Giáo án điện tử PowerPoint

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
View Download
Ảnh động trang trí cho bài giảng.  1350k v. 1 Mar 29, 2011, 3:22 AM thủy tiên Đinh
ć
View Download
Bài dự thi nghiệp vụ sư phạm - Bài40. Sắt (ban nâng cao) bạn chọn chế độ read để đọc nhé.  8135k v. 1 Mar 27, 2011, 1:30 AM thủy tiên Đinh
ć
View Download
Các bài toán về este, các bạn phải có font chính xác mới đọc được đấy nhé.  2096k v. 1 Mar 29, 2011, 3:28 AM thủy tiên Đinh
ċ

View Download
Bài thuyết trình Phản ứng oxi hoá khử lớp 10. Bạn chọn chế độ Readonly để đọc nhé.  5106k v. 2 Mar 24, 2011, 8:52 PM thủy tiên Đinh
ć
View Download
Phương pháp dạy học chương 1 lớp 10 - bản quyền của bạn lê thị thảo 08shh đhsp đn.  1859k v. 1 Mar 28, 2011, 6:19 AM thủy tiên Đinh
ć
View Download
Sự chuyển động của electron trong nguyên tử.  1588k v. 1 Mar 28, 2011, 6:21 AM thủy tiên Đinh
ć
View Download
Bài thi giữa kỳ của mình đây. Thuốc trừ sâu DDT.  6176k v. 1 Mar 27, 2011, 1:32 AM thủy tiên Đinh
Comments