Tarieven


Voor de vaststelling van de verbruikstarieven hanteert Nuon het zogenaamde "Niet-Meer-Dan-Anders" principe.

Het NMDA-beginsel bepaalt dat u gemiddeld hetzelfde bedrag betaalt als wanneer u over een gasgestookte installatie van een vergelijkbare kwaliteit zou beschikken. Dit wordt bereikt door de warmtetarieven te baseren op de kosten die in de alternatieve gassituatie gemaakt zouden worden. 

Hier vindt u de meest recente tarieven van Nuon. Zoek onder "Warmtetarieven Warmtepompen" en dan onder "Groningen Dinkelpark"


Comments