דף הבית‏ > ‏

יחידות הוראה לשנת הלימודים תשע"ו חטיבת הביניים

יחידות הוראה לחטיבת הביניים

הפעילויות המוצעות ביחידות ההוראה פורשות לפני הלומדים סוגיות חינוכיות אקטואליות הרלוונטיות לחייהם. העיסוק האורייני בסוגיות אלה מאפשר להם להביע את עמדתם ולברר עם עצמם מה עמדתם. פעילויות ביחידות ההוראה מאפשרות לתלמידים לגייס את עצמם ללמידה משמעותית (רגשית, חברתית וקוגניטיבית). ללמידה של השפה, תוך התעמקות בערכים הן ללומד והן לחברה. התלמיד מעורב בתהליכי הלמידה מתוך סקרנות ועניין.

יחידות אחדות הן פרי שולחנו של מפמ"ר הלשון ומדריכות בכירות - בתחילת כל יחידה רשומים שמותיהם - למעוניינים.

יחידות ההוראה מורכבות ממגוון פעילויות. כל מורה, על פי שיקול דעתו, יבחר פעילויות המתאימות לתלמידיו ולמטרות שברצונו לקדם ויחליט כמה זמן הוא מקדיש לכל פעילות.
על המורה להתאים את יחידת ההוראה לשכבת הגיל בה בחר ללמד, לרמת הכיתה ולמסוגלות תלמידיו לעמוד במשימות, או בחלקן. היחידות פתוחות להעשרתן ואשמח לקבל מידע בדבר הניסיון שלכן   בשטח.
ממליצה למורה לרכז את הפעילויות בתיק עבודותיו. ולהנחות את התלמידים לשמור את העבודות והתוצרים בתיקיות. למשל, תיק עבודה – כנהוג בשיעורי האמנות .
מחברת התלמיד, החוברת וספר הלימוד יהיו המלווים העיקריים בכיתה במהלך כל שנת הלימודים.

ביחידות ההוראה יש ניסיון לצקת עקרונות פדגוגיים להוראה בהמשך השנה: למידה המכוונת לתוצרים מסוגים שונים, הבניה עצמית של הידע, כתיבה בסיטואציה אותנטית לנמען ולמטרה אמתיים. כמו כן משולבת בה למידת עמיתים, התבוננות בתוצרי כתיבה והערכתם, ביטוי ליצירתיות של הלומד ועוד.

ניתן לרשום תגובות במקום המיועד לכך.

ההמלצה לחלוקת יחידות ההוראה בחטיבת הביניים

 

כיתה ז

כיתה ח

כיתה ט

הרצל – שאלות וכתיבה אישית

הרצל – שאלות וכתיבה אישית

 

יאמי יאמי

טיולים שנתיים

התנדבות

ים המלח

עיתונות מקוונת ועיתונות מודפסת

איכות הסביבה

שמות פרטיים

בעלי חיים

אונסק"ו

סתיו

תזונה

שיימינגיחידות ההוראה נמצאות בתיקיית הקבצים:

חדש!!!  יחידת הוראה "מלאלה - נערה פורצת דרך"

שאילת שאלות וכתיבת תשובה על פי תמונה (הרצל)

בעלי חיים

סתיו  (קישור לחומרי העשרה "סתיו")

מכתבי יאמי יאמי  (מיזם בינלאומי)

ים המלח (יחידה של מפמ"ר לשון)

טיולים שנתיים  (פרטי יחידת ההוראה בדף נפרד)

תקשורת מודפסת ומקוונת (יחידה של מפמ"ר לשון)

התנדבות  (יחידה של מפמ"ר לשון)

פירמידת המזון  (יחידה של מפמ"ר לשון)

איכות הסביבה  

אתרי אונסק"ו (מתוך "כתיבה בהנאה")

שמות פרטיים

מאגר משימות ראמ"ה (2002)

יחידה הוראה בתחביר בקישור  אתר הפיקוח להוראת העברית

חומרי למידה באתר מפמ"ר לשון עברית

חוברות יחידות ההוראה לשנת תשע"ו מטעם המפמ"ר - בקבצים למטה. (שם הקובץ: חטיבת הביניים יחידות הוראה להדפסה)


לקראת הכנת תלקיט:

מהו תלקיט?  (לפי משרד החינוך - הערכה)

על התלקיט - בתוך: משוב והערכה בכיתה מאת מנוחה בירנבוים


כתיבת עבודות

חשיבות האזכור הביבליוגרפי
ĉ
Ditsa van kempen,
20 באוק׳ 2015, 23:14
Ċ
Ditsa van kempen,
26 באוג׳ 2015, 5:32
ĉ
Ditsa van kempen,
4 ביולי 2015, 5:07
ĉ
Ditsa van kempen,
7 ביולי 2015, 4:50
ĉ
Ditsa van kempen,
4 ביולי 2015, 5:09
ĉ
Ditsa van kempen,
4 ביולי 2015, 4:59
ĉ
Ditsa van kempen,
4 ביולי 2015, 4:59
Ċ
Ditsa van kempen,
26 באוג׳ 2015, 5:34
ĉ
Ditsa van kempen,
7 ביולי 2015, 7:11
ĉ
Ditsa van kempen,
4 ביולי 2015, 4:58
ĉ
Ditsa van kempen,
18 באוק׳ 2015, 6:45
Comments