> สมัครงาน

* ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าโสตทัศนูปกรณ์ (2 พ.ย. 61) [คลิก] 
* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าโสตทัศนูปกรณ์ (31 ต.ค. 61) [คลิก]
* ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์  (16 ต.ค. 61) [คลิก]
* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน - การบัญชี (5 ต.ค. 61) [คลิก]
* ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน - การบัญชี (26 ก.ย. 61) [คลิก]  
* รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (22 มิ.ย. 60) [คลิก]  
* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (21 มิ.ย. 60) [คลิก]
* ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (7 มิ.ย. 60) [คลิก]
* ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (6 ก.ย. 59) [คลิก]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (3 ก.ย. 59)  [คลิก
* ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (22 ส.ค. 59) [คลิก]
* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  
   สอนวิชาภาษาเขมร (4 มิ.ย. 59)  [คลิก] 
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  สอนวิชาภาษาเขมร  (19 พ.ค. 59) [คลิก] 
* ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  สอนวิชาภาษาเขมร  (22 เม.ย. 59)  
* ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ (17 ก.พ. 59) [คลิก]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
(12 ก.พ. 59)  [คลิก]
*ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
*บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งครูผู้สอน  กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ ครั้งที่ 3/2558 (13 ม.ค. 59) [คลิก]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2558 (11 ม.ค. 59) [คลิก]  
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2558 ตำแหน่งครูผู้สอน
กลุ่มวิชานาฏศิลป์ไทย [ประกาศรับสมัคร] [ใบสมัคร]  
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (17 ธ.ค. 58) 
* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
(16 ธ.ค. 58) [คลิก]
* ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
(30 พ.ย. 58) [คลิก]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน     
   กลุ่มวิชา      ภาษาไทย  [คลิก]
* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2558 [คลิก]   ประเมินสมรรถนะ  
   ที่ห้อง  4319  ชั้น  3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ
*ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ  ครั้งที่ 2/2558  (29 มิ.ย. 58)   ตำแหน่งครูผู้สอน  
   กลุ่มวิชาภาษาไทย   [ประกาศรับสมัคร]   [ใบสมัคร]
* ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (28 พ.ค. 58)
* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน
   (28 พ.ค. 58) คลิก
* ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน 
   (14 พ.ค. 58)  คลิก
* บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 
   กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา คลิก
* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  คลิก
* รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2558  ตำแหน่งครูผู้สอน  
   กลุ่มวิชาพลศึกษา
   จำนวน 1  อัตรา  รับสมัคร  วันที่ 28 , 29 , 30 , เมษายน - 1 , 4 พฤษภาคม 2558  คลิก
* ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (24 พ.ย. 57)   
* ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน 
   (22 พ.ย. 57) คลิก
* ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน
   ฝ่ายพัฒนานักเรียน  (10 พ.ย. 57)  คลิก


Comments