DIPSZI - Nyitó oldal

 Üdvözöljük a Dél-alföldi Iskolapszichológiai Módszertani Központ

  Honlapján

                                                                                                                                                                                          A központ az SZTE, Pszichológiai Intézet keretében működik

Vezetője
:

Dr. Szabó Éva -
pszichológus - habilitált egyetemi docens

ELÉRHETŐSÉGEK:

e-mail: dipszi.info@gmail.com
Tel/fax: +36-62-544509
Levelezési cím: 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

-  Aktuális  - 

ISMÉT GORDON tréning indul Szegeden

Információ és jelentkezési lap  a lap alján, ill a progarmok oldalon!

Hasznos anyagokat és dokumentumokat találtok az MPT ÓIP szekció honlapján, a törvényi változásokkal kapcsolatban
 
                           


A központ céljai: 

  • Szupervíziós lehetőség biztosítása a pszichológus szakembereknek, amely egyrészt hatékonyabbá teszi napi munkájukat, másrészt egyfajta szakmai felügyelet jelent, amelynek segítségével az estek megoldásának szakszerűség ellenőrzötté válik.

  • Szakmai segítség nyújtása egyrészt a szakemberek közötti tapasztalatcsere, másrészt az egyetemi keretekből következő szakirodalmi elméleti és módszertani háttér használata révén.

  • Továbbképzések, előadások szervezése, jó színvonalú önképzés támogatása elsősorban információkkal és lehetőség szerint szakemberek meghívásának biztosításával.

  • Kutatási együttműködések kialakítása, amelyek során az egyetemi szakmai-módszertani kapacitás bevonásával az adott intézmény problémáihoz, fejlesztéseihez kacsolódó kérdésekre keresünk válaszokat.

  • Közös pályázati projektek tervezése, illetve részvétel az intézményi pályázatok keretében megvalósuló ismeretterjesztő, fejlesztő ill. diagnosztikai munkához.

  • A gyakorló iskolapszichológusok kutatási tevékenységének és ehhez kapcsolódóan hazai, ill. nemzetközi konferenciákon való részvételének elősegítése. A nemzetközi iskolapszichológiai szervezethez (International School Psychology Association) való kapcsolódás támogatása, információk szakmai anyagok rendelkezésre bocsátása. A kutatómun
    ka segítése.

  • A tapasztalatok, kutatások összefoglalása időszaki kiadványokban.
 Bővebben>>