Danmark og formandskabet for Europarådets Ministerkomité (15. november - 18. maj 2018)

 • Jeg fulgte debatten i danske medier og lagde artikler ud HER (Jeg prøvede at lægge det meste.) Men se også denne side ECHR.dk 

Konferencer mm

Kokkedal II konference 31.10.-2.11.18 

Justitsministeriet har ikke ønsket at oplyse borgerne om programmet.ECHR Conference Universität  Konstanz 1.-2.6.18: Principled Resistance against ECtHR Judgments

NYESTE ARTIKLER:
By Janneke Gerards (professor of fundamental rights law, Utrecht University) and Sarah Lambrecht (researcher, Research Group Government and Law, UAntwerp and law clerk at the Belgian Constitutional Court

Feature article by Mikael Rask Madsen and Jonas Christoffersen: Agreement in the Council of Europe about the so-called Copenhagen Declaration.


  Den danske regering ville styrke staternes rettigheder på bekostning af borgernes, men takket være andre lande lykkedes det ikke at rokke markant ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis
 • København-erklæring skruer op for dialog 13. april 2018
 • Regeringen har ikke fået et opgør med Menneskerettighedsdomstolens dynamiske fortolkning, mens den har været formand for
  Europarådet. Til gengæld har den fået øget
  dialog om menneskeretten. Institut for Menneskerettigheder 
 • Menneskerettigheter i bevegelse Morgenbladet 13.4.18

 • – Vi må skille viktig fra mindre viktig, ellers forvitrer oppslutningen om hele systemet, sier Hanne Sofie Greve, tidligere dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstol.
ikke ... DR 13.4.18
   Berlingske 13.4.18

  • Danske udfordringer af det europæiske menneskerettighedssystem af prof. Jens Vedsted-Hansen AU, Juristen nr 6 - december 2017


  • Essays: 
   • Dynamiske domstole, retssikkerhed og demokrati: Skal menneskerettigheder udvikles af politikere eller dommere? - af Børge Dahl
   • Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol: Praktiske udfordringer, juridiske udfordringer og et spørgsmål om legitimitet - af Jon Fridrik Kjølbro
   • Religion og menneskerettigheder - af Hans Gammeltoft-Hansen
   Artikler:
   • Udvisning af kriminelle udlændinge og EMRK artikel 8 – Menneskerettighedsdomstolen knæsætter bred skønsmargin for staterne - af Jens Elo Rytter  • Menneskerettighedsdomstolen på afveje med sin dynamiske fortolkningsstil? advokat Steen Petersen 6.11.2015 Som praktiserende advokat med mange private og virksomhedssager om krænkelse europæiske menneskerettigheder, kan jeg ikke i 2009 bliver overrasket over, at EMD fortolker EMRK dynamisk. EMD søger at give konventionens kortfattede og generelle bestemmelser kød og blod. 
  EMD fastslog for mere end 40 år siden, at EMD ville lægge fortolkningsprincipperne i Wienerkonventionen af 1969 til grund. Det naturlige udgangspunkt er ordlyden af en traktatbestemmelse. Men Wienerkonventionen fra 1969 fastslår i art 31.1, at den enkelte bestemmelse ikke kan anskues isoleret, den skal fortolkes ud fra sammenhængen og dens formål.
  Nyhed!

  Forfatter(e): Jacques Hartmann

  Udgave: 1. (13. november 2017)

  Omfang: 208 sider indbundet

  ISBN: 978-87-420-0008-3

  Pris: kr. 295,- inkl. moms (kr. 236,- ekskl. moms)


  Den Europæiske Menneskerettigheds-konvention trådte i kraft den 3. september 1953. Danmark var et af ti lande, som grundlagde konventionen, og traditionelt har der været stor støtte for menneskerettigheder i Danmark. I de seneste år har der imidlertid været en del kritik af Menneskerettighedskonventionen.

  Bogen besvarer grundlæggende spørgsmål og gennemgår de 15 sager, som Danmark har “tabt” siden tiltrædelsen i 1953, hvoraf langt de fleste har omhandlet retten til en retfærdig rettergang. Derudover har Danmark tabt principielle sager om tvunget medlemskab af fagforeninger, manglende beskyttelse af journalisters ytringsfrihed samt ulovlig frihedsberøvelse. Bogen viser, hvordan flere af disse sager, samt andre principielle sager fra menneskerettighedsdomstolen, har haft en afgørende indflydelse på det danske retssystem og værdinormer i Danmark. Konventionen og tillægsprotokollerne er optrykt i bogen og derfor altid ved hånden.


  Europarådet vogter over demokrati, menneskerettigheder og retsstat
  Links til:
  Europarådet fra 1949 er den ældste af de europæiske organisationer, der opstod efter anden verdenskrig. Danmark var blandt de oprindelige 10 medlemmer. Europarådet har 47 medlemslande med ialt ca. 800 mio indbyggere. I de forløbne år har Danmark aktivt deltaget i Europarådets standardsættende arbejde, der især har udfoldet sig på områder som 
  sikring af 
  • menneskerettighederne 
  • demokrati og 
  • retssamfund. 
  Fra 15.11.2017 - 15. maj 2018 har Danmark formandskabet. 

  Regeringsgrundlaget 27.11.2016 side 55:


  Konventioner


  "Danmark har en klar interesse i en stærk international retsorden, herunder respekt for menneskerettigheder. Regeringen ønsker at indgå i et aktivt internationalt samarbejde og overholde de internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig.


  Der er imidlertid behov for at se kritisk på den måde, som Den Europæiske Menneske­rettighedsdomstols dynamiske fortolkning har udvidet rækkevidden af dele af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Regeringen vil afholde en international ekspertkonference om konventionen som led i det kommende danske formandskab for Europarådet." 

  page1image14432page1image14592

  Konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder Rom, 4. november 1950   Åbent samråd med justitsministeren om the Copenhagen Declaration   

  Danmark har nu afsluttet formandskabet for Europarådets Ministerkomité med et møde for medlemsstaternes udenrigsministre i Helsingør.

         (Elsinore, 18 May 2018)

   Volume of Decisions

  Addendum 1 to the Minutes of the sitting held at the Marienlyst Conference Centre, Elsinore, Denmark


  The meeting of the Committee of Ministers in Elsinore on 17 and 18 May 2018
  Danish Chairmanship concludes overwhelming support to start Council of Europe “Elsinore Reform Process“ 18.5.18: Summing-up of dinner discussion by the Chair  FacebookUDENRIGSMINISTERMØDE I HELSINGØR 17. - 18. MAJ Det danske formandskab for Europarådets Ministerkomité lakker mod enden. I næste uge er Danmark vært for det årlige ministermøde i Helsingør, hvor udenrigsministre fra Europarådets 47 medlemsstater vil deltage og bl.a. drøfte menneskerettigheder og sikring af retsstatsprincippet. Ministermødet vil samtidig markere overdragelsen af formandskabet for Ministerkomitéen til Kroatien. Følg linket for at læse mere


  Link til diverse taler fra det danske formandskab (fjernet)

  Forandre for å bevare? Aftenposten 18.3.18:
  Dansk misnøye med domstolen
  En annen utfordring er at enkelte land, primært de som får få dommer mot seg, men mener de burde fått enda færre, fordi de selv anser seg som såpass gode på rettsstat og demokrati, synes domstolen griper for mye inn i deres vurderinger av hva menneskerettskonvensjonen egentlig tilsier.

  REFERAT AF DEBAT i PACE om København erklæringen

  Ms ÆVARSDÓTTIR (Iceland) efter MIchael Aastrup Jensens (V) indlæg: Finally, I must express my disappointment at Mr Jensen’s apparent confirmation of the erroneous and regrettable motivation behind the first draft of the Copenhagen Declaration. Mr Jensen, our Court is not to be tampered with just because you are having trouble deporting a prisoner from your home country; it is much more important than that.

  Udenrigsminister Anders Samuelsen med formanden for PACE Michele Nicoletti

  23.-27.4.18
        Mr KOX (Netherlands, Spokesman for the Group of the Unified European Left) 

        The question remains: why did the Danish chairmanship originally propose to weaken the position of the Court at a time when – we only need to look at what is happening in Turkey, Ukraine, Russia, Hungary and many other countries – human rights are overall under severe pressure? The citizens of those countries have every interest in the Court being strong, and weakening the Court would in the end weaken their protection and be a gift to governments that are not fond of the unique European system of human rights protection. Many think that Denmark proposed to weaken the Court to meet the political demands of certain political parties at home. My group thinks that a country granted the right to chair the Committee of Ministers should first and foremost look not to its own interests, but to the general interests of European citizens.


  Certain aspects of the Declaration are, however, problematic. It fails to propose concrete solutions to the system's problems and contains ideas about dialogue that may be incompatible with the Court's independence.


  REFERAT: Udenrigsministerens tale og besvarelse af spørgsmål onsdag 25.4.18 kl.10:00-11:00
  Communication from the Committee of Ministers - Anders Samuelsen, Minister for Foreign Affairs of Denmark and Chairperson of the Committee of Ministers
   Spørgsmål fra Nikolaj Villumsen (EL)

         Mr VILLUMSEN (Denmark, Spokesperson for the Unified European Left) – The main priority of the Danish chairmanship has been the adoption of the Copenhagen Declaration. The declaration calls on member States to voluntarily make contributions to the European Court of Human Rights. This will be extremely important in ensuring the necessary resources to bring down the caseload. Will the Danish Government follow the call of the Copenhagen Declaration and give a voluntary contribution to the Court?

         Mr SAMUELSEN – The short answer is that we have not decided on that yet.

   Morgensessionen kan genses her i HØJRE SPALTE/MULTIMEDIA RESSOURCES eller her/scroll ned til 25.april 18https://www.coe.int/en/web/portal/spring-session-2018   Vil ministeren på baggrund af den såkaldte ”Copenhagen Declaration” (http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Forsidebilleder_2018/copenhagen_declaration.pdf) redegøre for, om regeringen har nået sin målsætning om at gøre det lettere at udvise kriminelle udlændinge, og for hvilke konsekvenser erklæringen får for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols muligheder for at gribe ind over for nationale domstoles afgørelser i sager, der vedrører artikel 9 (trosfrihed), artikel 10 (ytringsfrihed) og artikel 11 (forsamlings- og foreningsfrihed) i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention?
   Dato: 17-04-2018 Status: Ikke besvaret
   Reaktioner

   "Kan det danske vertskapet være fornøyd med resultatet? Optimistiske tilhengere av den danske regjeringen kan hevde at de kan leve med resultatet. Den danske regjeringen kan med rette si til velgerne at de gjorde sitt beste i å forsøke å begrense EMDs kontroll. Men at deres forslag ble avvist av de andre europeiske demokratiene. Uansett: statene viste sin sterke støtte til domstolens praksis og betydningen av å ha en uavhengig domstol." fra Ulfstein & Føllesdal Københavnerklæringen – opp som en løve  Morgenbladet 20.4.18
   Fra medlemslande 
   Udtalelser og taler 12. og 13.4.18 
   • Sloveniens justitsminister, Goran Klemencic: "Jeg er sikker på, at befolkningen ikke altid er tilfredse med dommene fra den danske højesteret eller fra Strasbourg, men det er prisen, du betaler for retsstatsprincipper« (Politiken 12.4.18)
   • Luxembourgs justitsminister insisterede den 12.4.18 på at København erklæringen ikke ville få Luxembourgs støtte, hvis den kunne læses eller bare opfattes som en grænse, som 'politik' ønsker at pålægge Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols magt og myndighed.

   (...)

   "Kompromittere og begrænse Domstolens myndighed svarer slet ikke til borgerens behov eller interesse. Tværtimod er der mere end nogensinde behov for en domstol, der er uafhængig, upartisk og stærk i sin myndighed."


   • James Goldston on Draft Copenhagen Declaration 11.4.18: (..) First, it’s clear that some of the efforts by states to diminish the Court’s authority have been “politically” motivated—they were designed to appeal to domestic constituencies moved by surging populist and nationalist currents. Human rights are on the defensive across broad swaths of Europe —and in the world at large. In the face of such pressure, it may be tempting to parrot the fabrications of populist figures, such as that rights are an elitist invention for terrorists and immigrants, but not for everyone else. 

   High-Level Conference on reform of Human Rights Convention system

   Meeting of Ministers of Justice on the European human rights system
   COPENHAGEN 12-13 APRIL

   A conference entitled “Continued Reform of the European Human Rights Convention System – Better Balance, Improved Protection” will be held in the framework of the Danish Chairmanship of the Committee of Ministers.

   • Tirsdag 3.4. Folketinget kl. 13. Forhandling om udenrigsministerens redegørelse om udvalgte internationale organisationer. (Det nordiske samarbejde, det nordiske forsvarssamarbejde, OSCE, Østersøsamarbejdet og Europarådet).
   R 8 debatteres i 5 separate forhandlinger. OSCE, Østersøsamarbejdet, Europarådet, det nordiske samarbejde og det nordiske forsvarssamarbejde. Udenrigsministeren, ministeren for nordisk samarbejde og forsvarsministeren deltager under forhandlingerne.
          (R 8) 

   Winter session: the Presidents of Armenia and Austria, Prime Minister and Crown Princess of Denmark
   Besøg af statsminister Lars Løkke Rasmussen 24.1.18 Fotos


    23.1.18 kl. 12:00 talte kronprinsesse Mary til Europarådets Parlamentariske Forsamling PACE. Kongehusets hjemmeside. - Tuesday 23 January Original English

    • STEERING COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS CDDH 88th Plenary meeting Strasbourg, 5-7 December 2017: 3.4 High-level Expert Conference “2019 and Beyond Taking Stock and Moving Forward from the Interlaken Process(Kokkedal, Denmark, 22-24 November 2017)

    12. The results of the High level Expert Conference “2019 and Beyond – Taking Stock and Moving Forward from the Interlaken Process” (Kokkedal, Denmark, 22-24 November 2017) will be presented to the CDDH by the Danish delegation within the Steering Committee. The CDDH is invited to exchange views on this event. 


    We would also like to express our concern over the idea presented in the conference description that “member states should have better means to influence the ECtHR’s interpretation of the ECHR”. Such a broad idea, without specification, can lead to misunderstandings. The idea of the influence of member states on the decision making process of the ECtHR and its case law seems alarming bearing in mind the division of powers and the competences attributed to courts and the executive respectively. 

    Justitsministeriet har endnu ikke svaret på brevet fra den polske Helsinki Komité.
    • We urge the Chairmanship, indeed all Member States, to refrain from any reforms that would place undue pressure on the Court in its interpretation and application of the Convention. Any undermining of established jurisprudential principles, such as the dynamic interpretation of the Convention, must be rejected.     • Program for konference i Kokkedal 22.-24.11.17 2019 and Beyond:  Taking Stock and Moving Forward from the Interlaken Process

    • "Approaching this deadline, the Danish Chairmanship wishes to facilitate a renewed discussion on the future of the Convention system looking beyond the 2019 deadline. 

     At the Conference, representatives of Council of Europe Member States will meet with judges of the European Court of Human Rights and officials from the Secretariat of the Council of Europe, parliamentarians and national judges, as well as experts from civil society to address both the immediate problems facing the Convention system and discuss ideas for the long-term future. 

     The goal is to explore how the promotion and protection of human rights under the Convention system can be developed and improved in both the short-term and long-term. Following the main tracks laid out in the Interlaken Process, the Conference will address both the question of how to ensure a more sustainable functioning of the Convention system and discuss ways of strengthening the authority of the system."
    Om deltagelse i Konferencen: 


    Danmark har til formandskabet udarbejdet et ambitiøst og alsidigt program med følgende fem prioriteter, hvoraf den første er hovedprioriteten (primært ansvarlige danske minister indsat i parentes):

    1. Det europæiske menneskerettighedssystem i fremtidens Europa (justitsminister Søren Pape)
    2. Ligestilling (fiskeri- og ligestillingsminister Karen Ellemann)
    3. Inddragelse af børn og unge i demokratiet (undervisningsminister Merete Riisager)
    4. Flytning af holdninger og fordomme om personer med handicap (børne- og socialminister Mai Mercado)
    5. Bekæmpelse af tortur (udenrigsminister Anders Samuelsen)

    22.-24.11.17: højniveau ekspertkonference i Kokkedal nær København med titlen: “Taking Stock and Moving Forward from the Interlaken Process”.

    Med afsæt i resultatet af ekspertkonferencen vil det danske formandskab afholde et ministermøde med justitsministeren som vært i Danmark i april 2018 med det formål at vedtage en politisk erklæring, som gør status for den nuværende reformproces, foreslår målrettede tiltag, som kan styrke konventionssystemet, og udstikker retningslinjer for det videre reformarbejde vedrørende konventionssystemet.     • Mandag den 27. november 2017 kl. 17.00: Menneskerettighedsdomstolen – status og fremtid Foredrag ved direktør, dr.jur. Jonas Christoffersen og kontorchef Rasmus Kieffer-Kristensen Mødested: Justitsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.    SPØRGSMÅL TIL MINISTRE:
    • Spørgsmål fra Nikolaj Villumsen (EL) 10.11.17Kan ministeren bekræfte, at kun én dom ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vedrørende udvisning af en lovovertræder er gået Danmark imod, og vil ministeren i forlængelse heraf oplyse, hvilke overvejelser det giver anledning til i forhold til regeringens kritik af domstolens fortolkning af artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (Der henvises til omtalen af sagen Amrollahi mod Danmark på side 80-81 i Jacques Hartmanns bog ”Danmark og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention”)?
    • Vil ministeren kommentere analyseinstituttet YouGov’s undersøgelse, der refereres på side 129 ff i Jacques Hartmanns bog ”Danmark og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention”, som viser, at 73 procent af de adspurgte mener, at Danmark fortsat skal være tilsluttet Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og at 61 procent af dem, der har hørt om konventionen, mener, at Danmark har haft gavn af at være tilsluttet den?
    • Vil ministeren kommentere ph.d. Jacques Hartmanns påpegning af de værdiladede spørgsmål i den Norstat-undersøgelse, som ministeren tidligere har refereret til, som viste, at 48 procent af de adspurgte ønskede at forlade Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvis det ikke bliver lettere at udvise kriminelle udlændinge fra Danmark (Der henvises til side 132-133 i Jacques Hartmanns bog ”Danmark og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention”)?

    ”Ministeren bedes oplyse, hvor mange gange danske domstole i de sidste 10 år har undladt at udvise udenlandske kriminelle som følge af afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol?”     Human Rights in Action: Levende menneskerettigheder

    Retsregler, Betænkninger, Bøger, Artikler

    Justitia er Danmarks første uafhængige juridiske tænketank. Vi har som formål at styrke fokus på og respekten for grundlæggende retsstatsprincipper og frihedsrettigheder i offentligheden

    • Debat i Folketinget om Udenrigsministerens redegørelse om Europarådet: Udenrigsministerens redegørelse til Folketinget af 28. februar 2017 blev debatteret 14. marts 2017.
    Redegørelsen kan findes her, og debatten om redegørelsen kan læses her.    Menneskerettighedskonventionen beskytter menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. De rettigheder, der er indeholdt i konventionen, har karakter af borgerlige og politiske rettigheder. 

    Således beskyttes bl.a.: 
    • ret til livet, 
    • forbud mod tortur mv., 
    • forbud mod slaveri og tvangsarbejde, 
    • ret til frihed og sikkerhed, ret til retfærdig rettergang, 
    • ingen straf uden hjemmel, 
    • ret til respekt for privatliv og familieliv, 
    • ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed, ytringsfrihed, forsamlings- og foreningsfrihed, 
    • ret til at indgå ægteskab og 
    • adgang til effektive retsmidler.    Siden er lavet på privat initiativ af Anne Albinus