Om os‎ > ‎

Historie

Genopstart af en afdeling af Dansk-Russisk Forening

 

Af Leo Pilgaard -formand for Aalborg afdeling

1995-99.

 

Der har siden 1924 eksisteret en Dansk-Russisk Forening i Nordjylland. Under lidt forskellige navne men med det samme formål: At fremme samarbejde og venskabelige forbindelser af enhver art mellem Rusland og Danmark.

 

Foreningen i Nordjylland har fra starten og gennem de mange år været meget aktiv og livskraftig, og der har været afviklet en lang række aktiviteter af forskellig art.

 


Kraftig nedkøling

 

Med sovjetstyrets sammenbrud skete der det, at de forbindelser man havde i Rusland blev lukket a£ Man kunne ikke længere regne med de venner og samarbejdspartnere men havde tidligere. Man kunne måske ikke finde deres nuværende adresser, og det var helt andre politiske toner der lød nu. I Aalborg og Frederikshavn betød det reelt en vis modløshed hos de siddende bestyrelser, så man nedkølede foreningen kraftigt og indstillede virksomheden. Der sad dog i Aalborg en bestyrelse der "passede på pengene". Og det var ansvarligt og godt.

 

Men på landsplan startede Bernhardt Tastesen i 1994/95 sit felttog for at lå afdelingerne op at stå igen. I Aalborg ved at han henvendte sig til den siddende bestyrelses 3 medlemmer samt til personer som Bernhardt kendte fra sit tidligere virke og som han tidligere havde arbejdet sammen med. Deriblandt Erik Jeppesen forstander for HUSET i Aalborg samt undertegnede. Der blev holdt et par møder hvor vi mødtes og fik snakket mulighederne igennem. Man enedes om at forsøge at gennemføre en generalforsamling og den blev afholdt sidst i maj måned 1995. Der mødte en lille snes mennesker op og man fik valgt en bestyrelse bestående af gode gamle kræfter fra den tidligere forening samt nye folk.

 

Russisk uge

 

Ved det konstituerende møde valgtes Leo Pilgaard som formand og kredsen gik derefter i gang med arbejdet. Og det lykkkedes. Blandt andet fordi vi havde og har en bestyrelse, der påtager sig opgaver ved gennemførelse af de forskellige arrangementer, og fordi der var lidt penge i kassen at starte på. Men også fordi Dansk-Russisk Forening på landsplan sørgede for opbakning med kurser, mødevirksomhed samt penge søgt hjem fra tips- og lottomidlerne, penge som vii Nordjylland også har fået vores andel i.

 

Hvert år har vi gennemført 8 til 10 arrangementer og i de to år vi har afholdt russisk uge i Aalborg har der været mange og fine aktiviteter. Skal der fremhæves nogle arrangementer må det være den russiske ambassadørs besøg i Aalborg i november i forbindelse med den russiske uge 1998. Ambassadøren åbnede en udstilling af russisk kunst, var forelæser sarnmen med Aalborgs tidligere borgmester Kaj Kjær ved et fyraftensmøde for erhvervsfolk og overværede Karavai-Kvartettens forestilling om aftenen, og dagen efter blev han modtaget af Aalborgs borgmester Henning G. Jensen. Vi var glade og stolte over amnbassadørens besøg. Men også flere besøg af Tamaras børneteatergruppe fra Sct. Petersborg, hvor de optrådte for Aalborgensiske børnehavebørn og skolebørn med stor succes. 4 gange gæstede de Aalborg og i alt ca. 1800 børn har set deres forestillinger.


 

Vores nytårsfrokost er også et hit. Bestyrelsen laver de mange lækre russiske retter. Og vodka, øl og sang og musik har gjort disse aftener til glade aftener. Men vi har haft en lang række af små og store arrangementer, hvor russiske kunstnere, russiske politikere, studerende af forskellig slags, danskere med kendskab til Rusland deltog. En af vore store glæder har været at høre Erik og Dusja Carlsen fortælle om deres ophold i Rusland.

Medlemstallet steget

 

Gennem de knap fire år vi har arbejdet er medlemstallet steget og vi har nu 73 medlemmer i vores forening. Og der kommer jævnligt nye til. Det næste foredrag vi skal have, er et 90 års fødselsdagsforedrag, som Villy Fuglsang, der er medlem af vores bestyrelse, holder og hvor han fortæller om sit meget spændende og dramatiske liv gennem 90 år.

 

Vi har opnået at give Aalborgborgere og borgere i Nordjylland et lille indblik i hvilke kvaliteter Rusland har og hvad Rusland, trods øjeblikkelige store besværligheder, er i stand til at yde. Fordi det russiske menneske selv formår at yde noget som vi kan have glæde af.

 

fra: "Dansk-Russisk Samvirke i 75 år" s. 23-24, København 1999