Wat is een warmtepompsysteem?

Warmtepompen halen warmte uit bronnen die onbeperkt en kosteloos beschikbaar zijn: grondwater, oppervlaktewater, ventilatielucht of buitenlucht . Installaties voor verwarming gebruiken meestal de bodem als warmtebron. Om die warmte te kunnen verzamelen en verspreiden, hebben de installaties een pomp. Die wordt aangedreven door elektriciteit of een gasmotor.

Het principe van de warmtepomp is dat warme bronnen vanzelf warmte afgeven aan minder warme bronnen. (Kouder) water dat door een warmtepomp langs een warmtebron wordt geleid, neemt daardoor warmte op. In plaats van koud water wordt ook vaak een vloeistof gebruikt die op lage temperatuur verdampt, en daarmee warmte opneemt. Daarna verhoogt de warmtepomp de temperatuur door de druk te verhogen.

Tot slot geeft het systeem alle warmte af aan leidingen voor verwarming (of eventueel water in een boiler).

Als verwarmingssysteem is een elektrische warmtepomp zeer betrouwbaar. De installatie gaat bijna twee keer zo lang mee als een CV-ketel, namelijk 25 tot 30 jaar, en heeft veel minder onderhoud nodig.

Een warmtepomp voor verwarming is wel prijzig. Vanwege de hoge investeringskosten is het in individuele woningbouw nog niet altijd rendabel. Bij collectieve toepassingen verdient de hogere investering zich al wel terug, door de lage kosten voor energie en onderhoud.

Besparing van energie

De warmtepompen van Nuon werken op (groene) elektriciteit. Maar de hoeveelheid benodigde energie is veel lager dan die van een gasgestookte HR-ketel. Het rendement van de installatie zelf staat op warmtepompen genoteerd, achter de aanduiding COP.

COP staat voor Coëfficiënt Of Performance. Daarop volgt altijd een getal dat de verhouding aangeeft tussen de hoeveelheid warmte die de warmtepomp afgeeft, en de hoeveelheid energie die de installatie nodig heeft om te pompen en dergelijke. Een COP van één betekent dat de warmtepomp net zo veel warmte afgeeft als die aan energie opmaakt. Huidige elektrische warmtepompen hebben een COP tussen drie en vijf. Bij een COP van drie geeft de warmtepomp drie maal meer warmte af dan het nodig heeft; het rendement is dan 300 procent. elektriciteit- of gasverbruik voor de warmtepomp meewegen. Elektriciteit ontstaat door verbranding van kolen en gas. Bij die productie gaat zestig procent van de energie verloren in restwarmte. Elektriciteitsproductie heeft dus een rendement van veertig procent.

Een elektrische warmtepomp verslaat een gasgestookte HR-ketel (rendement 100 procent), als de waterpomp een COP heeft van meer dan 2,5. Want 2,5 maal 40 procent (het elektrisch rendement) is 100 procent.

De gasgestookte warmtepomp heeft een rendement 120 tot 140 procent. Dat is vergelijkbaar met een elektrische warmtepomp met een COP van 3 tot 3,5. Die installaties hebben 11 tot 31 procent hoger rendement dan de beste HR-ketels (109 procent).

Effecten op milieu en comfort

Bij een warmtepompsysteem met een COP van 3 tot 5, komt tien tot vijftig procent minder CO2 vrij dan bij een HR-ketel. Vanwege die lage CO2-uitstoot levert de warmtepomp een bijdrage aan de vermindering van het broeikasprobleem. Lees meer over milieuproblemen door broeikasgassen op Broeikaseffect of Klimaatverandering.

Door het warmtepompsysteem van Nuon wordt een CO-2 reductie gerealiseerd van maar liefst 80%!  (zie ook www.energieconvenantgroningen.nl)

Warmtepompen zijn het meest geschikt om constante hoeveelheden warmte te leveren over een lange tijdsperiode. Het systeem zorgt dag en nacht voor een gelijkmatige warmte in de gehele woning. Warmtepompen zijn minder geschikt om snel de temperatuur in huis te verhogen. Bij sommige toepassingen vangt een extra verwarmingsinstallatie op gas of elektriciteit dit op.

Behalve constante verwarming, kan een warmtepomp in combinatie met LTV 's zomers ook zorgen voor koeling van de woning. Dan is er sprake van een klimaatsysteem.

Bij koeling pompt de installatie het relatief koude grondwater door de vloerverwarming. Alleen voor het rondpompen van dat water is een beetje elektriciteit nodig. Een warmtepompsysteem is daarmee veruit de zuinigste vorm van koeling.

Zonwering en koeling raken steeds belangrijker, zeker in nieuwe woningen. Isolerend dubbel glas spaart veel energie in de winter, maar de warmte kan hierdoor niet weg op zomerse dagen. De binnentemperatuur loopt daardoor gemakkelijk op tot boven 25 graden Celsius. Een
 goede zonwering kan meestal oververhitting helpen voorkomen. 

In steeds meer nieuwbouwwoningen wordt behalve zonwering ook mechanische koeling toegepast voor een aangename temperatuur in huis. Een voordeel van een warmtepompsysteem voor verwarming is dat dit met kleine aanpassingen ook als klimaatsysteem kan worden gebruikt. Tegen lage kosten voorziet dit in koeling.

Collectieve toepassingen

Een installatie met collectieve warmtepompen en LTV is bij collectieve toepassingen binnen enkele jaren terug te verdienen. Het onderhoud is aanzienlijk goedkoper dan van gasgestookte HR-ketels. Bovendien biedt het systeem aantrekkelijke verbetering van comfort door de ingebouwde mogelijkheid om in de zomer te koelen.

Bij collectieve toepassing in eengezinswoningen zijn de meerkosten van de investering per woning in circa 6 jaar terugverdiend. 
Voor een appartement in een wooncomplex ligt de terugverdientijd zelfs op ongeveer 4,5 jaar.

Per jaar is een LTV met warmtepomp circa 
 350 goedkoper in exploitatie, dan een gasgestookte HR-ketel; het koelen is daarbij buiten beschouwing gelaten. Wordt het systeem ook gebruikt om te koelen (airco-installatie), dan is de installatie zeker  600 per jaar goedkoper.

Bron: milieucentraal.nl

Comments