Kontakt
operátor: +421 908 243 963

mail: ditradesro@gmail.com


DiTRADE Slovakia, s.r.o, IČO: 35844728,
v zastúpení Mgr. Daniel Divinec

Obchodné meno dodávateľa je zaregistrované
na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vložka 27448/B