Home‎ > ‎

Kinh nghiệm chọn giáo sư - thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh

Chọn thầy hướng dẫn đóng vai trò quan trọng trong quá trình làm nghiên cứu sinh. Người ta hay nói "Danh sư xuất cao đồ", dù không phải lúc nào cũng đúng nhưng tìm được thầy ngon rõ ràng có nhiều cơ hội hơn. Không phải cứ GS nước ngoài nào cũng ngon, nhiều bạn phải vật vã lắm mới xong được luận án. Làm thế nào để chọn GS hướng dẫn tốt là câu hỏi của nhiều bạn đang chuẩn bị làm NCS ở nước ngoài. Để tránh phải vật vã nặng, ở đây tôi chỉ chia sẻ vài tiêu chí (về mặt khoa học, theo thứ tự ưu tiên) chọn thầy hướng dẫn để các bạn tham khảo. 
1. Tra cứu kết quả nghiên cứu: 
    Tra tên của GS trên một số trang như Google Scholar hoặc http://dblp.uni-trier.de/ để xem chất lượng nghiên cứu đến đâu:
     - Số các bài có chất lượng (số trích dẫn cao, public trên các Journal hoặc Conference có ranking cao).
        Publication ranking có thể tra trên google: https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues
     - Số lượng bài báo trong vòng 3 năm trở lại: Một số ngành số lượng bài báo tạm gọi là có số má có thể tra trên trang
       http://dblp.uni-trier.de/ .
  *Chú ý: có nhiều ông lượng bài nhiều nhưng chất lượng lại thấp, có người không có bài nào có lượng trích dẫn >50.
2. Có bao nhiêu bài báo là first author, trong vòng 5 năm có bài báo nào là first author không.
3. Các PhD student của GS, trong thời gian làm NCS có được bài báo nào chất lượng không.
4. Trong các đồng tác giả của có ông nào là big name trong ngành không.

Các bạn cũng nên tìm hiểu thông tin từ các bạn VN, đã và đang làm nghiên cứu sinh với ông giáo hoặc ở cùng Lab đấy nữa.

Chúc các bạn may mắn!
     
Comments