Introduktion

Denna webbplats är tänkt som en samlingssida för information relaterad till olika egenhändiga projekt, som jag ser någon mening i att göra offentliga på nätet.

/Karl