monarki.24. april
Humanitært arbejde i Moskva og omegn
v. Connie Meyer

Anmeldelse af næstformand Poul Johansen:
Vort arrangement med Connie Meyer 24 april var aldeles fortræffeligt.
Hun fortalte medrivende om sit sociale og humanitære arbejde i Moskva,  www.humancarerussia.dk.

Vi gik derfra rystede og med et stærkt indtryk af, hvor svære forholdene er derovre, hvilke store vanskeligheder der er at kæmpe mod og det kæmpe behov for ressurcer, der er blandt de dårligst stillede.
22. marts
Russisk valg
v. Kim Frederichsen

Søndag den 18. marts valgte russerne, hvem der skal være præsident i Rusland i den kommende periode. Det blev Putin.

Kim Frederichsen fortalte om det politiske system i Rusland, analyserede detaljeret opspillet til valget og dets resultat, og han vurderede, hvad det betyder for forholdet til EU og øvrige vestlige organisationer. 

Kim Frederichsen er formand for Dansk-Russisk Forening Fyn og ph.d. i russisk historie og samfundsforhold.

Arrangementet var tilrettelagt af Europabevægelsen på Fyn i samarbejde med Dansk-Russisk Forening Fyn og støttet af Europa-Nævnet.27. februar
Rejser til Sovjetunionen og Rusland
v. Lykke Holton

Lykke Holton - en af foreningens trofaste medlemmer - 
fortalte levende og engageret om sine oplevelser med 
det russiske sprog, russere og Rusland.

Lykke har blandt andet været dansk studerende ved 
et sovjetisk universitet, rejseleder for den gamle 
dansk-sovjetiske venskabsforening og en af de sidste 
danske medarbejdere ved Radio Moskva. 


13. januar
Generalforsamling og
Nytårsfrokost
på Dannevirke

På generalforsamlingen blev det bl.a. vedtaget at styrke bestyrelsen ved at udvide den fra 5 til 7 medlemmer.

Det traditionsrige nytårsarrangement med borsch, flæskesteg, is og vodka var som sædvanligt vældig hyggeligt.

Se flere billeder her.