Anne Albinus webredaktør

Jeg er lektor emer., cand.mag. i fransk og italiensk

(Aarhus Universitet) og MA i it, sprog og læring

2004 (Aalborg Universitet/IT Vest).


Jeg har boet og arbejdet i Bruxelles fra 1999-2008,

bl.a. i en EU-institution, EØSU, og på Norges EU-delegation.

Før og efter den tid har jeg været gymnasielærer.

Som optakt til det danske formandskab for Europarådets

Ministerkomité november 2017 - maj 2018 har jeg lavetVenlig hilsen, 


Anne Albinus

Herning

Født i Odense

Andre hjemmesider 
I 1980'erne var jeg medlem af en såkaldt fangegruppe i Amnesty International. 

Arbejdet bestod i at støtte samvittighedsfanger med breve og pakker samt skrive til myndighederne og bede om løsladelse.

Det betød noget at skrive fra Danmark, der dengang var et menneskerets-venligt land.

I dag er der udtalt kritik i Danmark af menneskerettigheder, og det vil ikke have den samme værdi at skrive fra Danmark.

Jeg har skrevet et debatindlæg, at Danmark skader menneskerettighederne globalt med regeringens ønske om en reform af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), når Danmark overtager formandskabet i Europarådets Ministerkomité november 2017 - maj 2018.

Comments