רפואת צלילה בישראל

ענף הצלילה בישראל פועל תחת הרשאה ממינהל הספורט שבמשרד התרבות והספורט. תחת גוף זה פועלת הרשות לצלילה בישראל שתפקידה לאכוף את נהלי ותקנות הצלילה בישראל.חלק מתקנות אלה, הסמיכו את המכון לרפואה ימית שבצה"ל להכשיר רופאי צלילה לבדיקה ואישור צלילה במדינת ישראל.
על פי חוק, מועמד לקורס צלילה חייב למלא שאלון פרטי מידע רפואי טרם הקורס. במידה ומתעוררת שאלה או בעיה רפואית המופיעה בשאלון זה, לא יוכל המועמד להתחיל את קורס הצלילה ללא בדיקתו/ אישורו לצלילה ע"י רופא הצלילה.
בנוסף, על כל צולל שנפגע כתוצאה מתאונת צלילה, להיבדק ע"י רופא צלילה טרם אישורו לצלילה מחדש.
 
מתוך תקנת "מתן אישור צלילה ע"י רופא" משנת 2003-
  1. רופא צלילה מוסמך רשאי לאשר טלפונית כשירות של צולל, במצב שבו, לשיקול דעתו, אין צורך בפגישה אישית לצורך בדיקה גופנית. מצבים אלה כוללים שאלות לגבי משמעות תשובות בשאלון רפואי, או מצבים רפואיים שאינם מחייבים בדיקה. דוגמאות: שימוש בעדשות מגע, קוצר ראיה, ירידה בשמיעה.
  2. רופא צלילה לא יחווה דעתו טלפונית על מצב בו נדרשת בדיקה גופנית, כלומר בכל מצב בו בדיקה גופנית, עשויה להעלות ממצאים רלוונטיים. לדוגמא: מומים גופניים, ממצא נוירולוגי, ריאתי או בטני משמעותי וכד'.
  3. בכל מקרה של ספק יש להעדיף בדיקה גופנית על ייעוץ טלפוני.
  4. מרכז הצלילה המקבל את הייעוץ יתעד זאת בטופס בדיקה רפואית של הצולל, כולל שם מקבל הייעוץ ושמו של הרופא נותן הייעוץ, תאריך ושעה.
  5. מייד לאחר אישור קבלת האישור הטלפוני ישלח הטופס הרפואי של הצולל אל הרופא בפקס' וזה יחזירו באמצעות הפקס' כשהוא חתום אל מרכז הצלילה.