WEB UMJETNIČKA ŠKOLICA "PLAVI ZEC" Budva, Crna Gora

VAŽNO OBAVJEŠTENJE!

Plavi Zec je dobio blog!

Kliknite na link ispod:


http://plavizec.blogspot.com/


Kontakt E-mail>skolica.plavizec@gmail.com

http://www.sandraart.blogspot.comPlavi Zec vam poklanja!


Poštovana djeco i roditelji,

Plavi zec je odlučio da napravi kutak za zanimljivi trenutak, s toga, kliknite mišem ispod polja
Attachments
sačuvajte i odštampajte priloge u .pdf formatu koji vam mogu biti korisni i interesantni.
Ovo su edukativni i zabavni prilozi preko kojih djeca ovladavaju vještinama i vježbaju mentalne i motorne funkcije.

Sadržaj ovog sajta je u vlasništvu CENTRA VIZUELNIH UMJETNOSTI © Budva, Crna Gora
Zadržana su sva prava diljem svijeta. Ni jedan dio sa ovih stranica ne smije se dalje upotrebiti u komercijalne svrhe ili distribuirati i publikovati bez pismene dozvole iz CENTRA VIZUELNIH UMJETNOSTI © Budva, Crna Gora. Sadržaj možete koristiti samo u lične svrhe, odnosno svrhe vašeg djeteta.ċ
01piknik.pdf
(740k)
Sandra. D.,
20.03.2009. 17:17
ċ
02geometrijskioblici.pdf
(487k)
Sandra. D.,
20.03.2009. 17:18
ċ
03vjestinemakazama.pdf
(322k)
Sandra. D.,
20.03.2009. 17:19
ċ
04culododira.pdf
(632k)
Sandra. D.,
20.03.2009. 17:19
ċ
05culoukusa.pdf
(471k)
Sandra. D.,
07.04.2009. 16:11
ċ
06culosluha.pdf
(584k)
Sandra. D.,
07.04.2009. 16:13
Ċ
Plavi zec Budva,
28.04.2009. 09:32
ċ
1MASKAMACA.pdf
(297k)
Sandra. D.,
29.10.2009. 19:38
ċ
2MASKABETMEN.pdf
(297k)
Sandra. D.,
29.10.2009. 19:38
ċ
3MASKADJAVOLAK.pdf
(293k)
Sandra. D.,
29.10.2009. 19:39
Ċ
Plavi zec Budva,
09.02.2010. 13:49
Ċ
Plavi zec Budva,
09.02.2010. 13:50
Ċ
Plavi zec Budva,
10.02.2010. 07:39
Ċ
Plavi zec Budva,
22.03.2010. 17:30
ċ
Leptir-mrdalica-Poklonvoljenomnekom.pdf
(3290k)
Plavi zec Budva,
24.01.2011. 15:49
ĉ
Sandra. D.,
13.11.2009. 07:55
Comments