Στόχοι του Νηπιαγωγείου

·         Γλωσσική αγωγή

·         Προαναγνωστικές, προγραφικές και προμαθηματικές δεξιότητες

·         Απόκτηση δεξιοτήτων

·         Ανάπτυξη δημιουργικότητας και φαντασίας

·         Ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας και συμπεριφοράς του παιδιού

·         Κριτική σκέψη

·         Μουσειακή αγωγή

·         Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

·         Φυσικές επιστήμες στο νηπιαγωγείο

·         Οικολογικά προγράμματα

Comments