Arkiv 2018

Læs Nordjyske 23.6.18: 

"En datja midt i Aalborg".  På besøg hos Kai og Luba: om russisk mad og Dansk 

Russisk Forening.  Se Kais Facebook 17. juni 2018 kl 10.45

Udflugt til Egholm med sommerfrokost

Generalforsamling 2018

(gennemført med 7 deltagere)


 

Vores årlige generalforsamling og sommerfrokost finder i år sted på øen Egholm.  Her har vi besluttet at indbyde alle jer betalende medlemmer til en frokostbuffet på Restaurant Kronborg.


Foreningen betaler for færgebilletterne og for maden, men vi betaler selv hver især for drikkevarerne. Foreningen betaler dog for en vand eller øl pr. person under generalforsamlingen der finder sted umiddelbart inden sommerfrokosten.


Vi håber at se alle medlemmer af foreningen, og da vi i god tid i forvejen skal bestille maden, beder vi om at I tilmelder jer til frokostdelen senest mandag den 11. juni, til Kai Hjorth på tlf. 42456020 eller mail hjorth@outlook.dk

 

PROGRAM


Søndag den 17. juni 2018


10.45 mødes vi ved Egholm Færgen, Egholm Færgevej 11, 9000 Aalborg. Efter ca. fem minutter
ankommer vi til øen Egholm.


11.10 generalforsamling på Hotel Kronborg på Egholm

Adgang til generalforsamlingen og stemmeret har medlemmer, som har betalt kontingent for 2018.

 Dagsorden

 •                          1: Valg af dirigent og referent.

•                          2: Beretning fra bestyrelsen.

•                          3: Planer om fremtidig virksomhed.

•                          4: Godkendelse af revideret regnskab for 2017. 

•                          5: Behandling af indkomne forslag.  Medlemsforslag til generalforsamlingen   skal være bestyrelsen i hænde
                                senest en uge før generalforsamlingen

•                          6: Valg af bestyrelse og suppleanter.

•                          7: Valg af revisor og revisorsuppleant. 

•                          8: Eventuelt.  


 

Referat af generalforsamling 2018
v. Ninna Anker Hviid

1..  Valg af dirigent og referent.
Ad 1: Ulrik Eskildsen valgt som dirigent. Nina Anker Hviid valgt som referent.

2. Beretning fra bestyrelsen for året 2017

Ad 2: Næstformand Kai Hjorth  startede med at overbringe en hilsen fra formand Jesper Ellekilde, der p.t. er sygemeldt.

Ved årsskiftet 2017 har Den Russiske Skole besluttet at udtræde fra tilknytningen til vores forening. De har nu dannet deres egen forening. Det har givet en negativ indvirkning på tilslutningen til vore arrangementer- især fra midt i 2017 og frem. Men for foreningens økonomi er udviklingen positiv.  Skolen var en økonomisk belastning, og nu har vi bedre muligheder for at overleve på sigt.

I 2017 har foreningen haft 15 betalende medlemmer.

Foreningen får ingen driftstilskud nogle steder fra og har ingen indtægtsgivende aktiviteter.

28.januar 2017:
Vor traditionelle nytårsfrokost blev fejret i De Frivilliges Hus .
Foreningen bød på suppe og vodka, og dertil medbragte hver især  russiske retter. Det blev en hyggelig aften hvor folk morede sig med russiske sange og quiz med præmier.
Rimeligt men dog ikke prangende fremmøde.

11.juni 2017:
Afholdtes den årlige sommerfrokost og generalforsamling i Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum.
Arrangementet var  tilrettelagt børnevenligt i et forsøg på at inddrage Den Russiske Skole og deres forældre.
Det blev en god dag for alle med pænt antal deltagere.
Desværre blev det også det sidste arrangement
hvor der kunne tiltrækkes et tilfredsstillende antal medlemmer.

30.september 2017:

Afholdtes i samarbejde med Huset i Hasseris en russisk sigøjner koncert med bandet Gypsy Wagon, der var på turne for Dansk-Russisk Landsforening.
Gratis entre  og Huset bød på vegetar buffet til  rimelig pris.
Foreningen og Huset brugt megen tid på at få 
omtale i nordjyske medier, postere på uddannelsesinstitutioner mv.
Antal deltagere: 4 fra bestyrelsen og 5 publikummer .

8.oktober 2017:

Fællesarrangement med Kinorevyen i Skørping.
Filminstruktøren Sonja Vesterholt præsenterede sin film "Olga, den sidste storfyrstinde". Foreningen bød på lille traktement med saltagurker og vodka. 
Medlemmer gratis entre. 
Et interessant arrangement og   meget velbesøgt, men kun 4 fra foreningen deltog.

5. oktober 2017:

Startede det første af 4 foredrag om den russiske revolution, som vi, her i 100 året efter begivenheden, havde arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet.
De øvrige 3 foredrag afholdtes indtil  primo november.
Det var dygtige, vidende interessante foredragsholdere fra Københavns og Aalborgs Universitet.
Foredragene tænkt som optakt til Provinskonferencen, planlagt til at finde sted i Aalborg 16. nov.
Konferencen aflyst med kort varsel, pga for få tilmeldinger.

(Nytårsfrokosten i januar 2018 desværre også aflyst af samme grund).


3. Planer om fremtidig virksomhed.

Ad 3:
Pga få betalende medlemmer og  begrænset fremmøde til  foreningens arrangementer havde bestyrelsen på seneste 
bestyrelsesmøde 3 punkter på dagsordenen:

1.Nedlægge Aalborg Afdelingen
2. Søge os indkorporeret i anden lokalforening
3. Fortsætte Aalborg Afdelingen på nedsat blus.

Beslutningen blev punkt 3 : at fortsætte, men kun med en årlig planlagt aktivitet: generalforsamling med frokost for afdelingens medlemmer.
Derudover vil nytårsfrokosten forsøges genoptaget, og håbet er evt deltagelse i udgiftslette arrangementer.
Landsforeningen har planer om at sende udstilling om Hermod Lannung rundt. Vides ikke hvornår.
I 2019 kommerTall Ships Race i Aalborg. 2 russiske skibe plejer at deltage, og vi har nogle kontakter med hvem vi vil forsøge - som tidligere gange -at lave arrangement for børn og voksne, hvor vi kommer ombord.  
I det kommende år vil vi forsøge at gøre en særlig indsats for at få nye medlemmer, herunder forsøge at få lokale firmaer som firmamedlemmer.
Arbejde på at finde samarbejde med andre foreninger, herunder et fornyet samarbejde med Den Russiske Skole.
På mødet blev det foreslået , at foreningen kom på Facebook. 

4. Godkendelse af revideret regnskab for 2017.

Ad 4:  Regnskabet godkendt

5.Behandling af indkomne forslag

Ad 5: Ingen indkomne forslag modtaget

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

Ad 6: 4 i bestyrelsen modtager genvalg: Thue Orberg, Jens Topholm, Jesper Ellekilde, Kai Hjorth.
Derudover blev Mogens Brix og Nina Anker Hviid  valgt til bestyrelsen.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Ad 7: Ulrik Eskildsen genvalgt

8. Eventuelt.

Ad 8:
henvendelse 25. maj fra firma i Nibe www.wexpo.dk
der forespørger, om der er medlemmer der er interesseret i et praktikjob/studiejob/deltidsjob i mindre eksportfirma med produktionsvirksomhed i Gatchina, Rusland. Engelsk og russisk må forretningsniveau.

Nordjyske Stiftstidende  har henvendt sig 15.juni vedr. 
artikel der skal bringes i avisen om det russiske køkken.
Forespørger om nogen i foreningen kan bidrage om emnet.
Sonja Vesterholt i forvejen blevet interviewet.

Kort frist: artiklen bringes 23. juni.
12.00 Frokostbuffet på Hotel Kronborg se evt. www.kronborg-egholm.dk


Egholm er virkelig indbydende til dejlige traveture. Efter frokosten, buffeten lukkes kl. 15, kan vi hygge
os sammen med en travetur på øen. For jer som måtte have lyst til en ekstra lang, eller flere traveture
eller på anden måde at nyde øens natur mere gennemgribende, så vil færgerne sejle hver vej, hver
halve time helt indtil kl. 23.


Vel mødt, og på hjerteligt gensyn, lørdag den 17. juni.

Dansk Russisk Forening Aalborg.Nytårsfrokost 2018

(aflyst på grund af for få tilmeldinger)

 

Kom og vær med til foreningens traditionelle og hyggelige nytårsfrokost

Lørdag den 27. januar kl. 17.30 til 21.30  

De Frivilliges Hus i Aalborg, Mølholmvej 2 9000 Aalborg.

Meld dig til straks, eller allersenest onsdag den 24. januar på mail:  dkrus.aalborg@gmail.com   

 • Foreningen sørger for suppe til alle og for en flaske vodka på foreningens regning.
 • Herefter er der tag - selv bord som kun afgrænses af vor egen fantasi, dvs. til det som vi hver i sær selv
  medbringer. Alle skal medbringe en hjemmelavet eller eventuelt k
  øbt ret, og hver deltager skal mindst
   medbringe mad nok til en person. Det kunne f.eks. v
  ære russisk salat, kartoffelsalat, eller måske noget
  varmt som pelmeni, pirogger, frikadeller eller blini.
 • Vi skal også hygge os med lidt fællessang og en quiz, og vi tror at I alle vil bidrage til hyggen og
  underholdningen.
 • Under festen kan I købe jer til mere vodka, vand og øl til uhyre rimelige priser.
 • Arrangementet er åbent for alle der deler vores interesse for gode dansk-russiske relationer, og dermed åbent for både medlemmer og ikke medlemmer af foreningen som forinden har tilmeldt sig.


Adgangsbilletten er, at du skal medbringe en vittighed med relation til Rusland eller Danmark,
og dele denne vits med alle os andre deltagere. Nå
r du bare gør det, så er arrangementet
ganske gratis. Men vigtigt er det at du forinden har tilmeldt dig med en mail til
foreningens mailadresse, hvor du oplyser dit navn og hvor mange du/I kommer.НОВОГОДНЯЯ  ВСТРЕЧА  2018

 

Дорогие   русскоговорящие   друзья  и  члены   Датско-русского  общества, мы  снова  приглашаем  вас  на 
нашу   традиционную   новогоднюю  встречу, которая  будет  проходить  по  адресу

De  Frivilliges  Hus ,   Mølholmvej  2    9000  Aalborg

в  субботу    27    января   с   17:30   до   21:30.

 

Просим  вас  не  позже   среды  24   января  поставить    в  известность  о  том, что  вы  придёте,  по    адресу    нашего    общества   dkrus.aalborg@gmail.com

В этом  году  мы   снова  возвращаемся   к  нашей  старой  традиции  шведского  стола, то  есть  мы 
приносим   с  собой  блюда, рецепты  которых  нам  подскажет  наша  фантазия, и  мы  сделаем  их дома ,
или   просто  купим! Размер  порции  вашего  блюда  должен  быть  рассчитан  на  одного  человека. Это 
  
могут  быть  разнообразные  русские  салаты,  пельмени, пирожки  или  блины.

В второй части  нашего  вечера  мы  проведём  несколько  конкурсов  и, конечно, все  вместе  споём 
  
по-русски. И мы рассчитываем на то, что в культурную часть    будет внесён вклад  всех присутствующих.

В течении  вечера   вы также сможете купить по доступным ценам напитки, пиво и водку.

На нашу встречу мы  приглашаем  не  только  членов  нашего  датско-русского  общества, но  и  всех 
тех, у кого  есть  интерес  к  русскому  языку, русской  культуре  и  отношениям  между  двумя  странами.


ходным   билетом на встречу  будет  ваша , принесённая  из  дома  шутка, связанная  с  Россией  или  Данией, которой  вы  поделитесь  с  участниками  вечера. Тогда   вход   на  встречу   будет   для   вас   бесплатным.


         

 
 
 
Undersider (1): Arkiv 2015
Comments