Υπηρεσίες για Ιδιώτες / Private Client Services

Εκτός από τους χώρους εργασίας, κίνδυνοι για την υγεία υπάρχουν και στο χώρο της κατοικίας:
  • Τραυματισμοί
  • Ηλεκτροπληξίες
  • Πτώσεις
  • Πυρκαγιές - Εγκαύματα
  • Δηλητηριάσεις
  • Πνιγμοί - Ασφυξίες
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα προσφέρονται υπηρεσίες σε Ιδιώτες που καλύπτουν την ανάγκη για ένα ασφαλή χώρο διαμονής για τον εαυτό τους και την οικογένειά τους. Ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη προσφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:
  • Baby Proofing (0-12 μηνών)
  • Child Proofing (από ενός έτους)
  • Safe Home
  • Safe School

Baby Proofing

Το νέο μέλος της οικογένειας βασίζεται αποκλειστικά στους γονείς του για να το προστατέψουν από τους κινδύνους του περιβάλλοντός του. Δυστυχώς ακόμα και ένα ασφαλές σπίτι για ενηλίκους κρύβει πολλούς κινδύνους για τα νεογέννητα.

Γίνεται καταγραφή του άμεσου (βρεφικό υπνοδωμάτιο) του συγγενικού (μπάνιο, υπνοδωμάτιο γονέων, κουζίνας, αυτοκινήτου) αλλά και του ευρύτερου (υπόλοιπο σπίτι) βρεφικού περιβάλλοντος ώστε να εντοπιστούν οι εστίες ατυχημάτων. Υποβάλλεται στον πελάτη αναλυτική Έκθεση με φωτογραφίες των συγκεκριμένων κινδύνων που αναγνωρίστηκαν και προτάσεις για την εξάλειψη ή μείωσή τους στο μέτρο του δυνατού.

Child Proofing

Με την αύξηση της κινητικότητας και της περιέργειας των παιδιών αυξάνει και το πεδίο "δράσης" τους αλλά και οι κίνδυνοι για αυτά. Το περιβάλλον που ήταν ασφαλές για ένα μωρό δε συνεχίζει να είναι ασφαλές και για ένα παιδί.

Ανάλογα με την ηλικία του ή των παιδιών γίνεται καταγραφή του χώρου διαβίωσής τους (εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι κατοικίας, αυτοκίνητο) αλλά και της γειτονιάς (σε περίπτωση που το επιθυμεί ο πελάτης) ώστε να εντοπιστούν οι εστίες ατυχημάτων. Υποβάλλεται στον πελάτη αναλυτική Έκθεση με φωτογραφίες των συγκεκριμένων κινδύνων που αναγνωρίστηκαν και προτάσεις για την εξάλειψη ή μείωσή τους στο μέτρο του δυνατού.Safe Home

Οι κίνδυνοι που υπάρχουν σε ένα σπίτι δεν αφορούν μόνο τα παιδιά αλλά και τους ενήλικες. Πράγματα που χρησιμοποιείτε και καταστάσεις που βιώνετε καθημερινά χωρίς κανένα πρόβλημα μπορούν κάλλιστα να κρύβουν κινδύνους για όλη την οικογένεια. Οι αρχές που διέπουν την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία μπορούν να εφαρμοστούν και στη διαμονή σας.

Γίνεται καταγραφή του χώρου διαβίωσής σας (εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι κατοικίας) ώστε να εντοπιστούν οι εστίες ατυχημάτων. Υποβάλλεται στον πελάτη αναλυτική Έκθεση με φωτογραφίες των συγκεκριμένων κινδύνων που αναγνωρίστηκαν και προτάσεις για την εξάλειψη ή μείωσή τους στο μέτρο του δυνατού.

Safe School

Ένα ποσοστό 20% με 30% των παιδικών ατυχημάτων λαμβάνουν χώρα στα σχολεία. Δίνεται πλέον η δυνατότητα στους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων (αλλά και στις Διοικήσεις) των σχολείων να πάρουν μέτρα για να μειώσουν το εξαιρετικά μεγάλο αυτό ποσοστό ατυχημάτων.

Γίνεται καταγραφή όλων των χώρων αλλά και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στο σχολείο ώστε να εντοπιστούν οι εστίες ατυχημάτων. Υποβάλλεται στον πελάτη αναλυτική Έκθεση με φωτογραφίες των συγκεκριμένων κινδύνων που αναγνωρίστηκαν και προτάσεις για την εξάλειψη ή μείωσή τους στο μέτρο του δυνατού. Η μελέτη μπορεί να επεκταθεί και στον χώρο πέριξ του σχολείου (συνήθεις διαδρομές κίνησης των μαθητών, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, κυκλοφορία οχημάτων κλπ).

Επιπλέον σε συνεργασία με το προσωπικό του σχολείου και τους γονείς μπορεί να γίνουν ενημερώσεις τόσο σε μαθητές όσο και σε εκπαιδευτικούς και γονείς με σκοπό την ανάπτυξη Νοοτροπίας Πρόληψης και όχι της ανατροφής των παιδιών σε "γυάλινα δοχεία"!

Comments