Definició del projecte

Introducció

 • Elaboració d'una proposta de millora de dinamització d'un bloc sobre la digestió i l'alimentació que inclou la integració de diverses eines i de propostes d'acció dinamitzadora.


Unitat de programació

 • L'alimentació i la digestió.

Nivell on s'aplica

 • 4t d' Educació Primària.

Temporalització

 • Tres setmanes ( 9 sessions de 60 minuts a l'assignatura de Coneixement del medi natural)

Metodologia

 • Bloc a nivell del grup-classe. S'inclouen activitats individuals i grupals. 
 • Es faciliten activitats complementàries pels alumnes amb NNEE, ja siguin activitats de refoç o d'ampliació.
 • Alumnes amb domini de les noves tecnologies: Es repartiran entre els grups i ajudaran i motivaran a la resta del grup.
 • Alumnes amb dificulat tecnològiques: Es repartiran entre els grups i rebran ajuda dels companys i del/a docent. Tenen tasques específiques concretades a: http://sites.google.com/site/dinamicsbloc/adaptacio

Resultat del treball

 • El bloc estarà a disposició de tota la comunitat educativa. Es penjarà a la pàgina web de l'escola. Es presentarà durant les Jornades TIC del centre.
 • Està previst que aquest bloc formi part de la col·lecció El nostre cos , sèrie de blocs referents al tema que editaran amb posterioritat alumnes de diferents nivells i cursos acadèmics i que formaran un Megabloc.
 • S'editaran les entrades dels conceptes treballats a l'EduWiki, per tal de compartir els coneixements adquirits a partir d'aquest espai virtual.

 
Subpàgines (2): Metodologia Recull de recursos
Comments