3. Jardineria "El Roure" - Tandal d'Horta

El tandal que el client va demanar era d'una forca, amb tomàquets i les fulles de roure, seguint les indicacions del client i les podeu veure a http://www.elroure.net