3. Nombres primers i nombres compostos

NOMBRES PRIMERS


Un nombre és primer si només té 2 divisors: l’1 i ell mateix.                                    Exemples: D(17)= [1 i 17]          D(29)= [ 1 i 29]

NOMBRES COMPOSTOS


Un nombre és compost si  té més de  2 divisors.

 

Exemples: D(14)= [1 , 2, 7, 14]          D(36)= [ 1, 2, 3, 6,13, 12, 18 i 36] ACTIVITAT  1
 ACTIVITAT 2
   
    
                
ACTIVITAT 3

EXERCICIS


1)   
El nombre 17 és primer o compost? I el nombre 15?

2)   
Escriu els 5 primers nombres primers.


3)   
Es poden repartir 29 pintures en grups iguals que no siguin d’una pintura o de 29? Per què?

4)    Esbrina si aquests nombres són primers o composts.

            12    7    15    11    3    5    6    72    8    17    10Comments