Nieuwsbrieven


Sinds 2011 zijn de Nieuwsbrieven van de verschillende ondersplitsingen samen gevoegd en komt er dus één gezamenlijke nieuwsbrief uit. Met het uitkomen van de eerste gezamenlijke nieuwsbrief is er ook een naam gegeven aan deze nieuwsbrief. Voortaan zal deze "Dinkelnieuws" heten.

Er wordt naar gestreefd om een verschijningsfrequentie van 4 maal per jaar te handhaven waarbij de uitgave aan het eind van elk kwartaal zullen verschijnen.

Mocht u ideeën hebben over items die in de nieuwsbrief thuis horen kunt u hierover een mail sturen naar het bestuur van uw ondersplitsing. Zij zorgen dan dat het bericht bij de redactie terecht komt. De redactie zal dan bepalen of en hoe het bericht geplaatst wordt
Ċ
DINKELPARK TOREN Groningen,
4 mrt. 2012 02:48
Ċ
DINKELPARK TOREN Groningen,
10 apr. 2011 09:58
Comments