Styrelsen

Ordförande: Susanne Billnert
Vice Ordförande: Elisabeth Eriksson
Sekreterare: Eva Sips
Vice Sekreterare: Marie Svensson
Kassör: Carina Haglund
Suppleanter: Minna Uitto & Anna Staflund

1973:

Dimicos första styrelse från 1973

Sstående från vänster: Britt-Gerd Eriksson, 
Britt Pettersson, Annelie Hagberg
Sittande från vänster: Anette Paulin, 
Monica Klangeryd.

Comments