AKCE‎ > ‎

01 :: DOG CHOW DiscDog Cup

https://sites.google.com/site/discdogklubceskerepubliky/kalendar-akci/dog-chow-discdog-cup/PURINA-DOG%20CHOW_DiscDog_Cup_2016_web.jpgOficiální stránka českého poháru v dogfrisbeeDOG CHOW DiscDog Cup 2016


Předchozí ročníky

 Rok

 Top3

 Info

 Foto vítěze

 2016   JEDNOTLIVCI
  1. Míša Andrová & Anakim CzechBlack (BOC)
  2. Kaska Krzewina & Kia (BOC)
  3. Alena Smolíková & Jerry (BOC)

DRUŽSTVA
  1. Turnoff Dogfrisbee
Konečné pořadí 
 2015JEDNOTLIVCI
  1. Míša Andrová & Anakim CzechBlack (BOC)
  2. Patrik Szöcz & Darty (AUO)
  3. Kristýna Nosková & Mejza (BOC)

DRUŽSTVA
  1. Turnoff Dogfrisbee
- Konečné pořadí

 
 2014JEDNOTLIVCI
  1. Míša Andrová & Anakim CzechBlack (BOC)
  2. Lucie Schönová a Dixi (mix)
  3. Alena Smolíková & Britney (mix)

DRUŽSTVA
  1. PraHAHA
Konečné pořadí 

 
 - DCDDC 2014 (kompletní výsledky)
 
 2013

JEDNOTLIVCI
  1. Lucie Schönová a Dixi (mix)
  2. Alena Smolíková & Britney (mix)
  3. Míša Andrová & Anakim CzechBlack (BOC)

DRUŽSTVA
  1. Pohořanští vidláci

 - Konečné pořadí 


 - DCDDC 2013 (kompletní výsledky)
 
 2012 1. Jean McCollister a Olivia (AUO) - Slovinsko

2. Lucie Schönová a Dixi (mix)

3. Filip Šimera a Xita z Hückelovy vily - Viktorka (BOM)
 - Konečné pořadí

 - DCDDC 2012 (kompletní výsledky)
 
 
 2011

1. Jean McCollister a Olivia (AUO) - Slovinsko

2. Lucie Schönová a Dixi (mix)

3. Jean McCollister a BammBamm (BOC) - Slovinsko

 - Konečné pořadí

 - DCDDC 2011 (kompletní výsledky)
 
 2010                

1. Lucie Schönová a Dixi (mix)

2. Jana Malinská a Chelsay Action Aibara (BOC)

3. Wieslaw Krasowski a Lexus (AUO) - Polsko
  
  - Konečné pořadí
  
  - DCDDC 2010 (kompletní výsledky)

 2009

 1. Jakub Štýbr & Putee Deabei (BOT)

 2. Lucka Schönová & Dixi (mix)

 3. Jana Malinská & Chelsay Aibara (BOC)

 - Konečné pořadí 

 - DCDDC 2009 (kompletní výsledky)

 2008

 1. Alena Smolíková & Dapper Dame Black Chevers (BOC)

 2. Tomáš Kocian & Bobinka (chodský pes)

 3. Michal Roman & Jessee James (BOC)

 - Konečné pořadí 

 - DCDDC 2008 (kompletní výsledky)

 2007

 1. Míša Andrová & Arnika Fitmin (BOC)

 2. Jakub Štýbr & Anee Oridix (BOT)

 3. Jindřich Pecháček & Ro (NO bez PP)

 - Konečné pořadí 

 - DCDDC 2007 (kompletní výsledky)


Pravidla

Obecná pravidla pro český pohár v dogfrisbee Dog Chow DiscDog Cup


DĚLENÍ SOUTĚŽÍ V POHÁRU A BODOVÁNÍ

 • V rámci poháru se konají soutěžní víkendy 2 formátů 

Freestylový víkend - soutěž ve Freestylu (FS) a Super MiniDistance (SMD)
Distanční víkend - soutěže DogDartbee (DD), Super MiniDistance (SMD), Quadruped (Q),TimeTrial (TT) nebo Paralelní TimeTrial (PTT)

 • Součástí poháru je 6 soutěží, z nichž 4 jsou Freestylové víkendy a 2 Distanční víkendy. Do konečného hodnocení se počítají bodové zisky ze 3 Freestylových víkendů a 2 Distančních víkendů). 
 • Body se udělují dle následující tabulky za každou disciplínu. Body za Freestyle kategorie Open se násobí koeficientem 3. 
 • body za kategorii Starters se udělují pouze v případě, že startuje 10 a více týmů.

pořadí

body

(distanční, Starters)

body

(Open)

body MČR

pouze družstva
(distanční)

body MČR

pouze družstva
(Open)
 1.100 300 200 600 
 2.80 240 160 480 
 3.60  180120 360 
 4.50 150 100 300 
 5.45135 90 270 
 6.40 120 80 240 
 7.35 105 70 210 
 8.3090 60 180 
 9.25 75 50 150 
 10.20 60 40 120 
 11.15 45 30 90 
 12.1030 20 60 
 13.15 10 30 
 14.18 
 15.

 • V případě shody na prvních třech místech rozhodne vyšší počet bodů získaný v soutěži Freestyle.
 • Podmínkou bodování u distančních soutěží je alespoň jeden ohodnocený pokus (SMD musí týmy získat alespoň 1 bod, v TT (PTT) změřený čas, v DD minimálně 10 bodů a v Q změřený pokus chycený psem.
 • Tým, který zvítězil v celkovém pořadí předchozího roku, má na všech pohárových soutěžích startovné zdarma.

KATEGORIE V POHÁRU


A. FREESTYLE 
 1. STARTERS - kategorie určená začínajícím týmům. Doba vystoupení omezena na 90 sekund. 
 2. BONSAI - kategorie pro psy s kohoutkovou výškou do 38 cm. Doba vystoupení omezena na 90 sekund. Kategorie se do poháru započítává pouze v případě, že se zúčastnilo 10 a více týmů! 
 3. OPEN - hlavní kategorie. Pohárové body získané v této kategorii se násobí koeficientem 3.
PODMÍNKY PRO PŘESTUP Z KATEGORIE STARTERS DO KATEGORIE OPEN
a) Tým, který se umístí v kat. Starters na 1. místě, má 1 kalendářní rok na přestup do kat. Open.
b) Tým, který se umístí v kat. Starters dvakrát na stupních vítězů (tzn. do 3. místa), má 1 kalendářní rok na přestup do kat. Open
c) Každý tým může přestoupit kdykoliv do kategorie Open. Ovšem tým, který již startoval v kategorii Open, nesmí startovat v kategorii Starters. 

Povinnost startovat v kategorii Open se nepřenáší ani psem, ani psovodem na jiný tým, jehož součástí mohou být. 
Pořadatel soutěže nemá povinnost kontrolovat správné zařazení týmu. Pokud se zjistí, že tým startuje v kategorii Starters neoprávněně:
a) před soutěží - přesune se do kategorie Open
b) během soutěže - soutěž může dokončit, obdrží scoresheet, ovšem nebude hodnocen v celkovém pořadí.
Soutěžící je povinen uvést správnou kategorii nejpozději při prezenci!

B. DISTANČNÍ SOUTĚŽE 


MOŽNÉ ÚPRAVY PRAVIDEL 

 1. Ve 2. kole SMD může být počet startujících snížen až na 20 nejlepších týmů z prvního kola - bude upřesněno nejpozději v den uzávěrky. 
 2. Quadruped může být rozdělen až do 5 skupin (maximální počet) + „kolo poslední šance“ 
 3. Od roku 2016 mohou začátečníci startovat v Divizi II v disciplíně SMD. (vyhlášení této kategorie závisí na pořadateli soutěže)

SOUTĚŽNÍ DISKY

 • Na soutěžích Dog Chow DiscDog Cupu je možné používat jakýkoliv z dostupných plastových disků na dogfrisbee o průměru 21-24 cm. Výjimku tvoří pouze soutěž Quadruped, kde je dovoleno používat pouze disky Hero Air 235, Hero Extra 235, Hero Super Aero 235 a Wham-O Fatsback Standard. 
 • Týmy se psy s kohoutkovou výškou do 38 cm smí používat jakýkoliv bezpečný disk (kromě Quadrupedu). 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY

 • Soutěží se dle zákona č. 246/1992 Sb. nesmí účastnit psi s kupírovanýma ušima. 
 • Psi musí být klinicky zdraví. 
 • Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003 
 • Psi musí mít platné očkování proti vzteklině 
 • Další podmínky může stanovit oragnizátor v propozicích

VĚK PSA

 • Minimální věk psa na všech soutěžích dogfrisbee je 18 měsíců.

Soutěž družstev - Purina Dog Chow team 

Kdo se může přihlásit?

·         Jakákoliv  skupina, občanské sdružení, kynologický klub atd., která má na stránkách DiscDog klubu zveřejněnou možnost pravidelných tréninků. Název družstva musí být spjat s jedním konkrétním místem kde skupina trénuje.

·         Soutěž družstev je určena pouze pro členy DiscDog klubu ČR (pro zařazení do soutěže je nutné mít uhrazený členský příspěvek na rok 2016)

Kdo může provést registraci?

·         Instruktor uvedený  v registraci. Tento zašle registraci družstva (název) na email info@discdog.cz (předmět zprávy: Soutěž družstev). Obratem bude družstvo vloženo na stránky www.discdog.cz a do online formuláře pro vkládání členů (ty lze přidávat i průběžně)

·         pro sezónu 2016 je třeba družstva zadat znovu...

Jaké soutěže se započítávájí?

·         Všechny akce Dog Chow DiscDog Cupu (pohár) + Mistrovství ČR (MČR)

Jak se hodnotí?

·         Do hodnocení družstva se započítávají body nejlepších 5 týmů z každého družstva z konečného pořadí každé disciplíny

·         Výše získaných bodů je stejná, jako pro soutěž jednotlivců, do konečného pořadí se sčítají body ze všech soutěží

·      Družstvo získá 100 bodů za každého rozhodčího, který posuzuje kategorii OPEN


·        Na MČR se započítávají pouze soutěže, v nichž se uděluje titul Mistr ČR (Open, Super MiniDistance, Quadruped)

·         Body z MČR se násobí koeficientem 2 (viz. tabulka výše)

·         Po každé akci bude zveřejněno průběžné pořadí 

Jaká je výhra?

·         Putovní pohár

·         Startovné zdarma na všech akcích poháru 2016 pro 5 nejlepších týmů (tým = psovod + pes) vítězného družstva (od sezóny 2017 nebude platit startovné zdarma)

…a co na závěr?

Pořadatelé jednotlivých akcí mohou vyhodnotit nejlepší družstvo v rámci své akce nebo mohou vyhlásit soutěž družstev.

Registrovaná družstva


Startovné zdarma na pohárových akcích v roce 2016

Vítěz Dog Chow DiscDog Cup 2015 jednotlivců 

- Míša Andrová + Kim (Anakim)

Vítěz Dog Chow DiscDog Cup 2015 družstev

(5 nejlepších týmů družstva Turnoff Dogfrisbee)
- Kristýna Nosková
- Marcela Nosková
- Alena Smolíková
- Pavla Hejralová
- Kateřina Dvořáková