Bestyrelsen


Formand +kasserer (fra 1.1.2019)

Kai Hjorth, Bornholmsgade 72, 9000 Aalborg

hjorth@outlook.dk Tlf.: 42456020

Næstformand

Thue Ørberg, Hirsevej 8, 9000 Aalborg thue.orberg@gmail.com Tlf.: 27462546

Sekretær

Nina Anker Hviid, Ferskenvej 42, 9000 Aalborg nina.a.hviid@gmail.com 21728216

Webmaster + kasserer (indtil 13.12.2018)

Jesper Ellekilde Moldbjergvej 24, Tårup, 9240 Nibe

jespere@post2.tele.dk Tlf.: 20452342

Jens Topholm Agnetevej 3, 9000 Aalborg jtopholm@stofanet.dk Tlf.: 42831419

Mogens Brix Vester Hedensvej 5, 9362 Gandrup

mbhobby@mail.com Tlf.: 22624764

Revisor

Ulrik Eskildsen, Solbyen 24, 9000 Aalborg

ulligator@gmail.com  Tlf. 50598924,

Revisor suppleant

Bo Olsen, Ranunkelvej 15 - Hillerslev - 7700 Thisted   i-b.olsen@hotmail.com Tlf. 42402513


 

Arbejdsform:

Uddelegerede opgaver administreres ved hjælp af en to-do-liste, der ajourføres af formanden.  Det tilstræbes, at beslutninger kan træffes hurtigt og løbende ved hjælp af elektroniske medier, som f.eks.  emails.

Det er praksis, at medlemssuppleanter deltager i bestyrelsesmøder