Kontakt


operátor: +421 908 243 963

mail: benlangs@gmail.com

icq: 486-195-672 (BEN)

skype: BENLANGS


BEN language school, s.r.o, IČO: 35844728,
v zastúpení Mgr. Daniel Divinec

Obchodné meno dodávateľa je zaregistrované
na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vložka 27448/B