หน้าแรก

ผังงานประชาสัมพันธ์
นายวิระ ออมทรัพย์ทวี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

นายสุภาพ  วงศ์จันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายดิษฐพงษ์  ทรัพย์เอนก
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์