Dokumenti‎ > ‎

Cik resnam jābūt kokam, lai tas būtu dižkoks?

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.264

Aizsargājamie koki – vietējo un citzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra vai augstuma)

Nr.p.k.

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums latīņu valodā

Apkārtmērs 1,3 metru augstumā (metros)

Augstums (metros)

I. Vietējās sugas

1.

Āra bērzs (kārpainais) bērzs

Betula pendula (Betula verrucosa)

3,0

33

2.

Baltalksnis

Alnus incana

1,6

25

3.

Blīgzna (pūpolvītols)

Salix caprea

1,9

22

4.

Eiropas segliņš

Euonymus europaeus

1,0

6

5.

Hibrīdais alksnis

Alnus x pubescens

1,5

32

6.

Melnalksnis

Alnus glutinosa

2,5

30

7.

Meža bumbiere

Pyrus pyraster

1,5

13

8.

Meža ābele

Malus sylvestris

1,5

14

9.

Parastā apse

Populus tremula

3,5

35

10.

Parastā egle

Picea abies

3,0

37

11.

Parastā goba

Ulmus glabra

4,0

28

12.

Parastā ieva

Padus avium

1,7

22

13.

Parastā (ogu) īve

Taxus baccata

0,6

8

14.

Parastā kļava

Acer platanoides

3,5

27

15.

Parastā liepa

Tilia cordata

3,5

33

16.

Parastais osis

Fraxinus excelsior

3,5

34

17.

Parastais ozols

Quercus robur

4,0

32

18.

Parastais pīlādzis

Sorbus aucuparia

1,5

21

19.

Parastā priede

Pinus sylvestris

2,5

38

20.

Parastais skābardis

Carpinus betulus

1,5

20

21.

Parastā vīksna

Ulmus laevis

4,0

30

22.

Purva bērzs (pūkainais bērzs)

Betula pubescens (Betula alba)

3,0

32

23.

Šķetra

Salix pentandra

1,6

22

24.

Trauslais vītols

Salix fragilis

 

 

25.

Parastais kadiķis

Juniperus communis

0,8

11

II. Citzemju sugas

26.

Baltais vītols

Salix alba

4,5

20

27.

Baltā robīnija

Robinia pseudoacacia

1,9

20

28.

Balzama baltegle

Abies balsamea

1,5

24

29.

Eiropas baltegle

Abies alba

2,7

32

30.

Eiropas ciedrupriede

Pinus cembra

1,6

22

31.

Eiropas lapegle

Larix decidua

3,2

39

32.

Holandes liepa

Tilia x europaea

2,8

26

33.

Kalnu kļava

Acer pseudoplatanus

2,2

20

34.

Lēdebūra lapegle

Larix ledebourii

3,0

34

35.

Krimas liepa

Tilia x euchlora

1,9

20

36.

Lauku kļava

Acer campestre

1,5

18

37.

Mandžūrijas riekstkoks

Juglans mandshurica

1,6

18

38.

Melnā priede

Pinus nigra

1,9

23

39.

Menzīsa duglāzija

Pseudotsuga menziesii

2,4

30

40.

Papele

Populus spp.

5,0

35

41.

Parastā zirgkastaņa

Aesculus hippocastanum

3,0

23

42.

Eiropas dižskābardis

Fagus sylvatica

3,8

30

43.

Pensilvānijas osis

Fraxinus pennsylvanica

2,0

23

44.

Platlapu liepa

Tilia platyphyllos

3,1

27

45.

Pelēkais riekstkoks

Juglans cinerea

2,8

20

46.

Rietumu tūja

Thuja occidentalis

1,5

16

47.

Saldais ķirsis

Cerasus avium

1,6

12

48.

Sarkanais ozols

Quercus rubra

1,9

27

49.

Sarkstošais vītols

Salix x rubens

3,1

25

50.

Sibīrijas baltegle

Abies sibirica

1,8

30

51.

Sibīrijas ciedrupriede

Pinus sibirica

1,9

22

52.

Sudraba kļava

Acer saccharinum

3,2

26

53.

Veimuta priede

Pinus stropus

2,7

36

54.

Vienkrāsas baltegle

Abies concolor

1,7

32

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments