Bestyrelsen

Oversigt over bestyrelse efter ekstraordinær generalforsamling 2016 og opfølgende konstitueringsmøde. Det var ikke muligt at vælge en fuld bestyrelse på 5 medlemmer med suppleanter.

Formand

Jesper Ellekilde, Molbjergvej 24, 9240 Nibe

Tlf: 20452342, E-mail: jesper.ellekilde@post2.tele.dk


Jens Topholm, Agnetevej 3, 9000 Aalborg

Tlf. 4283 1419, E-mail: jtopholm@stofanet.dk

Kasserer

Jesper Ellekilde, Molbjergvej 24, 9240 Nibe

Tlf: 20452342, E-mail: jesper.ellekilde@post2.tele.dk

Sekretær

Thue Ørberg, Hirsevej 8, 9000 Aalborg

Tlf. 98148290, E-mail: thue.orberg@gmail.com


Næstformand

Kai Hjorth, Bornholmsgade 70 st., th, 9000 Aalborg

Tlf. 42456020, E-mail: hjorth@outlook.dk 

Revisor

Ulrik Eskildsen, Solbyen 24, 9000 Aalborg

Tlf. 50598924, E-mail: ulligator@gmail.com 

Revisor suppleant

Bo Olsen,Ranunkelvej 15 - Hillerslev - 7700 Thisted

Tlf.  -  E-mail: i-b@olsen.tdcadsl.dk


Bestyrelsens arbejde.

 

Fordelte arbejdsområder:

  • Jesper Ellekilde: indkalder bestyrelsesmøder, fører to-do-liste, er kasserer, fører medlemsliste, er webredaktør, deltager i Landsledelsens møder
  • Jens Topholm: organiserer arrangementer
  • Thue Ørberg: skriver officielle referater, er fast kontakt til Den Russiske Skole
  • Kai Hjorth:  organiserer  arrangementer,  udfører pr-aktiviteter

 

Arbejdsform:

Uddelegerede opgaver administreres ved hjælp af en to-do-liste, der ajourføres af formanden.  Det tilstræbes, at beslutninger kan træffes hurtigt og løbende ved hjælp af elektroniske medier, som f.eks.  emails.

Det er praksis, at medlemssuppleanter deltager i bestyrelsesmøder