Alle artikler (stort set) om menneskerettigheder i Danmark og EMRK og EMD fra 23.7.17

For flere artikler se også hjemmesiden echr.dk Listen er ikke fuldstændig
Jeg har holdt pause, men opdaterer nu igen
 • København-erklæring skruer op for dialog 13. april 2018
 • Regeringen har ikke fået et opgør med Menneskerettighedsdomstolens dynamiske fortolkning, mens den har været formand for 
  Europarådet. Til gengæld har den fået øget 
  dialog om menneskeretten. Institut for Menneskerettigheder 
 • Menneskerettigheter i bevegelse Morgenbladet 13.4.18

 • – Vi må skille viktig fra mindre viktig, ellers forvitrer oppslutningen om hele systemet, sier Hanne Sofie Greve, tidligere dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstol.
ikke ... DR 13.4.18
   Berlingske 13.4.18

  Har netop erfaret at det danske Institut for Menneskerettigheder har medvirket ved ENNHRI's udtalelse. 

  On 12-13 April 2018, in Copenhagen, the Danish chairmanship of the Committee of Ministers will hold a high-level conference on the European human rights system in the future Europe. A first draft declaration was issued on 5 February 2018.

  According to the Council of Europe Parliamentary Assembly (PACE), meeting today in Paris at Standing Committee level, whilst this draft contains welcome expressions of commitment to the Convention system, its “negative tenor risks undermining human rights protection in Europe”.

  The draft declaration, the Assembly believes, puts into question the universality of the rights protected by the Convention; the independence of the European Court of Human Rights, free from political influence; the scope of the Court’s jurisdiction over all matters concerning interpretation and application of the Convention; and the States Parties’ unconditional obligation to implement the Court’s judgments.

  According to the Assembly, the Committee of Ministers “should continue to focus on the main challenges to the Convention system”, namely the Court’s case-load and its principal cause, which is “inadequate national implementation of the Convention in many States”.

 • UDTALELSE FRA DET FRANSKE INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER OM UDKASTET TIL KØBENHAVN-ERKLÆRINGEN 16.2.18
 • Professor: Menneskeretsdomstolens uafhængighed er ikke i fare Altinget 15.3.18
 • Kronik: Dansk formandskab kan underminere menneskerettighederne Altinget 10.3.18
 • Kritik af dansk opgør med europæisk menneskeretsdomstol: "Vil underminere systemet" Altinget 9.3.18
 • Undue political pressure is not dialogue: The draft Copenhagen Declaration and its potential repercussions on the Court’s independence By Sarah Lambrecht, researcher, Research Group Government and Law, UAntwerp and law clerk at the Belgian Constitutional Court
 • Kritik af dansk opgør med europæisk menneskeretsdomstol: "Vil underminere systemet" Altinget 9.3.18
 • Autoritære stater, gled dere! Kronik af professor Geir Ulfstein og professor Andreas Føllesdal, Klassekampen.no, 27.2.18 
 • Danmark og menneskerettighederne DR P1 Orientering 26.2.18 lektor Jacques Hartmann om udkastet til København Erklæringen
 • The Draft Copenhagen Declaration (Part 1): overview/ its overarching philosophy by Ed Bates 26.2.18 - Part 2 27.2.18
 • The Draft Copenhagen Declaration: ‘New Ways’ to ensure a ‘Strengthened Dialogue’? Strasbourg Observers 26.2.18
 • Hård udenlandsk kritik af Danmarks udkast til en ’København-erklæring’ Politiken 26.2.18
 • Sverige frygter, at Danmarks udkast til ny erklæring for Europarådet kan bruges til at undergrave Menneskerettighedsdomstols uafhængighed
   Jeg har skrevet denne kommentar:
  side 31:
  ‘Danske domstole skal udvise  flere kriminelle udlændinge til afsoning i hjemlandet. Danmark skal i regi af Europarådet udfordre den fortolkning, der kommer fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.’
  side 39-40 vedr. EMDs fortolkning
  "Jeg har ikke brug for menneskerettigheder", sagde Kenneth Kristensen Berth torsdag morgen. Vi har inviteret vicedirektør fra Institut for Menneskerettigheder Louise Holck for at spørge, om ikke et civiliseret retssamfund som det danske kan finde ud af at opføre sig ordentligt uden en gammel international konvention til at sætte rammerne.
  • Formand forsvarer domstolen i Strasbourg JP 24.1.18 Leder af Europarådet kan ikke genkende Danmarks kritik af Menneskeretsdomstolens praksis Løkke kritiserer domstolens fortolkning. Men det er forkert, mener formand
 • Mary: Menneskerettighederne gælder enhver person Knud Vilby på Global Nyt 24.1.18
 • Danmark er bundet af konventioner. Men det må ikke kaldes afgivelse af suverænitet Leder i JP 24.1.2018

 • Som led i Danmarks formandskab for Europarådet forsøger Danmark efter sigende at værne om det europæiske menneskerettighedssystem gennem et opgør med Menneskerettighedsdomstolen. I stedet for at styrke systemet har Danmark imidlertid støttet illiberale kræfter i Europa og resten af verden. 
 • Danske udfordringer af det europæiske menneskerettighedssystem af prof. Jens Vedsted-Hansen AUJuristen nr 6 - december 2017 (Juristen kan lånes/gennemses på bibliotekerne)
 • Gense samråd her fra 11.1.18
 • Tillidsmand: Udlændinge-stramninger bidrager til enormt arbejdspres i Støjbergs ministerium Politiken 11.1.18
 • Støjberg erkender fejl i behandling af sager om syge udlændinge Flere sager om udvisning af syge udlændinge skal behandles igen, erkender udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. DR 11.1.18
 • Overblik: Støjberg skal forklare 13 måneders ulovlig praksis  JP 11.1.18
 • AMBASSADØR I EUROPARÅDET: "VORES SUCCESKRITERIUM ER AT HOLDE SAMMEN PÅ ORGANISATIONEN PioPio 5.1.18
 • på engelsk 10.10.17
   "Next month, Denmark will assume the Chairmanship of the Council of Europe. 
   There, too, it is my clear ambition to work in the same direction. 

   Against unfairness. For fairness. 

   In some areas, the European Court of Human Rights has established a legal practice and state of the law which does not resonate with the people and the individual Member States. 

   I find it unacceptable that we cannot deport hardened foreign criminals out of regard for family life and privacy. It offends my sense of justice. 

   I cannot explain why criminals from some EU Member States have to stay in Denmark because the prisons in their home countries fail to fulfill basic human rights to which the countries themselves are signatories. Honestly, it should not be our problem in Denmark. 

   There is also a need for new fairness in this regard. 

   European cooperation – both in the EU and in the Council of Europe – must make sense to the citizens. 

   This is part of a free, prosperous and peaceful Europe."
  Menneskerettighederne står ikke i vejen for flere udvisninger 10.10.17
  Der er 3 fejl fra debatredaktørens side i
  1) overskriften hvor der retteligen skal stå:
  Jura. Professor Mads Bryde Andersen har misforstået Den Europæiske Menneskerettighedskonventions rolle i Europarådet 
  2) der skulle vel stå 'vejrmøller' og ikke 'vindmøller'
  3) Claus von Barnekows titel er ikke MBA, men forh. ambassadør
  • Leder i JP 3.10.17: Og at det kommende danske formandskab for Europarådet skal bruges til at inddæmme Menneskerettighedsdomstolen og udfordre konventionerne, er helt rigtigt. Igen: Det er kun en borgerlig regering, der har det tilstrækkelige mod her.

  • Statsministerens åbningstale 3.10.17 om EMD
  • I næste måned overtager Danmark formandskabet for Europarådet.

   Her er det min klare ambition at arbejde i samme retning.

   Mod urimeligheder. For rimelighed.

   Menneskerettighedsdomstolen har på nogle områder skabt en praksis og en retstilstand, som befolkningen og de enkelte lande ikke kan se sig selv i.

   Jeg kan ikke acceptere, at vi ikke kan udvise dybt kriminelle udlændinge fra Danmark ud fra hensyn til familieliv og privatliv. Det strider imod min retfærdighedsfølelse.

   Jeg kan ikke forklare, at kriminelle fra nogle EU-lande skal blive i Danmark, fordi fængslerne i deres hjemlande ikke lever op til de menneskerettigheder, som landene selv har underskrevet. Det bør da ikke være vores problem i Danmark.

   Her er også behov for en ny rimelighed.

   De europæiske samarbejder – både i EU og i Europarådet – skal give mening for borgeren.

   Det er en del af et frit, rigt og fredeligt Europa.

  • Menneskerettighedsdomstolen er på vildspor Kronik af Eva Smith Politiken 2.10.17

  • De åbne døres politik Weekendavisen 29.9.17:   Weekendavisen skriver, at politikerne kræver mere lydhørhed fra Menneskerettighedsdomstolen. Dog har man i Strasbourg allerede skiftet kurs og blander sig nu langt mindre i sager om udvisning af kriminelle, lyder det fra både dommere og professorer. ”Her på det sidste er der faldet en række domme, der viser, at der kan være ved at komme en anden retning i Strasbourg. At der kan være ved at komme et større spillerum for de nationale myndigheder,” fortæller den danske dommer ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, Jon Fridrik Kjølbro til Weekendavisen og fortsætter: ”Det skal ikke forstås således, at de nationale myndigheder nu kan gøre, hvad de vil. Det betyder, det kan ske, at Domstolen i nogle sager vil sige, at den muligvis selv ville have gjort det anderledes, men at den forlader sig på den nationale domstols vurdering.” Kilde: Weekendavisen, s. 3

  • Fyens.dk 21.9.17: Her har en række medlemmer af udvalget fået at vide, at Rumænien mere eller mindre har formelle aftaler med for eksempel Storbritannien om hjemsendelser.

  Pape vil bede sin rumænske kollega om, at Danmark får samme aftale som briterne, så kriminelle rumænere kan udvises af Danmark og afsone deres straf i hjemlandet.

  Om det fængsel Retsudvalget besøgte i Bucarest har jeg fundet dette: Jilava Penitentiary – Where History Meets the Present
  • Hanne-Vibeke Holst: Skal vi virkelig være dem, der smadrer det hele? Information 16.9.17
  • Når Danmark afviser kvoteflygtninge, er vi inde og pille ved FN’s dna, ved Menneskerettighedserklæringen fra 1948 og Flygtningekonventionen fra 1951 – de humanistiske grundsætninger, der skulle beskytte os mod krig – og mod os selv. Hanne-Vibeke Holst insisterer med sin seneste roman på, at vi tænker langsigtet, ansvarligt og idealistisk


  • Der skal kæmpes for det Debatindlægget er skrevet af Ole Olsen, medlem af FN-forbundet. Indlægget er bragt i Jyllandsposten i anledning af FN's demokratidag den 15. september

  • Anstændigvis burde EU naturligvis for længst have indledt arbejdet med at revidere konventionerne, så man ikke lokkede mennesker til et kontinent, der ikke vil vide af dem, og som arbejder dag og nat på at forhindre, at de overhovedet når at sætte foden på europæisk jord. Anne Libak i Altinget 15.9.17
  • Menneskerettigheder, debatindlæg af Tobias S. Jensen og Claus Von Barnekow  Weekendavisen 15.9.17
  • JURA-PROFESSOR: MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION UNDER PRES Danskernes tilslutning til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention vakler, og det diskuteres nu på Christiansborg, om vi bør frigøre os helt eller delvis fra den. NewSpeek 12.9.17 Kommentar af Ole Hasselbalch, jura-professor

  Grundlæggende rettigheder: Byg fængsler i Rumænien
  BT skriver, at Venstres medlem af Europa-Parlamentet, Morten Løkkegaard, foreslår, at Danmark og EU skal bygge moderne fængsler i Rumænien, så Danmark fremover kan sende rumænske kriminelle til afsoning i hjemlandet. “Når EU kan være med til at bygge veje, kan man selvfølgelig også bygge fængsler. Men det forudsætter, at rumænerne selv erkender, at de har et problem, og dernæst at ministerrådet sætter det højt op på dagsordnen,” siger Morten Løkkegaard. Ifølge EU-ekspert, professor Dorte Martinsen fra Center for Europæisk Politik ved Københavns Universitet, bliver det svært for Danmark at forhandle en løsning på plads med Rumnænien. “Det er vanskeligt, fordi EU ikke har kompetence til at blande sig i, hvilke standarder medlemslandene har i deres fængselsvæsner. Man er nødt til at fare med lempe, fordi det handler om de enkelte landes nationale suverænitet. Danmark kan forsøge at få en bilateral aftale, men det ser ikke ud til, at der er en løsning på problemet her og nu,” siger Dorte Martinsen.


   “Denmark is an important ally of Hungary in the European Union and NATO, and there are ‘no major disputes’ between the two states”, Minister of Foreign Affairs and Trade Péter Szijjártó said at a press conference in Budapest following a meeting with his Danish counterpart.


   Anders Samuelsen søger alliance med Ungarn; Ungarn kritiseres ofte i europæisk sammenhæng. Men Danmark vil styrke samarbejdet.

   30/08/2017 - Jyllands-Posten / Denmark
    Interne anliggender: Danmark på charmetur til Ungarn
    Danmark vil styrke samarbejdet med Ungarn. Det skriver Jyllands-Posten. For første gang i 11 år aflagde en dansk udenrigsminister tirsdag den ungarske regering et officielt besøg. Anders Samuelsen (LA) blev modtaget i ministeriet ved Donau, der deler bydelene Buda og Pest - på samme måde som uenighederne om EU-aftaler og grundlæggende rettigheder ofte deler forholdet mellem Ungarn og EU-Kommissionen i Bruxelles. Men selv om EU-Kommissionen i de seneste måneder har indledt flere sager om brud på EU's regler mod Ungarn, og selv om landet ofte er på kant med flertallet af EU's medlemmer, har Anders Samuelsen som mål at styrke relationerne til den ungarske premierminister Viktor Orbans regering. 
    Kilde: Jyllands-Posten, s. 9
  • P1 Slotsholmen 24.8.17: ca 30 minutter inde: Og så er der måske et borgerligt opgør på vej med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Naser Khader (K) kommer i studiet og forklarer. Vært: Bjarne Steensbeck.

 • Urealistiske luftkasteller Det har ingen gang på jorden at Danmark melder sig ud af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Debatindlæg af Anne Albinus Weekendavisen 18.8.17
 • Domme skader EU og rettighederne Debatindlæg af Bertel Haarder (V) 14.8.17
 • Krigszone Leder i Ekstrabladet 12.8.17
 • Regeringen vil bruge formandskab til at sikre flere udvisninger af bandemedlemmer Berlingske 11.8.17
 • Fra EU Kommissionens Repræsentationskontors nyhedsliste 11.8.17:

 • Grundlæggende rettigheder: Løkke vil have rimelighed i EU

  Flere dagblade har i dag fokus på statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) der ønsker rimelighed i EU. I en analyse skriver Berlingske, at Løkke gør sig klar til at bruge mere vidtgående metoder i kampen mod banderne. Løkke har gjort det klart, at han i efteråret, når Danmark overtager formandskabet i Europarådet, vil arbejde for at få Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol til at moderere sine fortolkninger af Menneskerettighedskonventionen. Analysen skriver, at Menneskerettighedskonventionen i praksis har gjort det svære at udvise kriminelle og gøre reglerne for familiesammenføring så stramme, som flere partier ønsker. I et interview i Politiken udtaler Løkke, at regeringen vil bruge en del kræfter på en rimelighedspakke i forhold til det europæiske system i efteråret. Han fastslår, at grundlæggende er den frie bevægelighed og EU som sådan gode. Han mener dog der skal rimelighed tilbage i den frie bevægelighed. ”Vi er nødt til at få rimeligheden tilbage i et borgernært perspektiv. De ting, vi går og slår os på. Jeg kan mærke det på mig selv. Jeg bliver harmdirrende arrig over, at der kommer nogle rumænere til Danmark og begår kriminalitet. De skal udvises til Rumænien. Rumænien rækker hånden op og siger, at de gerne vil have dem tilbage. Men vi kan ikke sende dem tilbage, fordi vi har lavet et europæisk regelsæt i et krydsfelt mellem EU og Europarådet, der gør, at det ikke kan lade sig gøre. Jeg kan som menneske mærke, at det får mit blod til at koge,” siger han til avisen. I dag fremlægger Løkke rimelighedspakken til folketingsgruppen. I et debatindlæg i Jyllands-Posten skriver Naser Khader, folketingsmedlem (K), at det går ud over hans og andre retsfølelse, at domstolene ikke er i stand til at udvise oplagte personer, som blandt andet Shuaib Khan, leder af den kriminelle bande ”Loyal To Familia”. ”Disse kriminelle har ikke vist loyalitet over for Danmark og koster de danske skatteydere mange ressourcer. Fængsel har ingen virkning på dem. Det eneste, de forstår, er en kontant udvisning,” skriver han i indlægget. I indlægget skriver Khader, at direktør for Institut for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen, siger, at man godt kan opponere og gå i en form for dialog med menneskerettighedsdomstolene. ”Han mener, at vi politikere kan vise utilfredshed ved at vedtage love, som går til kanten. På den måde kan vi udfordre gældende praksis,” skriver Khader i indlægget.

  Kilder: Berlingske, s. 14; Jyllands-Posten, s. 20; Politiken, s. 1,5

  • DEBAT: “87.850 klager” Skrevet af Claus von Barnekow, medlem af Sekretariatet for Den danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder, forhenværende ambassadør ved Europarådet og forhenværende seniorrådgiver i Europarådets sekretariat og Tobias Stadarfeld Jensen, advokatfuldmægtig og tidligere praktikant på Danmarks repræsentation ved Europarådet.
  • Lovgivere i dommerkapper af Jørgen Grønnegård Christensen Weekendavisen 4.8.17
  • Kampen om menneskerettighederne af journalist Jeppe Matzen Weekendavisen 28.7.17
  Læs om forskellen her:  EU-Domstolen er en EU-institution og holder til i Luxembourg. - Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol hører under Europarådet og holder til i Strasbourg. Europarådet er IKKE en EU institution, men alle medlemmer af EU er medlemmer af Europarådet og har underskrevet Den Europæiske Menneskerettighedserklæring.

  I modsætning til Kristian Østergaard skrev Ugens 2. debattør tidl. højskoleforstander Jørgen Carlsen i sin Ugens debat  

  Nægtes kan det ikke, at Levakovic- sagen er gefundenes Fressen for alle, der vil indskrænke menneskerettighederne. Men her drejer det sig om at holde hovedet koldt. Det mener Hanne Severinsen (V), Tobias Stadarfeld Jensen og Claus von Barnekow, som alle har en fortid i Europarådet. Det gør de i kronikken ”Danmark risikerer at indlede et omfattende opgør med menneskerettighederne”, som blev bragt i Information sidste weekend. 
  • Værdier er blevet vor tids nye moralisme, menneskerettigheder, respekt for diversitet og dyrkelse af menneskets biologi, der ikke lader nazismen noget tilbage at ønske. Alt dette er flygtige, men farlige fænomener. Men kristendommens og historiens erfaringer er evige, fordi de vitterligt siger noget sandt om mennesket. De repræsenterer en højere sandhed om mennesket. De moderne værdier instrumentaliserer vore med­mennesker og vor relation til omverdenen. I stedet skal vi overtage vor historiske eksistens og træde ind i det samfund, vi fødes ind i. Uddrag af teologistuderende Søren Hvid Petersens kronik Vor fremtid er fortiden i Berlingske 24.7.17
  Menneskerettighederne er ikke en ukristen tanke: For mig at at se er det afgørende, at menneskerettighedstanken på den ene side er historisk bestemt, men på den side har flere forskellige inspirationskilder, både religiøse, naturretslige og humanistiske. Derfor er det vanskeligt at hævde (som fx Søren Krarup gør det), at menneskerettighederne er en ukristen tanke. Det har da også rent faktisk været den kristne kulturkreds, der har presset på for at få menneskerettighederne ind i FN's charter i 1948, og siden hen implementeret i den internationale lovgivning.
  Juraprofessor tror ikke på den vej, som dansk menneskeretsdommer anviser.

  Min kommentar: Det er ikke noget problem for regeringen at overvåge sager ved EU-domstolen. Hvorfor skulle det så være det i forb. med Menneskerettighedsdomstolen? Der er jo ikke mange principielle EMD sager på et år. 

  Comments