Home

  • มอบทุนแก่โรงเรียนระดับประถมศึกษา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนแก่โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางว ...
    ส่ง 13 พ.ย. 2561 06:49 โดย จักรพงษ์ ศุขวิทย์
  • ทุนการศึกษา โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน ...
    ส่ง 13 พ.ย. 2561 06:44 โดย จักรพงษ์ ศุขวิทย์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »แสดงบทความ 1 - 3 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »