Home‎ > ‎

MUSIC ACADEMY CONCERT-1957

Vocal: DK Pattammal Venue: Music Academy Year: 1957

01-SWAMIKI-       VARNAM                   -KETHARA GOWLA
02-SRI RAMAPADAMA-                         AMIRITHA VARSHINI
03-VISHALAKSHIM-                               PANTHU VARALI
04 -THASUKO -                                      THODI
05-ARIVAR YAR UNNAI-                         MUKHARI
06-ETTAI GENMA -                                VARALI
07- RAGA ALAPANA -                           SANKARABARANAM
08- SWARARAGA SUDHA -                   SANKARABARANAM
09- DEVI BROVA -                                 SINTHAMANI
10 -SOBILLU SAPTHSWARA -               JAGAN MOHINI
11-RAGA ALAPANA -                            MADYA MAWATHI
12 -PALINSU KAMASHI-                        RTP
13-HA KAMSHI -                                   YADUKULA KAMBHODI
14 -SLOGAM-                                               RAGAMALIKA
15- MURUGANI POL ORU-                    ABHERI
16- THONDU NIGAH THANAI -               BHAIRAVI
17 -ORUTHI MAGANAI PIRANTHU -       BEHAG
18 -VALLI KANAVAN PERI -                  SEN CHURUTI
19 -APAKARA NENCHI-                        SOWRASHTRAM
 20- ETHARANI NINAIYADE -                ASAVERI
21- MANGALAM

YouTube Video-mycarnatic -upload