> หน้าแรก

            
                                     
              https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rlHTAaxp5YmEUCjnrGL43d5EgZxJlDFhsnxeQshRZ-g/edit?usp=sharing                        
              https://sites.google.com/site/direcnongkipittakomschool/kha-sang                                     
                                           
                https://sites.google.com/site/direcnongkipittakomschool/smakhr-ngan                     https://sites.google.com/site/direcnongkipittakomschool/baeb-fxrm
                    
                                
          

  
 > ข่าวประชาสัมพันธ์  

สเปรดชีตของ Google


 > รายการนัดหมาย  ผอ. รร.หนองกี่พิทยาคม

รายการนัดหมาย ผอ. รร. หนองกี่พิทยาคมวิดีโอของ Google เอกสาร
     > สพม.32  นัดหมายพนักงานราชการในสังกัด  ทำสัญญาจ้าง  

             วันที่ 26 เม.ย. 60  เวลา 09.00 น. ณ สพม.32  [เอกสารทำสัญญา]  


           
            
           
           ID PLAN 

                   

Comments