Divadelní spam: Petice upozorňující na situaci kolem hazardních her v Brně

Vážený pane Onderko / Vážený pane Šťástko / Vážený pane Novotný / Vážený pane Blažku,

obracíme se na Vás jménem tvůrčího týmu Divadla Feste (www.reptos.cz) a níže signovaných diváků divadelní inscenace Haz.Art jako na osoby, které mají možnost zasadit se o regulaci hazardu v našem městě.

Situace kolem hazardních her v naší lokalitě je alarmující. Brno má nejhustší síť heren a kasin v ČR. Je přitom prokazatelné, že provozování těchto zařízení podporuje zásadní sociálně-patologický jev - herní závislost neboli gamblerství. S gamblerstvím jsou mimo jiné "spojeny problémy v oblasti rušení nočního klidu, nárůst kriminality a potřeba zvýšeného dozoru policejních složek v okolí heren“ (Nejvyšší správní soud ČR).

Žádáme tímto také Vás, abyste situaci okolo hazardních her, heren a kasin věnoval mimořádnou pozornost a vynaložil maximální energii ve snaze radikálně snížit jejich počet. Jen tak může dojít ke snížení počtu lidí postižených gamblerstvím a k záchraně mnoha rodin.

Lidí, kteří si tuto situaci uvědomují, je stále více. Seznam signatářů vznikl na premiéře inscenace dne 6. června v Kavárně Tro3jka a byl dále rozšiřován prostřednictvím webových stránek. Předpokládáme, že seznam signatářů dále poroste, a jeho aktualizaci chceme dále zasílat odpovědným osobám.

Divadlo Feste a...

Podívejte se, kdo divadelní spam již podepsalVíce o divadelním spamu na www.reptos.cz