Diccionari ciclista


Actualizada: 31/10/2007

Versió electrònica del Diccionari ciclista

pàgina principal

Diccionari ciclista, per Cèsar Mateu i Beltran

Dades bibliogràfiques
Mateu i Beltran, Cèsar (2007). Diccionari ciclista, 4a edició revisada i ampliada [en línia], darrera consulta: DD/MM/AAAA, http://dilialmassora.googlepages.com/diccionari

Instruccions per al maneig d'aquest diccionari
Si busqueu el terme valencià, aneu directament a l'entrada corresponent. Si ho feu des de l'equivalent castellà o anglès, consulteu els índexs secundaris i anoteu el número al qual us remet, que correspon a l'entrada valenciana del mot.

Abreviatures utilitzades
adj adjectiu
arg argot
den. com. denominació comercial
en anglès
es castellà
f femení
[GB] anglès britànic
intr intransitiu
loc locució
m masculí
m i f masculí i femení
pl plural
pron pronominal
sin. sinònim
tr transitiu
[US] anglès americà
v verb

Accessos ràpids
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


A

1 abaixó m arg
es pájara arg
en slope
Baixada.

2 acoblament m
es acople
en coupling
Cadascuna de les peces que s'acoblen als extrems del manillar per a transformar-lo, augmentar-ne la comoditat, etc.

3 aferrissar-se v pron
es cebarse arg
en to persist
Lliurar-se intensament a una activitat, excedir-se en l'esforç, de manera que, a la fi, el ciclista pagarà les conseqüències.

4 aleta del tauró f arg
es aleta de tiburón arg
Protector col·locat sobre la cadena per a evitar els colps al quadre o a la cama del ciclista.

5 amagar-se v pron arg
es esconderse arg
en to hide
Renunciar a encapçalar la carrera o a agafar-ne el relleu.

6 amateur m, f i adj
es amateur
en amateur
Ciclista aficionat. Categoria en què només competeixen ciclistes amateurs.

7 anar a rebuf loc
es ir a rebufo
Aprofitar un rebuf per a circular més ràpidament o amb menys esforç.

8 anar a roda loc arg
es ir a rueda arg
en drafting
Circular un corredor darrere d'un altre, per a aprofitar-se del treball de l'altre o perquè és a punt d'avançar-lo.

9 anar fi loc arg
es estar fino
en to be in top form
Trobar-se un ciclista en plena forma.

10 atac m
es ataque
en attack
Acció que emprèn un ciclista o un conjunt de ciclistes que té com a finalitat avivar el ritme de la carrera per a assolir una situació avantatjosa.

11 autobús m arg
sin. grupeta arg
es autobús arg
Pilot final que es forma quan la carrera circula molt fraccionada; respon a l'intent d'arribar a la meta dintre del temps reglamentari, amb el mínim esforç possible.

12 avituallament m
es avituallamiento
en feeding
Lliurament de provisions per a l'alimentació dels corredors en les carreres de carretera.

B

13 baixada f arg
sin. defalliment
es pájara arg
Fatiga dels ciclistes, que sembla insuperable a qui la pateix, després d'un exercici prolongat, probablement degut a l'esgotament de reserves de glicogen.

14 banyes f arg
es cuernos arg
Acoblaments.

15 barra f
es barra
en crossbar
Tub horitzontal del quadre.

16 barreta energètica f
es barra energética
en energetic snack
Aliment presentat, en forma allargada, d'alt contingut energètic.

17 bastidor m
es bastidor
en frame
Quadre.

18 baula f
es eslabón
en link
Cadascuna de les parts de què es compon una cadena.

19 beina f
es vaina
Tub del quadre que connecta els dos suports de la cadena.

20 bicicleta f
es bicicleta
en bicycle, bike, cycle
Velocípede de dues rodes l'anterior de les quals és directriu, i la posterior, accionada pel ciclista des del selló mitjançant un sistema de pedals i transmissió per cadena, és motriu.

21 bicicleta amb pedaleig assistit f
es bicicleta con pedaleo asistido
Bicicleta que utilitza un motor d'una potència no superior a 0,5 kW com a ajuda a l'esforç muscular del ciclista.

22 bicicleta de carreres f
es bicicleta de carretera
en racing byke, road cycle
Bicicleta de carretera.

23 bicicleta de carretera f
es bicicleta de carretera
en road cycle
Bicicleta proveïda de frens, canvi de marxes i pinyó lliure, que s'utilitza per a circular per carretera.

24 bicicleta de muntanya f
es mountain bike, MTB
en mountain bike, MTB
Bicicleta tot terreny.

25 bicicleta de pista f
es bicicleta de pista
en track cycle
Bicicleta sense frens i amb pinyó fix que s'utilitza en les carreres de pista per a aconseguir altes velocitats.

26 bicicleta híbrida f
es híbrida
Bicicleta que combina elements propis de models de muntanya i de carretera.

27 bicicleta tot terreny f
es mountain bike
en mountain bike
1. Bicicleta alta, de manillar pla, amb tres plats, sis o set pinyons i pneumàtics gravats, que s'utilitza en la modalitat de bicicleta tot terreny; s'abreuja BTT. 2. Especialitat del ciclisme de muntanya que es practica en espais naturals i amb bicicletes.

28 bicònic m
es biconificado
Tipus de tub, utilitzat en els quadres, que disposa de parets més fines al centre que no pas als extrems, per a aconseguir-ne una major lleugeresa i reforçar-ne les unions.

29 bidó m
es bidón, cacharra arg
en water bottle
Recipient portàtil que s'utilitza per a l'envasament i el transport d'aliments líquids o semisòlids en les carreres de carretera.

30 biela f
es biela
en pedal crank
Peça rígida, d'una gran resistència, situada al pedaler per sota dels pedals, que permet transformar el moviment rectilini d'impuls en un moviment de rotació continu.

31 boixa f
es buje
en hub
Peça cilíndrica de secció de corona circular allotjada en el botó d'una roda, per l'interior de la qual passa l'eix, de manera que treballa com a coixinet de fricció.

32 botó m
es cubo
en button, knob
Part central d'una roda travessada per l'arbre, generalment de secció circular i més gruixuda que la resta de la peça.

33 brida f
es brida
en flange
Tira, placa, anella, etc., que ajusta, fixa o estreny peces.

34 BTT f
es BTT
en MTB
Bicicleta tot terreny.

35 bucle m
es bucle
1. Cable curt que s'usa en el fre cantilever per unir-ne les tiges. 2. Recorregut tancat d'un circuit de carreres.

36 buidar-se v pron arg
es vaciarse arg
Realitzar, un ciclista, el màxim esforç possible.

37 burra f arg
es burra arg
Bicicleta.

C

38 cable m
es cable
en cable, wire, lead
Conjunt format per un nombre variable de fils metàl·lics i l'ànima sobre la qual s'enrotllen.

39 cadena f
es cadena
en chain
Nexe d'unió entre el plat i el pinyó que serveix per a transmetre, cap a la roda motriu, la força que fa el ciclista sobre els pedals.

40 cadència f
es cadencia
en cadence, rhythm
Freqüència regular de repetició de moviments. Rotació rítmica dels pedals, a una velocitat determinada, que pot expressar-se en revolucions per minut.

41 caiguda f
es caída
en fall, tumble
Acció de caure.

42 caixa del pedaler f
es caja del pedaler (o pedalier)
Dispositu mecànic que conté un eix i uns coixinets de rodolament que uneixen els pedals.

43 calapeus m
Clip.

44 calibrador m
es calibrador, calibre
en gage, gauge
Instrument que materialitza una longitud o el calibre d'alguna cosa.

45 calibre m
es calibre
en gage, gauge
Mesura de la dimensió característica d'un producte (diàmetre dels rajos, d'una barra, gruix d'una planxa, diàmetre interior d'un tub, etc.).

46 cambra d'aire f
es cámara
en inner tube
Receptacle tòric de cautxú, proveït d'una vàlvula, que conté l'aire a pressió a l'interior del pneumàtic.

47 cantilever m
es cantilever
en cantilever brake
Tipus de fre, en el qual el cable estira un bucle unit al sistema de pinçament de la roda.

48 cap de la carrera m
es cabeza de carrera
Lloc dels primers corredors d'un grup o del pilot en una carrera de carretera.

49 capità -ana m i f arg
es capitán arg
Persona que condueix un tàndem.

50 caravana f arg
es caravana arg
Conjunt format pel pilot i els vehicles que acompanyen la carrera (equips, jutges, premsa, etc.).

51 carrera clàssica f
es clásica
en classic event
Competició ciclista de carretera, pista o circuit que es disputa anualment després d'haver-se realitzat uns anys i haver adquirit reconeixement i prestigi.

52 carrera contrarellotge f
es contrarreloj
en time trial race
Carrera cronometrada en la qual un corredor o un equip, fent una sortida individual, intenta recórrer la distància de la prova en el menor temps possible.

53 carrera per etapes f
es vuelta ciclista
en stage race
Volta ciclista.

54 casc m
es casco
en headguard, helmet
Peça de material dur i resistent que serveix per a protegir el cap dels ciclistes.

55 catadiòptric m
es catadióptrico
Element de senyalització basat en sistemes òptics que treballen la reflexió i la refracció.

56 clàssica f
es clásica
en classic event
Carrera clàssica.

57 clau f
es clau
en spanner wrench
Eina que serveix per a agafar un cargol, una femella, un tub, etc., i collar-los o descollar-los.

58 clau Allen ® f
es llave Allen
en hexagonal wrench
Clau hexagonal, en forma de colze (eina patentada).

59 clau hexagonal f
den. com. clau Allen
es llave hexagonal
en hexagonal wrench
Clau amb el cap en forma d'hexàgon; sol presentar-se en forma de L, tot i que n'existeixen amb altres formes.

60 clip f
es calapié
en toe-clip
Puntera de metall acoblada als pedals de la bicicleta i proveïda d'una corretja, que permet de repenjar-hi el peu i subjectar-lo.

61 coberta f
es cubierta
en tyre [GB], tire [US]
Part externa de la roda, constituïda per una ànima d'acer recoberta de cautxú i fixada a la llanda a pressió.

62 coll m
es collado
en pass
Depressió a la carena d'una serralada, per la qual se sol passar per anar d'un vessant a l'altre.

63 collada f
es collada, collado
en pass
Coll d'una certa amplària o extensió.

64 comissari -ària m i f
es comisario
en judge
Persona encarregada de vetllar per l'aplicació dels aspectes reglamentaris d'una competició.

65 con m
es cono
en cone
Peça metàl·lica, cargolada a l'eix de la boixa o del pedal, que manté els rodaments en la posició correcta.

66 contrarellotge f
es contrarreloj
en time trial race
Carrera contrarellotge.

67 contrarellotgista m i f
es contrarrelojista
Corredor de carretera especialitzat en les curses contrarellotge.

68 corona f
es corona
Pinyó.

69 coronar v tr i intr arg
es coronar arg
Arribar, un ciclista, al punt més alt d'un port de muntanya o d'un coll.

70 corrons d'escalfament m pl
es rodillos de entrenamiento, rodillos de entreno, rodillos de calentamiento
Dispositiu constituït per uns corrons, amb una cinta giratòria o sense, sobre el qual puja el ciclista amb la bicicleta per a fer l'escalfament.

71 cromomolibdè m
es Cromo-molibdeno
Aliatge d'acer combinat amb crom i molibdé, menys rígit que l'alumini.

72 cronoescalada f
es cronoescalada
Carrera contrarellotge que es realitza per un recorregut de pujada.

73 culot m
es calzón, culot
en shorts, trunks
Pantalons curts que no arriben més avall del genoll, utilitzats pels ciclistes i altres esportistes.

74 curvatura de la forquilla f
es curvatura de la horquilla
Distància entre la punta davantera i la part recta d'una forquilla.

D

75 defalliment m
es desfallecimiento
en weakness
Pèrdua de les forces físiques o morals que pateix un esportista.

76 desenrotllament m
es desarrollo
en bracket, gear
Espai que recorre una bicicleta en línia recta fent una volta completa de pedals, segons la multiplicació i el diàmetre de la roda posterior.

77 desmuntacadenes m
es tronchacadenas
Clau menuda que fa saltar un piu muntat a pressió en una de les baules de la cadena, de manera que la cadena s'obre.

78 desviador m
es desviador
Sistema mecànic que desplaça la cadena d'un pinyó, o un plat, a un altre.

79 dinamo f
es dinamo, dínamo
en dynamo
Accessori, situat sovint a la roda davantera, que genera corrent continu per al sistema d'il·luminació.

80 direcció f
es dirección
en steering
Mecanisme constituït pel manillar, el tub del manillar i la forquilla de la direcció, que permet al ciclista de modificar la trajectòria de la bicicleta.

81 direcció sense rosca f
es dirección ahead
Sistema de direcció que fa servir un tub de direcció llis, sense rosca.

82 director -a m i f
es director
en sports manager
Director -a esportiu -iva.

83 director -a esportiu -iva m i f
es director
en sports manager
Tècnic de l'equip que s'encarrega de dirigir la tàctica dels corredors.

E

84 eix m
es eje
en axle, spindle
Peça metàl·lica cilíndrica que travessa parts diferents de la bicicleta, com les rodes, el pedaler i la maneta de canvi, al voltant de la qual es disposen simètricament els elements de manera que poden girar.

85 eix del pedaler m
es eje del piñón mayor, eje pedalier
en bottom bracket axle, pedalcrank axle
Eix que travessa el pedaler.

86 elastòmer m
es elastómero
en elastomer
Polímer capaç de recuperar la seua forma inicial després de ser sotmès a deformacions considerables, utilitzat en alguns sistemes de suspensió.

87 enfonsar-se v pron
es derrumbarse
Davallar la resistència o l'ànim d'un corredor.

88 Èol m
es Eolo
Déu grec dels vents, fill de Posidó.

89 escalador -a m i f
es escalador
en climber
Corredor de carretera especialitzat en recorreguts accidentats i muntanyosos.

90 escapada f
es escapada, fuga
en breach, breakaway
Acció i efecte d'anar deixant enrere un o més adversaris en una carrera.

91 esprint m
es sprint, esprint
en sprint
Augment màxim de la velocitat durant un curt espai de temps, amb el qual un esportista intenta d'avançar la resta d'adversaris.

92 estar torrat loc arg
es venir la pájara arg
Trobar-se excessivament cansat o marejat. Sovint és símptoma d'un defalliment.

93 estirament m
es estiramiento
en stretching
Mètode de condicionament físic que es basa en el principi de la contracció després del relaxament d'un múscul.

94 etapa f
es etapa
en lap, stage
Cadascuna de les distàncies parcials en què se subdivideix una carrera.

95 etapa pròleg f
es prólogo
Primera etapa d'una carrera per etapes; sol consistir en una contrarellotge individual.

96 etapa reina f
es etapa reina
Etapa que es considera la més important d'una carrera per etapes.

97 extractor m
es extractor
en extractor
Eina mecànica que serveix per extraure una peça determinada (pinyó, biela, etc.).

F

98 falsa plana f
es falso llano
Tram de carretera que sembla una plana però representa un ascens.

99 fer la goma loc arg
es hacer la goma arg
Despenjar-se, un ciclista, i retornar al grup diverses vegades.

100 figura f
es figura
en figure
Ciclista considerat com una personalitat.

101 filet m
es filete, rosca
en screwthread
Ressalt helicoïdal continu d'una rosca a l'exterior d'una peça o a l'interior d'un forat.

102 fixació f
es fijación
Dispositiu mecànic que, fixat al pedal, serveix per a unir aquest a la sabata del ciclista.

103 fogoner -a m i f arg
es fogonero arg
Persona que va darrere en un tàndem.

104 fora de control loc
es fuera de control
Situació dels corredors de les carreres en línia que arriben a la meta quan ja ha estat tancat el control d'arribades.

105 forquilla f
es horquilla
en fork
Conjunt de dos tubs paral·lels que uneix una roda al quadre de la bicicleta.

106 fotut -uda adj m i f
es pestoso arg
Recorregut, o etapa, força incòmode per als ciclistes (llarg, amb força pujades i baixades o amb canvis de direcció del vent, difícil, etc.).

107 fre m
es freno
en brake
Cadascun dels dos dispositius, un per cada roda de la bicicleta, que produeix una disminució de la velocitat quan, en pressionar les manetes de fre, es provoca una estirada als patins de fre, o qualsevol altre element, que els posa en contacte amb la llanda.

G

108 gàbia de boles f
es cazoleta
Peça central d'un coixinet que subjecta les boles mòbils.

109 gall m arg
es gallo arg
Ciclista que exerceix com a líder d'un equip o d'un conjunt de ciclistes.

110 gasolina f arg
es gasolina arg
Reserves físiques dels corredors.

111 Giro m
es Giro
Volta a Itàlia.

112 glicogen m
es glucógeno, glicógeno
en glycongen
Polisacàrid format per nombroses molècules de glucosa enllaçades entre elles. Es troba en els organismes animals, particularment en els teixits hepàtic i muscular amb el fi d'emmagatzemar energia.

113 glucogen m
es glucógeno, glicógeno
en glycongen
Glicogen.

114 Gore-Tex® m
es Gore-Tex
en Gore-Tex
Marca registrada per l'empresa W. L. Gore & Associates, Inc. que s'aplica a un teixit impermeable i transpirable de politetrafluoretilè.

115 gorra de cintes f
es chichonera
Protecció flexible del cap dels ciclistes, feta d'un material semblant a l'escuma, constituïda per tres o quatre cintes col·locades de llarg i dues o tres de través.

116 GPS m
es GPS
en GPS
Sistema de posició global. La sigla prové de l'anglès Global Positioning System.

117 gregari -ària m i f
es gregario
Corredor que està al servei d'un altre corredor millor, fins i tot en accions no tàctiques.

118 grup principal m
es pelotón, gran grupo
en main bunch
Pilot principal.

119 grupet m arg
es grupeto arg
en group of riders
Grup de corredors.

120 grupeta f arg
sin. autobús arg
es grupeta arg
Sinònim de l'argòtic autobús.

121 guants m
es guantes
en gloves
Peça de vestir que cobreix la mà i serveix de protecció als ciclistes.

H

122 hodòmetre m
es odómetro, hodómetro
en hodometer
Aparell per a comptar el nombre de voltes donades per la roda d'un vehicle i mesurar-ne així la distància recorreguda.

I

123 intereix m
es batalla
en wheelbase
Distància que hi ha entre els eixos de la bicicleta.

L

124 lenticular adj
es lenticular
en lenticular
Semblant per la forma a una llentilla.

125 llançador -a m i f
es lanzador
Ciclista que llança un altre, que facilita el treball a un velocista.

126 llanda f
es llanta
en rim
Cèrcol metàl·lic que serveix de suport a la coberta, unit al rodet generalment per mitjà dels raigs.

127 lleva f
es leva
en cam
Disc proveït d'una prominència, que actua a manera d'excèntrica.

M

128 mallot m
es maillot, jersey
en racing jersey
Peça de vestir, generalment de material elàstic, ajustada al cos dels ciclistes i altres esportistes.

129 maneta f
es palanca
en handle
Palanca que es pressiona per a actuar, a través d'un cable, sobre algun element de la bicicleta.

130 maneta de canvi f
es palanca de cambio
en shifter, gear lever, gear-
change lever
Palanca situada al manillar o al tub diagonal del quadre, que s'acciona per a transmetre, a través d'un cable, un moviment del canvi de marxes a la cadena.

131 maneta de fre f
es empuñadura del freno
en brake hood, brake lever
Palanca situada als extrems del manillar, que es pressiona per actuar, a través d'un cable, sobre el mecanisme dels frens.

132 manillar m
es manillar
en handlebar
Conjunt de tub i mànec doble col·locat a la part anterior de les bicicletes, que serveix per a agafar-s'hi i per a dirigir-les.

133 manxa f
es bomba
en pump
Aparell manual emprat per a inflar les cambres d'aire de les rodes.

134 mercenari -ària m i f arg
es mercenario arg
Ciclista que col·labora amb un equip, o diversos, exclusivament per un interès crematístic.

135 meta de muntanya f
es meta montaña
en mountain stage
Cadascuna de les metes situades al llarg d'un recorregut sobre el punt més alt d'un port de muntanya, el pas de les quals en les primeres posicions comporta uns punts per a la classificació del premi de muntanya.

136 meta volant f
es meta volante
en intermediate sprint
Cadascuna de les metes situades al llarg d'un recorregut, el pas de les quals en les primeres posicions comporta una bonificació de temps i/o de punts.

137 monocasc m
es monocasco
Element estructural d'una bicicleta, o un altre vehicle, el revestiment del qual és prou resistent per a suportar totes les càrregues sense necessitat d'un esquelet intern.

138 moviment central m
es movimiento central
Grup d'elements motrius format per l'eix del pedaler, les bieles i els plats.

O

139 ordinador de bord m
es ciclocomputador
en computer
Eina electrònica que, muntada sobre la bicicleta, permet conèixer diverses dades d'interès per al ciclista (temps, espai recorregut, velocitat, etc.).

P

140 paixarell m
es globero arg
Passerell.

141 passerell m
es globero arg
Ciclista nou o aprenent, generalment aficionat.

142 patí de fre f
es zapata de freno
en brake block, brake shoe
Peça de cautxú situada a cada costat de la roda d'una bicicleta, la qual, fent una pressió sobre la maneta de fre, entra en contacte amb la llanda i fa disminuir la velocitat de la bicicleta.

143 patrocinador m
es patrocinador, espónsor
en sponsor
Persona física o jurídica que financia econòmicament un equip o una prova ciclista.

144 pedal m
es pedal
en pedal
Cadascuna de les dues peces que, accionades amb el peu, permeten d'imprimir moviment a la bicicleta.

145 pedal automàtic m
Fixació.

146 pedaler m
es pedalier
Conjunt constituït per la caixa del pedaler, els plats i els pedals, que transmet el moviment a la roda posterior de la bicicleta, mitjançant la cadena.

147 pilot m
es pelotón
en main bunch
Conjunt més nombrós de corredors durant una carrera, que esdevé el nucli tàctic al voltant del qual es desenvolupen les accions i les situacions de la prova.

148 pilot principal m
es pelotón, gran grupo
en main bunch
Pilot més nombrós de la carrera, especialment quan s'han format altres grups de corredors.

149 pinyó m
es piñón, corona
en pinion, sprocket-wheel
Cadascuna de les corones dentades que formen un conjunt en què engrana la cadena d'una bicicleta i transmet el moviment des de la caixa del pedaler fins a la roda motriu.

150 pinyó fix m
es piñón fijo
en fixed pinion
Pinyó que s'usa en bicicletes de pista, la roda posterior de les quals només és mòbil en relació amb el pedaler, cosa que determina una sola multiplicació i la manca de marxes.

151 pinyó lliure m
es piñón libre
en free pinion
Pinyó proveït d'un mecanisme de cadell que permet fer girar lliurement les rodes d'una bicicleta, de tal manera que aquesta pot avançar sense necessitat de pedalar.

152 plat m
es plato
en chainring, chainwheel
Roda dentada gran en què s'engrana la cadena d'una bicicleta i que, moguda pels pedals, serveix per a transmetre la força mecànica de la caixa del pedaler a la roda posterior.

153 pneumàtic m
es neumático
en tyre [GB], tire [US]
Revestiment perifèric de les rodes d'un vehicle, generalment de cautxú, que conté aire a pressió, directament o dins d'una cambra inflable.

154 politjó m
es roldana
en sheave
Roda d'una politja, especialment del canvi de marxes.

155 polzada f
es pulgada
en inch
Unitat de longitud utilitzada als països anglosaxons igual a 1/36 de la iarda o 1/12 del peu, que equival a 25,4 mm.

156 port m
es puerto
en mountain pass
Pas d'una muntanya que en comunica els dos vessants. Per extensió, punt més elevat d'aquest pas.

157 portaequipatge m
es portaequipajes, parrilla
en luggage carrier
Accessori de la bicicleta, o d'un altre vehicle, destinat a portar l'equipatge.

158 potència f
es potencia
Peça que uneix el manillar al quadre a través del tub de direcció. La forma i la mida de la potència determinen la posició del manillar.

159 protector de la cadena m
Peça que cobreix la cadena a l'alçada del plat, amb l'objectiu d'evitar el contacte amb la cama o la roba del ciclista.

160 pulsímetre m
es pulsómetro
Medidor de freqüència cardíaca.

161 punxada f
es pinchazo
en puncture
Perforació del tubular o la cambra pneumàtica produïda per un clau o qualsevol altre objecte punxant.

Q

162 quadre m
es cuadro
en frame
Bastiment metàl·lic, format per un conjunt de tubs disposats trapezialment, que serveix de lligam i de suport als altres elements de la bicicleta.

163 quiosc m arg
es quiosco arg
Avituallament ràpid.

R

164 ràcord m
es rácor
en adapter
Peça emprada per a empalmar per testa dos tubs, o un tub, a un dispositiu o un aparell.

165 radi m
es radio
en spoke
Raig.

166 ràdio cursa f
es radio vuelta
Ràdio volta.

167 ràdio volta f
sin. ràdio cursa
es radio vuelta
Emissora instal·lada al vehicle del president del jurat tècnic, des de la qual es donen les instruccions de la carrera.

168 raig m
sin. radi
es radio
en spoke
Cadascuna de les tiges metàl·liques que uneixen el rodet amb la llanda.

169 ral·li m
es rallye
en rally
Prova de resistència, velocitat i habilitat disputada en carreteres, camins o pistes, que és controlada en uns punts determinats i que té lloc generalment per etapes.

170 rampa f
es repecho, rampa
en ascending gradient
Tram de via no horitzontal en què la cota augmenta en el sentit de la marxa d'un vehicle.

171 rebuf m
es rebufo
Efecte d'arrossegament que origina el pas d'un vehicle a alta velocitat.

172 reflector m
es reflector
en reflector
Dispositiu de senyalització i seguretat dels ciclistes i altres esportistes, que pot col·locar-se en diversos llocs, basat en el fenomen de la reflexió de la llum.

173 regularitat f
es regularidad
en regularity classification
Classificació especial individual obtinguda per la suma dels punts aconseguits segons l'ordre d'arribada a la meta.

174 relleu m
es relevo
en relief, change
Substitució d'un corredor per un altre en determinats moments d'una carrera.

175 ritme tranquil m
es piano
Ritme de pedalades suau.

176 rodador -a m i f
es rodador
en rouleur
Corredor de carretera que és capaç de recórrer grans distàncies en solitari.

177 rodament m
es rodamiento
en bearing
Coixinet format per dos anells o cilindres concèntrics entre els quals hi ha unes boles, o rodets, que permeten el gir lliure dels dos anells.

178 rodet m
es cubo
en hub
Botó de les rodes de bicicleta o motocicleta que suporta els raigs i conté la boixa.

S

179 salt m
es demarraje
Acció de saltar.

180 saltar v intr
es demarrar
en to cast off, to shoot ahead
Augmentar bruscament, un corredor, el ritme de la pedalada per a intentar escapolir-se dels adversaris.

181 sarró d'avituallament m
es bolsa de avituallamiento
en bonk bag, shoulder bag
Sac menut, de roba, proveït d'un cordó o cinta de subjecció que utilitza el corredor per a portar l'avituallament en una carrera de carretera.

182 sector m
es sector
Cadascuna de les parts en què es pot dividir una etapa en funció de les necessitats organitzatives.

183 selló m
es sillín
en saddle
Seient de la bicicleta, de forma triangular, muntat sobre un tub graduable i proveït d'amortidors, que rep el pes del ciclista.

184 sender m
es vereda
en path, track
Camí estret per als vianants i els animals.

185 sender pedalable m
es senda ciclable
en bicycle trail, bike trail
Via per a vianants i vehicles de pedals, segregada del trànsit motoritzat, que discorre per espais oberts, parcs, jardins o boscos.

186 sendera f
es vereda
en path, track
Sender.

187 serreta f
es cuña, cala
en shoe clip, shoe plate
Peça d'alumini o de cuir, cargolada a la sola de la sabata del corredor, que s'adapta al pedal per a evitar que el peu rellisque en la pedalada.

188 sistema de posició global m
es sistema de posicionamiento global
en global positioning system
Sistema de localització de la posició de persones i de vehicles per mitjà de satèl·lits geostacionaris disposats al voltant de la Terra.

189 subplay m
es sub play
en sub play
Exercici d'equilibri en el qual la bicicleta es troba aturada de manera que el ciclista subjecta la roda davantera, mentre manté els peus als pedals.

190 superclasse m i f arg
es superclase arg
Figura extraordinària.

191 suspensió f
es suspensión
en suspension
Conjunt d'elements mecànics, interposats entre el bastidor d'un vehicle i les rodes o els eixos, que amorteixen els xocs, les trepidacions i les sotragades produïdes per les irregularitats del terreny sobre el qual es desplaça el vehicle.

T

192 tall m arg
es corte arg
1. Acció d'un ciclista o un grup que fracciona el pilot en dos o diversos grups de corredors. 2. La conseqüència d'aquesta acció.

193 tàndem m
es tándem
en tandem
Bicicleta estàndard per a dues o més persones, cadascuna de les quals disposa de selló, pedaler i manillar, tot i que només el manillar davanter serveix per a canviar de direcció.

194 tija f
es vástago
en rod
Barreta llarga i prima, especialment la que sosté, empeny o rep el moviment d'alguna peça.

195 tirar v tr
es tirar
Anar un ciclista al capdavant d'un grup, de manera que imposa el seu ritme.

196 Tour m
es Tour
Volta a França.

197 transmissió f
es transmisión
en bicycle drive, chain drive, gear, transmission
Dispositiu mecànic constituït per la caixa del pedaler, els pedals, el plat, la cadena i el pinyó, que serveix per a comunicar la força generada pel corredor damunt els pedals a la roda motriu.

198 trialera f
es trialera
Zona de muntanya amb molta dificultat.

199 tricònic m
es triconificado
Tub més fi i lleuger que el bicònic.

200 tub m
es tubo
en tub
Peça llarga, cilíndrica i buida utilitzada, entre altres, per a moltes aplicacions mecàniques.

201 tub del selló m
es tija del sillín
en saddle stem, seat pillar
Tub d'alçada graduable que encaixa en el quadre de la bicicleta, damunt el qual se situa el selló.

202 tubular m
es tubular
en tubular tyre [GB], tubular tire [US]
Element de rodolament d'una bicicleta de competició, constituït per una cambra d'aire hermètica i coberta amb una funda de cautxú que s'enganxa a la llanda.

U

203 ulleres f
es gafas
en eyeglass, glasses
Instrument òptic format per un parell de vidres, utilitzat pels ciclistes per a corregir els defectes de visió i/o per a protegir-se els ulls.

V

204 vàlvula f
es válvula
en valve
Mecanisme situat a la cambra d'aire que permet d'inflar-la sense haver-la de desmuntar de la roda.

205 vàlvula alemanya f
es válvula Schraeder
Vàlvula de pneumàtic grossa i curta.

206 vàlvula de bicicleta f
Vàlvula francesa.

207 vàlvula de moto f
Vàlvula alemanya.

208 vàlvula francesa f
es válvula Presta
Vàlvula de pneumàtic fina i allargassada.

209 velocímetre m
es velocímetro
Aparell que indica en cada moment la velocitat de la bicicleta, o qualsevol altre vehicle.

210 velocista m i f
es velocista, esprínter
en sprinter
1. Ciclista especialitzat en els finals d'etapa a alta velocitat. 2. Corredor de pista especialitzat en les distàncies curtes.

211 ventall m
es abanico
en bordure, echelon
Tipus de formació que adopten els corredors d'un equip, o del pilot, formant una línia graonada, que ocupa l'amplada de la carretera, per a protegir-se del vent.

212 volta ciclista f
es vuelta
en stage race
Carrera de carretera que els ciclistes disputen en un nombre determinat d'etapes, generalment una cada dia.

X

213 xucla-rodes m i f arg
es secante arg
Xupla-rodes.

214 xupla-rodes m i f arg
sin. xucla-rodes arg
es secante arg
Corredor que marca excessivament de prop un rival.

Z

215 zona d'avituallament f
es zona de avituallamiento
en feeding station
Espai delimitat en una carrera de carretera on els corredors es proveeixen de sarrons d'avituallament.

216 zona de tobogans f arg
es toboganes arg
Tram d'un recorregut, o una etapa, compost alternativament de pujades i baixades breus.


Índex alfabètics

Castellà

abanico, 211
acople, 2
aleta de tiburón arg, 4
amateur , 6
ataque, 10
autobús arg, 11
avituallamiento , 12
barra, 15
barra energética, 16
bastidor, 17
batalla, 123
bicicleta, 20
bicicleta con pedaleo asistido, 21
bicicleta de carretera, 22
bicicleta de carretera, 23
bicicleta de pista, 25
biconificado, 28
bidón, 29
biela, 30
bolsa de avituallamiento, 181
bomba, 133
brida, 33
BTT, 34
bucle, 35
buje, 31
burra arg, 37
cabeza de carrera , 48
cable, 38
cacharra arg, 29
cadena, 39
cadencia, 40
caída, 41
caja del pedaler (o pedalier), 42
cala, 187
calapié, 60
calibrador, 44
calibre, 44, 45
calzón, 73
cámara, 46
cantilever, 47
capitán, 49
caravana, 50
casco, 54
cazoleta, 108
cebarse arg , 3
ciclocomputador, 139
clásica, 51, 56
collada, 63
collado, 62, 63
comisario, 64
cono, 65
contrarreloj, 52, 66
contrarrelojista , 67
corona, 68, 149
coronar , 69
corte, 192
cromo-molibdeno, 71
cronoescalada, 72
cuadro, 162
cubierta, 61
cubo, 32, 178
cuernos arg, 14
culot, 73
cuña, 187
curvatura de la horquilla, 74
chichonera, 115
demarraje, 179
demarrar, 180
derrumbarse , 87
desarrollo, 76
desfallecimiento, 75
desviador, 78
dinamo, 79
dínamo, 79
dirección, 80
dirección ahead, 81
director, 82, 83
eje, 84
eje del piñón mayor, 85
eje pedalier, 85
elastómero, 86
empuñadura del freno, 131
Eolo, 88
escalador , 89
escapada, 90
esconderse arg, 5
eslabón, 18
espónsor, 143
esprínter, 210
estar fino arg, 9
estiramiento, 93
etapa , 94
etapa reina, 96
extractor, 97
falso llano, 98
figura , 100
fijación, 102
filete, 101
fogonero arg, 103
freno, 107
fuera de control, 104
fuga, 90
gafas, 203
gallo arg, 109
gasolina arg, 110
Giro, 111
glicógeno, 112, 113
globero arg, 140, 141
glucógeno, 112, 113
Gore-Tex, 114
GPS, 116
gran grupo, 118, 148
gregario, 117
grupeta arg, 120
grupeto arg, 119
guantes, 121
hacer la goma arg, 99
híbrida, 26
hodómetro, 122
horquilla, 105
ir a rebufo, 7
ir a rueda, 8
jersey, 128
lanzador, 125
lenticular, 124
leva, 127
llanta, 126
llave, 57
llave Allen, 58
llave hexagonal, 59
maillot, 128
manillar, 132
mercenario arg, 134
meta montaña, 135
meta volante, 136
monocasco, 137
mountain bike, 24, 27
movimiento central, 138
MTB, 24
neumático, 153
odómetro, 122
pájara arg, 1, 13
palanca, 129
palanca de cambio, 130
parrilla, 157
patrocinador, 143
pedal, 144
pedalier, 146
pelotón, 118, 147, 148
pestoso arg, 106
piano arg, 175
pinchazo, 161
piñón, 149
piñón fijo, 150
piñón libre, 151
plato , 152
portaequipajes, 157
potencia, 158
prólogo, 95
puerto, 156
pulgada, 155
pulsómetro, 160
quiosco, 163
rácor, 164
radio, 165, 168
radio vuelta, 166, 167
rallye, 169
rampa, 170
rebufo , 171
reflector, 172
regularidad, 173
relevo, 174
repecho, 170
rodador, 176
rodamiento, 177
rodillos de calentamiento, 70
rodillos de entrenamiento, 70
rodillos de entreno, 70
roldana, 154
rosca, 101
secante arg, 213, 214
sector, 182
senda ciclable, 185
sillín, 183
sistema de posicionamiento global, 188
sprint, 91
sub play, 189
superclase, 190
suspensión, 191
tándem, 193
tija del sillín, 201
tirar , 195
toboganes arg, 216
Tour, 196
transmisión, 197
trialera, 198
triconificado, 199
tronchacadenas, 78
tubo, 200
tubular, 201
vaciarse , 36
vaina, 19
válvula, 204
válvula Presta, 208
válvula Schraeder, 205
vástago, 194
velocímetro, 209
velocista, 210
venir la pájara arg, 92
vereda, 184, 186
vuelta , 212
vuelta ciclista, 53
zapata de freno, 142
zona de avituallamiento, 215

Anglès

adapter, 164
amateur, 6
ascending gradien, 170
attack, 10
axle, 84
bearing, 177
bicycle, 20
bicycle drive, 197
bicycle trail, 185
bike, 20
bike trail, 185
bonk bag, 181
bordure, 211
bottom bracket axle, 85
bracket, 76
brake, 107
brake bloc, 142
brake hood, 131
brake lever, 131
brake shoe, 142
breach, 90
breakaway, 90
button, 32
cable, 38
cadence, 40
cam, 127
cantilever brake, 47
chain, 39
chain drive, 197
chainring, 152
chainwheel, 152
change, 174
classic event, 51, 56
climber, 89
computer, 139
cone, 65
coupling, 2
crossbar, 15
cycle, 20
drafting, 8
echelon, 211
elastomer, 86
energetic snack, 16
extractor, 97
eyeglass, 203
fall, 41
feeding, 12
feeding station, 215
figure, 100
fixed pinion, 150
flange, 33
fork, 105
frame, 17, 162
free pinion, 151
gage, 44, 45
gauge, 44, 45
gear, 76, 197
gear-change lever, 130
gear lever, 130
glasses, 203
global positioning system, 188
gloves, 121
glycogen, 112, 113
Gore-Tex, 114
GPS, 116
group of riders, 119
handle, 129
handlebar, 132
headguard, 54
helmet, 54
hexagonal wrench, 58, 59
hodometer, 122
hub, 31, 178
inch, 155
inner tube, 46
intermediate sprint, 136
judge, 64
knob, 32
lap, 94
lead, 38
lenticular, 124
link, 18
luggage carrier, 157
main bunch, 118, 147, 148
mountain bike, 24, 27
mountain pass, 156
mountain stage, 135
MTB, 24, 34
pass, 62, 63
path, 184, 187
pedal, 144
pedal crank, 30
pedalcrank axle, 85
pinion, 149
pump, 133
puncture, 161
racing bike, 22
rally, 169
reflector, 172
regularity classification, 173
relief, 174
rhythm, 40
rim, 126
racing jersey, 128
road cycle, 22, 23
rod, 194
rouleur, 176
saddle, 183
saddle stem, 201
screwthread, 101
seat pillar, 201
sheave, 154
shifter, 130
shoe clip, 187
shoe plate, 187
shorts, 73
shoulder bag, 201
slope, 1
spanner wrench, 57
spindle, 84
spoke, 165, 168
sponsor, 143
sports manager, 82, 83
sprint, 91
sprinter, 210
sprocket-wheel, 150
stage, 94
stage race, 53, 212
steering, 80
stretching, 93
sub play, 189
suspension, 191
tandem, 193
time trial race, 52, 66
tire [US], 61, 153
to be in top form, 9
to cast off, 180
to hide, 5
to persist, 3
to shoot ahead, 180
toe-clip, 60
track, 184, 186
track cycle, 25
transmission, 197
trunks, 73
tub, 200
tubular tire [US], 202
tubular tyre [GB], 202
tumble, 41
tyre [GB], 61, 153
valve, 204
water bottle, 29
weakness, 75
wheelbase, 123
wire, 38

Bibliografia

- BALSELLS, Òscar (1999). Diccionari del ciclista [en línia], darrera actualització: 3/07/2003, darrera consulta: 16/09/2003, http://www.terra.es/personal2/jobike/infodicc.htm
- Cercaterm. Termcat, Centre de Terminologia [en línia]. Barcelona: 1999-2003, darrera consulta: 16/09/2003, http://www.termcat.net/cercaterm/
- Diccionari valencià (1996). València: Generalitat Valenciana, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Bromera
- Diccionari visual Oxford (1999). EUA: Oxford University Press
- Diccionario básico de términos mecánicos en el ciclismo. Unionbike [en línia]. Darrera consulta: 16/09/2003, http://biela.iespana.es/biela/biccionario.htm
- Glosario. i2Bike [en línia]. Huelva: 2000, darrera consulta: 16/09/2003, http://www.terra.es/personal7/i2bike/glosario/glosario.html
- Hiperdiccionari català-castellà-anglès [en CD-ROM] (1993). Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
- IEC (1997). DIEC. Diccionari de la llengua catalana [en CD-ROM]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, Edicions 62
- LACREU, Josep (1995). Criteris lingüístics. València: Generalitat Valenciana
- MUINHO MUGIA, Benjamim (1998). Brevísimo diccionario de ciclismo [en línia], darrera consulta: 16/09/2003, http://www.simil.com/synapsis/059/c/syn059_c.htm


Versió electrònica, revisada i ampliada, de la publicació
Mateu i Beltran, Cèsar (2006). Diccionari ciclista; amb la col·laboració d'Eva M. Vàzquez.
València: Ajuntament d'Almassora, Diputació de València