Om os

Dansk Russisk Forening, Aalborg er en lokalforening under Dansk Russisk Forening, Landsforeningen.

 

Lokalforeningen for Aalborg og Nordjylland har som de øvrige lokalforeninger

 

  • egen hjemmeside
  • egne vedtægter, der er afstemt med Landsforeningens
  • egen bestyrelse
  • egen økonomi - herunder egne kontingentsatser
  • en repræsentant i Landsledelsen
  • ret til at sende delegerede (efter medlemstal) til Dansk Russisk Forenings  øverste myndighed: Landsmødet

 

Lokalforeningen foranstalter aktiviteter i Aalborg og Nordjylland i overensstemmelse med formålsparagraffen i vedtægterne.

 

En særlig aktivitet er Den Russiske Skole, der nærmest kan beskrives som en kulturel og sproglig "legestue" for børn med russiske rødder.

 

Den Russiske Skole arbejder selvtændigt indenfor lokalforeningens rammer og med  støtte fra denne.

 

Man kan således blive medlem af Dansk Russisk Forening, Aalborg på 2 forskellige måder:

 

  • ved at melde sig direkte ind i foreningen
  • ved at tilmelde et barn til at deltage i Den Russiske Skole
Undersider (2): Historie Vedtægter