Servis PC

SERVIS PC A POČÍTAČOVÉ SLUŽBY

DiTRADE Slovakia, s.r.o, Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
IČO: 35844728, v zastúpení Mgr. Daniel Divinec
Obchodné meno dodávateľa je zaregistrované
na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vložka 27448/B

Na vykonané práce je poskytovaná 2 ročná záruka.
V prípade záujmu i možnosť online správy,
prostredníctvom okamžitého pripojenia sa k zariadeniu.

Cenník
platný od 15.8.2019

1. Montáž PC z komponentov:  10€
Technik odborne zloží počítač, prepojí jednotlivé komponenty,
zapojí všetky kontrolky, 
tlačítka a zástrčky na skrinke,
overí funkčnosť zariadení 
a chladenia a nahrá najnovší BIOS.
 
2. Inštalácia OS systému Windows: 20€
Technik nainštaluje systém Windows (ktorý si zákazník predtým zakúpil), potrebné ovládače,
systémové knižnice, frameworky a všetky bezpečnostné záplaty a aktualizácie systému.
Ďalej nastaví systém tak, aby boli dokumenty používateľa oddelené od systému
(aby v prípade preinštalácie v budúcnosti  používateľ neprišiel o dokumenty) a prevedie optimálne nastavenia systému.

3. Inštalácia jedného bežne používaného free softvéru: 1€
Technik nainštaluje výber softvéru podľa želania zákazníka, štandardne inštalujeme v najnovších verziách nasledovné aplikácie:
• internetové prehliadače Chrome, Mozilla Firefox, prípadne Opera
• kancelársky balík OpenOffice.org + šablóny
• archivačný program 7 Zip, WinRar, alebo WinZip
• súborový manažér Free Total Commander
• multifunkčný textový editor PSPad
• prehliadač PDF dokumentov Acrobat Reader
• program na vytváranie PDF dokumentov PDF Creator
• prehliadač obrázkov IrfanView + rozšírenia
• video prehrávač VLC Media player
• kodeky na prehrávanie videa, prípadne VideoLan
• napaľovací softvér Free Burning (nahrávanie na CD, DVD)
• grafické editory GIMP, titulkovače
• údržbový program CCLeaner, alebo Defraggler
• Antivírusový program Avast, AVG Free, alebo 30-dennú verziu NOD 32
Nnelegálne inštalácie komerčného softvéru neposkytujeme.

4. Presun dokumentov z iného počítača: 8€
Technik presunie dokumenty zo starého počítača na nový počítač. Umiestnenie dokumentov musí byť upresnené (najlepšie všetko nachystané v 1 priečinku).
Je možné presunúť i nastavenie poštového programu Mozilla Thunderbird spolu so všetkými mailovými správami, podobne nastavenia internetového prehliadača Mozilla Firefox spolu so záložkami (obľúbenými stránkami). Uvedená cena je za presun dokumentov z 1 používateľského konta vo Windows.

5. Diagnostika poruchy počítača: 7€
Technik testovaním zistí príčinu poruchy počítača a navrhne opatrenia k jej odstráneniu (napr. výmenu vadného komponentu).

6. Oprava počítača – softvérovo: 15€
Technik zistí príčinu nesprávnej funkčnosti systému, aplikácie, či internetu a vykoná opatrenia na odstránenie problému.

7. Optimalizácia výkonu počítača: 10€
Technik zistí príčinu nízkeho výkonu počítača, v prípade hardvérovej poddimenzovanosti niektorej časti počítača navrhne riešenie (upgrade). Ďalej zoptimalizuje nastavenia systému, odstráni zbytočné programy, vypne nepoužívané služby, nainštaluje bezpečnostné záplaty a odstráni nepotrebné súbory na disku.

8. Odstránenie vírusov z PC a nastavenie bezpečnosti:  15€
Technik nájde a zneškodní škodlivý softvér v počítači (malware: vírusy, trójske kone, spyware), nainštaluje bezpečnostné záplaty a antivírusový program. Upozornenie: v prípade, že vírus už poškodil údaje v počítači, technik nemá možnosť ich opraviť.

9. Upgrade počítača: 5€
Technik zapojí nové vnútorné zariadenie počítača (napr. grafickú kartu, disk), v prípade potreby nainštaluje ovládače a overí funkčnosť.

10. Vyčistenie počítača od usadeného prachu + kontrola ventilátorov:  7€
Technik odstráni prach vo ventilačných otvoroch počítača, ako aj v jeho vnútorných priestoroch a v chladičoch a skontroluje funkčnosť ventilátorov. V prípade nálezu poruchy sa pokúsi ventilátor opraviť alebo navrhne výmenu. Túto činnosť odporúčame vykonať pred letnými mesiacmi, aby usadený prach neznižoval účinnosť chladenia a nezapríčinil tak prehrievanie komponentov (procesoru, grafickej karty, čipsetu), ktoré by mohlo spôsobiť nestabilitu počítača, či dokonca zničenie alebo požiar.

11. Zapojenie a nastavenie počítača: 7€
Technik pozapája všetky zariadenia k počítaču, spustí počítač, prispôsobí nastavenia obrazovky pripojenému monitoru a iné nastavenia želaniam zákazníka. Tiež skontroluje bezpečnostné nastavenia pri pripájaní k internetu. Táto služba nezahŕňa inštaláciu nových zariadení, internetového pripojenia a ani inštaláciu operačného systému.

12. Pripojenie zariadenia k počítaču: 7€
Technik zapojí zariadenie k počítaču (napr. tlačiareň, scanner, fotoaparát), nainštaluje ovládače a priložený obslužný softvér, preverí funkčnosť a predvedie zákazníkovi spôsob používania (v rozsahu max. 1/2 hodiny).

13. Inštalácia softvéru na počítač: 7€
Technik nainštaluje softvérovú aplikáciu (dodanú zákazníkom, napr. Microsoft Office), nastaví ju podľa želaní zákazníka a prípadne prevedie aj aktualizáciu na najnovšiu verziu. Následne predvedie zákazníkovi základy používania (v rozsahu max. 1/2 hodiny). V žiadnom prípade neprevádzame nelegálne inštalácie komerčného softvéru!

14. Upgrade ovládačov bez dodaného CD: 5€
Technik stiahne od výrobcu nové ovládače pre konkrétne zariadenie (komponent) (napr. grafickú kartu, disk, PC Notebook), v prípade potreby nainštaluje ovládače a overí funkčnosť.

15. Kompletné presunutie obsahu disku pri jeho výmene: 11€
Technik vytvorí úplnú kópiu disku na druhý disk tak, aby bolo možné používať nový disk bez preinštalovávania systému a aplikácií.

16. Rôzne servisné a inštalačné služby - cena za každých začatých 30 minút: 10€
Podľa požiadaviek zákazníka.

17. Výjazd ku zákazníkovi: 5€
V rámci Bratislavy.