Началоadvokat Dimitar Kochanov Plovdiv
  

       Aдвокат Димитър Кочанов е роден през 1969г. в гр. Пловдив, възпитаник е на първия випуск на Юридическия факултет към Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. След полагането на държавните изпити получава юридическа правоспособност с изпит пред Министерство на правосъдието и през 2005г. е вписан в Адвокатска колегия - Пловдив.

     В началото на практиката си е работил заедно с утвърдени опитни колеги, от които наред с теоретичната подготовка, получава и ценен процесуален опит.

     Започва самостоятелна практика, осъществявайки консултации и процесуално представителство на клиенти по разнообразни казуси в гр. Пловдив и всички населени места на страната, свързани с наказателно, семейно, вещно, облигационно, трудово, търговско право и други.

 

Адвокат Димитър Кочанов предоставя пълно правно обслужване на физически и юридически лица.Comments