Καλλικρατικός Δήμος Αμφίπολης

Ο Δήμος Αμφίπολης είναι δήμος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που συστάθηκε το 2011 με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αμφίπολης, Ροδολίβους, Κορμίστας και Πρώτης. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 414.3 τ.χλμ και σύμφωνα με την απογραφή του 2001, στα εδάφη του κατοικούσαν τότε 12.940 κάτοικοι. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Ροδολίβος.


Δημοτικές ενότητες
Χάρτης των ενοτήτων (και πρώην δήμων) από τις οποίες αποτελείται ο Δήμος Αμφίπολης.██ 1 - Αμφίπολης██ 2 - Ροδολίβους██ 3 - Πρώτης██ 4 - Κορμίστας
Τοπογραφικός χάρτης του δήμου.

Ο Δήμος Αμφίπολης διαιρείται σε 4 «δημοτικές ενότητες», οι οποίες αντιστοιχούν στους 4 καταργηθέντες δήμους. Κάθε δημοτική ενότητα διαιρείται σε «κοινότητες», οι οποίες αντιστοιχούν στα διαμερίσματα των καταργηθέντων ΟΤΑ. Οι σημερινές τοπικές κοινότητες του Δήμου, ήταν αυτόνομες κοινότητες και δήμοι πριν την εφαρμογή του προγράμματος Καποδίστρια.

Πιο συγκεκριμένα (με αστερίσκο σημαίνονται οι έδρες των δημοτικών ενοτήτων, σε αγκύλες ο πληθυσμός σύμφωνα με την απογραφή του 2001):

Ενότητα Αμφίπολης

Η δημοτική ενότητητα (και πρώτην δήμος) Αμφίπολης έχει σύνολο πληθυσμού 3.623 κάτοικους και έκταση 152.100 m2[1]. Έδρα του πρώην δήμου ήταν η Παλαιοκώμη.

Κοινότητα Παλαιοκώμης [ 1.950 ]
Κοινότητα Αμφιπόλης [ 307 ]
Κοινότητα Μεσολακκιάς [ 465 ]
Κοινότητα Νέων Κερδυλίων [ 901 ]


Ενότητα Ροδολίβους

Σύνολο πληθυσμού 3.284 κάτοικοι.

Κοινότητα Ροδολίβους -- το Ροδολίβος [ 2.552 ]
Κοινότητα Δομίρου -- ο Δόμιρος [ 182 ]
Κοινότητα Μικρού Σουλίου -- το Μικρό Σούλι [ 550 ]

Ενότητα Κορμίστας

Η δημοτική ενότητα (πρώην δήμος) Κορμίστας είχε συνολικό πληθυσμό 3034 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Ο πρώην δήμος είχε σχηματιστεί το 1997 από τις παρακάτω αναφερόμενες κοινότητες[2], με έδρα την Νέα Μπάφρα.

Τελευταίος δήμαρχος του δήμου Κορμίστας ήταν ο εκλεγμένος το 2006 Αλέξανδρος Καραμπογιούκας του Βασιλείου και αμέσως προηγούμενος ο Παναγιώτης Χατζηθεοδωρίδης, το 2002[3].

Σύνολο πληθυσμού 3.034 κάτοικοι.

Κοινότητα Νέας Μπάφρας -- η Νέα Μπάφρα [ 1.004 ]
Κοινότητα Ηλιοκώμης -- η Ηλιοκώμη [ 582 ]
Κοινότητα Κορμίστας [ 991 ]
Κοινότητα Συμβολής [ 457 ]


Ενότητα Πρώτης

Σύνολο πληθυσμού 2.999 κάτοικοι.

Κοινότητα Πρώτης -- η Πρώτη [ 1.855 ]
Κοινότητα Αγγίστης -- η Αγγίστα [ 341 ]
Κοινότητα Κρηνίδος -- η Κρηνίδα [ 803 ]