ยินดีต้อนรับเว็บไซต์
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  


 
 
                     

ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่านิยม 12 ประการ >>>>  คลิก download

ข่าว ประชาสัมพันธ์

 • ทำบุญสงกรานต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 ทำบุญสงกรานต์พร้อมทั้งจัดพิธีรดน้ำขอพรนายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 และผู้อาวุโสที่เคยปฏิบัติงานบนสำนักงานและเกษียณอายุราชการไปแล้ว โดยมีข้าราชการบนสำนักงาน ผู้บริหารโรงเรียน และครูในสังกัดร่วมพิธีในวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3
  ส่ง 16 เม.ย. 2558 20:42 โดย admin J
 • พิธีรับมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ส่งมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการจัดทำโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ สร้างด้วยตู้คอนเทรนเนอร์ เพื่อมอบให้โรงเรียนจังหวัดละ 1 แห่ง ซึ่งจังหวัดจันทบุรีได้สร้างที่โรงเรียนวัดหนองคัน โดยนายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558
  ส่ง 9 เม.ย. 2558 02:10 โดย admin J
 • ร่วมฉลองไฟพระฤกษ์ นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
  ส่ง 24 มี.ค. 2558 01:24 โดย admin J
 • บัณฑิตน้อยโรงเรียนตังเอ็ง 7 มีนาคม 2558 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและให้โอวาทแก่นักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนตังเอ็ง จันทบุรี
  ส่ง 8 มี.ค. 2558 20:41 โดย admin J
 • ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด วันที่ 26 มกราคม 2558 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พร้อมคณะได้ออกเยี่ยมโรงเรียนตชด.บ้านบ่อชะอม โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ โรงเรียนตชด.บ้านคลองแดง และโรงเรียนบ้านคลองครกเพื่อให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งติดตามการเรียนการสอน การเตรียมพร้อมสำหรับการสอบโอเน็ตที่จะถึงในปลายสัปดาห์ และการจัดเตรียมความพร้อมของโรงเรียนตชด.บ้านคลองแดงที่จะรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันที่ 30 มกราคมนี้ ซึ่งในการออกเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้ได้มอบสื่อการเรียนการสอนให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
  ส่ง 28 ม.ค. 2558 20:09 โดย admin J
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

  

เพลงค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

 เผยแพร่เมื่อ 19 ต.ค. 2014

ข่าว สพฐ.

RSS Feed

 
หนังสือราชการ สพฐ.

RSS Feed


แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน

 • ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ฉบับปรับปรุง 2555 เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานฯ)ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ฉบับปรับปรุง 2555 .ตามคำสั่งกระทรวงศ ...
  ส่ง 16 ต.ค. 2557 06:25 โดย admin J
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

http://www.plan.obec.go.th/download/e-book%20N2557.pdf
http://www.moe.go.th/moe/th/office/plan2557.pdf
 นายมนตรี ทัดเทียม
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ 
    
http://portal.obec.go.th/wps/portal
http://e-filing.bopp.go.th/edc/login.jsp
http://210.1.20.62/~eme1/
http://202.143.143.230/web_edoc/loginForm.php
http://202.143.143.230/km_chan1/
http://www.chanarea1.ksom.net/money/index.php
http://202.143.143.230/amssplus/
    
http://202.143.143.230/plan/
http://202.143.143.230/aekachon/


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser