Premis Literaris Vila d'Almassora

Notícies recents al voltant dels Premis Literaris Vila d'Almassora

Actualitzada: 16/6/2020

Pàgina principal

15/6/2020. Almassora. Servei de Dinamització Lingüística

Premis Vila d'Almassora 2020

S'han publicat les bases dels Premis Vila d'Almassora 2020: podeu consultar-les i descarregar-vos el document de presentació en la nostra pàgina web.

Bases dels Premis Vila d'Almassora 2020


08/11/2018. Almassora. Servei de Dinamització Lingüística

Jurats dels Premis Vila d'Almassora 2018

D'acord amb l'apartat 5 de les bases dels Premis Vila d'Almassora 2017, fem pública la relació definitiva dels membres del jurat d'aquesta edició.

Premi Antoni Matutano de Poesia

Aina Monferrer Palmer

Pasqual Mas i Usó

Vicent Salvador Liern


Premi Vila d'Almassora de Narrativa

Albert Garcia i Pasqual

Pere Duch i Balfagó

Rosario Raro López


Premi Miquel Egua d'Assaig i investigació local i comarcal

Carme Martí Herrera

F. Javier Vellón Lahoz

Gerard Clausell Cantavella


La regidora de Normalització Lingüística  de l'Ajuntament d'Almassora, Diana Belliure Garcia, o la persona en qui delegue, actuarà com a presidenta; el tècnic lingüístic de l'Ajuntament d'Almassora, o la persona en qui delegue, actuarà com a secretari.

25/10/2016. Almassora. Servei de Dinamització Lingüística

Jurats dels Premis Vila d'Almassora 2016

D'acord amb l'apartat 5 de les bases dels Premis Vila d'Almassora 2016, fem pública la relació de membres del jurat d'aquesta edició.

Premi Antoni Matutano (poesia)

Pasqual Mas i Usó

Carmina Ribés Falcó

Vicent Salvador Liern


Premi Vila d'Almassora de Narrativa

Albert Garcia i Pasqual

Joan Carles Simó Artero

Pere Duch i Balfagó


Premi Miquel Egual (assaig i investigació local i comarcal)

Gerard Clausell Cantavella

Josep Maria Pons i Altés

F. Javier Vellón Lahoz


La regidora de Normalització Lingüística de l'Ajuntament d'Almassora, Diana Belliure Garcia, o la persona en qui delegue, actuarà com a presidenta; com a secretari, actuarà el tècnic lingüístic de l'Ajuntament d'Almassora, o la persona en qui delegue.

26/12/2011. Almassora. Servei de Dinamització Lingüística

Palmarès de l'XI Certamen Literari d'Almassora

Miquel López Crespí, amb la novel·la Les vertaderes memòries de Salvador Orlan, i Raimond Aguiló i Bartolomé, amb els poemes recollits a Kalenda d'hivern, són els guardonats amb el premis Vila d'Almassora.

El jurat de l'XI Certamen Literari Vila d'Almassora es va congregar el 23 de desembre de 2011, a les 20.00 hores, a la sala de reunions de la Casa de la Música d'Almassora. Les persones assistents eren Albert Garcia i Pasqual, Anna Martinavarro Escura i Joan Carles Simó Artero, com a membres del jurat del Premi de Narrativa Vila d'Almassora. Pel que fa al Premi de Poesia Antoni Matutano, els jurats eren Joan Baptista Campos Cruanyes, Pasqual Mas i Usó i Vicent Salvador Liern. Finalment, els membres del jurat del Premi d'Investigació Vila d'Almassora eren Gerard Clausell Cantavella, Josep Maria Pons i Altés i Javier Vellón Lahoz. Va actuar com a presidenta la regidora de Cultura, Núria Felip Esteve, i com a secretari Cèsar Mateu i Beltran, pel Servei de Dinamització Lingüística.

Després de les deliberacions oportunes, els membres del jurat del Premi de Poesia Antoni Matutano, per unanimitat, van acordar atorgar-lo a l'obra Kalenda d'hivern de Raimond Aguiló i Bartolomé, autor entre altres de Cruïlla de poemes (1987), Les cartes marcades (2011) i El cel de Babilònia (2011). Raimond Aguiló, a més, ha rebut nombrosos premis literaris, entre els quals hi ha la Flor Natural de Marçà (1985), el Premi Marià Manent de Premià de Dalt (2010) i el Premi 9 d'Octubre de Poesia en Valencià de Sant Vicent del Raspeig (2011).

El jurat també acordà atorgar, per majoria, el Premi de Narrativa Vila d'Almassora a l'obra Les vertaderes memòries de Salvador Orlan, de Miquel López Crespí. Autor prolífic i àmpliament guardonat, Miquel López Crespí és posseïdor, entre altres, del Ciutat de Palma de Teatre (1974) i de Narrativa (1991), Joanot Martorell de Narrativa (València, 1984), Premis Ciutat de València (de poesia i narrativa, 1987), Premi de Literatura Serra i Moret de la Generalitat de Catalunya (1993), Premi de Poesia Ciutat de Xàtiva (2003) i del Premi de Narrativa Alexandre Ballester (2009). És autor, entre altres, de La guerra just acaba de començar (contes), Autòpsia a la matinada (teatre), Les plèiades (poesia), La Ciutat del Sol (narrativa juvenil), No era això: memòria política de la transició (assaig), Un tango de Gardel en el gramòfon (narrativa), El darrer hivern de Chopin i George Sand (novel·la) i Els crepuscles més pàl·lids (novel·la).

Finalment, el jurat acordà, per unanimitat, declarar desert el premi d'investigació local i comarcal. L'organització dels Premis Vila d'Almassora vol agrair l'àmplia participació en aquesta edició i encoratja els autors per continuar la seua producció literària.

El veredicte es fa públic tant les pàgines del certamen com en la pàgina de l'Ajuntament d'Almassora, complint amb la base 5a dels premis, així com en diversos mitjans de comunicació locals. Les obres no premiades poden ser recollides personalment, o bé sol·licitant-ne l'enviament per correu, en el termini màxim de tres mesos després de la decisió del jurat. Passat aquest termini, els originals no retornats es destruiran per tal de preservar els drets d'autor.

Els premis es lliuraran el 20 d'abril de 2012 al Saló dels Llauradors de CaixAlmassora, data en què es presentaran les obres publicades per Onada Edicions.


28/11/2011. Almassora. Servei de Dinamització Lingüística

Jurats de l'XI Certamen Literari Vila d'Almassora

D'acord amb l'apartat 5 de les bases de l'XI Certamen Literari Vila d'Almassora, fem pública la relació de membres del jurat d'aquesta edició.

Premi de Poesia Antoni Matutano

Pasqual Mas i Usó      

Joan Baptista Campos  

Vicent Salvador Liern  


Premi de Narrativa Vila d'Almassora

Albert Garcia i Pasqual  

Joan Carles Simó Artero          

Anna Martinavarro Escura  


Premi d'Investigació Vila d'Almassora

Gerard Clausell Cantavella  

Josep Maria Pons i Altés  

F. Javier Vellón Lahoz


La regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Almassora, Núria Felip Esteve, o la persona en qui delegue, actuarà com a presidenta; el tècnic lingüístic de l'Ajuntament d'Almassora, o la persona en qui delegue, actuarà com a secretari.


12/07/2011. Almassora. Servei de Dinamització Lingüística

Bases de l'XI Certamen Literari Vila d'Almassora

L'Ajuntament d'Almassora amb l'objecte de contribuir a la promoció i desenvolupament de la investigació i de la creació literària en valencià, convoca l'XI Certamen Literari Vila d'Almassora en les següents modalitats:
  • Premi Antoni Matutano de poesia
  • Premi Vila d'Almassora de narrativa
  • Premi Vila d'Almassora d'investigació local i comarcal.

Bases

1. Pot participar-hi qualsevol persona, amb un màxim de dos treballs. Totes les obres participants han de ser originals, inèdites i escrites en valencià, a més de no haver estat guardonades en cap altre certamen.

2. En el cas del premi de poesia, la temàtica, el metre i la rima són a lliure elecció dels autors, amb una extensió total corresponent a un volum corrent de poesia.

Pel que fa al premi de narrativa, l'extensió mínima de les obres presentades ha de ser de 80 pàgines i màxima de 140.

Les obres participants al premi d'investigació han d'estudiar aspectes de la història, la realitat social, econòmica i/o geogràfica d'Almassora, que poden incloure les comarques veïnes, amb una extensió mínima de 80 pàgines i màxima de 140.

3. Les obres s'han de presentar per triplicat, escrites amb ordinador a doble espai, amb títol i pseudònim. Dins d'una plica ha de constar el nom i cognoms, l'adreça i el telèfon, a més d'una fotocòpia a doble cara del DNI o NIE i una breu semblança de l'autor o de l'autora. Els originals, correctament enquadernats, juntament amb les pliques, s'han de presentar en un sobre al Servei de Dinamització Lingüística de l'Ajuntament d'Almassora (carrer de l'Estret, 1, 12550 Almassora), directament o per correu certificat amb l'avís de recepció, amb la indicació del premi a què opten. El termini de presentació d'originals finalitza el dia 30 de setembre de 2011 a les 13.00 h.

4. L'Ajuntament d'Almassora dota el premi Antoni Matutano de poesia amb 800 euros, el premi Vila d'Almassora de narrativa amb 1.000 euros i el premi Vila d'Almassora d'investigació amb 1.200 euros. De tots aquests premis s'han de deduir els impostos corresponents.

5. El jurat es compon per persones destacades per la seua activitat en cadascun dels àmbits del Certamen; la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Almassora, o la persona en qui delegue, actuarà com a presidenta; el tècnic lingüístic de l'Ajuntament d'Almassora, o la persona en qui delegue, actuarà com a secretari. La llista completa es farà pública en:

6. El jurat donarà a conèixer els resultats en un acte públic, que s'anunciarà comunicant-ho a les persones guanyadores i citant-les per al lliurament dels guardons. Si ho considera oportú, el jurat pot declarar desert el premi corresponent o recomanar la publicació d'algun treball presentat i no premiat.

7. L'Ajuntament d'Almassora garanteix als concurrents el tractament confidencial dels documents presentats; així, les obres no premiades poden ser recollides personalment, o bé sol·licitant-ne l'enviament per correu, en el termini màxim de tres mesos després de la decisió del jurat. Passat aquest termini, els originals no retornats es destruiran per tal de preservar els drets d'autoria. Les pliques s'obriran en el cas dels guanyadors, les recomanacions de publicació a l'editor o els treballs que s'han de retornar, per a comprovar la identitat dels autors. Passat el termini expressat de tres mesos, es recolliran les dades estadístiques i es destruiran les pliques.

8. L'Ajuntament d'Almassora es reserva el dret a publicar les obres premiades; en editar-les, ha de fer constar el guardó rebut. El termini màxim per a la publicació és d'un any i mig després del lliurament dels guardons, passat el qual els autors poden publicar l'obra amb qualsevol editorial, tot i que han de fer constar el guardó rebut.

9. El jurat resoldrà, de manera inapel·lable, tant les incidències no previstes com els dubtes sobre la interpretació d'aquestes bases. La participació en aquest certamen implica l'acceptació de les bases que el regeixen.


Relació de guardonats

Segona
etapa: Premis Vila d'Almassora

Premis Vila d'Almassora 2019
Premi Antoni Matutano de Poesia
Salvador Martínez Lauder, amb Males herbes

Premi Vila d'Almassora de Narrativa
Jesús Bernat Agut, amb El camí i la mar i altres contes en paper
(presentada amb el títol provisional Mos Quedem!)

Premi Miquel Egual d'Assaig i Investigació Local i Comarcal

Francesc Agut Beltran, amb Hermínia Gómez, diva almassorina

Premis Vila d'Almassora 2018
Premi Antoni Matutano de Poesia
José Luis García Herrera, amb La memòria de les petjades

Premi Vila d'Almassora de Narrativa
Rosa Miró Pons, amb Filferrada, la platja de les cigonyes negres

Premi Miquel Egual d'Assaig i Investigació Local i Comarcal
Declarat desert

Premis Vila d'Almassora 2017
Premi Antoni Matutano de Poesia
Vicent Penya i Calatayud, amb L'efímer i l'etern

Premi Vila d'Almassora de Narrativa
Juan Cànoves Bertomeu, amb D'una altra fusta

Premi Miquel Egual d'Assaig i Investigació Local i Comarcal
Francesc Agut Beltran, amb Almassora i el seu entorn en la Guerra del Francès
 

Premis Vila d'Almassora 2016
Premi Antoni Matutano de Poesia

Manuel Roig Abad, amb Meduses

Premi Vila d'Almassora
de Narrativa
Llorenç Delgado i Santos, amb Paral·leles

Premi Miquel Egual d'Assaig i Investigació Local i Comarcal
Declarat desert


Primera etapa:
Certamen Literari Vila d'Almassora
2011-12. XI Certamen Literari Vila d'Almassora

Premi de Poesia Antoni Matutano
Raimond Aguiló i Bartolomé, amb Kalenda d'hivern

Premi de Narrativa Vila d'Almassora

Miquel López Crespí, amb Les vertaderes memòries de Salvador Orlan

Premi d'Investigació Local i Comarcal Vila d'Almassora
Declarat desert (1 obra presentada)


2009-10. X Certamen Literari Vila d'Almassora
Premi de Poesia Antoni Matutano
Manel Alonso Català, amb Si em parles del desig

Premi de Narrativa Vila d'Almassora
Joan Andrés Sorribes, amb Set narracions curtes per a una setmana llarga

Premi d'Investigació Local i Comarcal Vila d'Almassora
Declarat desert (1 obra presentada)

2008-09. IX Certamen Literari Vila d'Almassora
Premi Antoni Matutano de poesia

Declarat desert (10 obres presentades)

Premi de Narrativa Vila d'Almassora
Josep Usó i Manyanós, amb
La senda llarga
(presentada amb el títol provisional Tereseta la de Manxiulo)

Premi d'Investigació Local i Comarcal Vila d'Almassora
Francesca Pérez Badal, amb l'assaig Agroecologia per a un paisatge en extinció

2007-08. VIII Certamen Literari Vila d'Almassora

Premi de Poesia Antoni Matutano
Daniel Nomen i Recio, amb Tu

Premi de Narrativa Vila d'Almassora
Miquel Torres Gascon, amb Històries de l'illa sense costes

Premi d'Investigació Local i Comarcal Vila d'Almassora
Ana Martinavarro Escura, amb l'obra Les cançons que jo escoltava

2006-07. VII Certamen Literari Vila d'Almassora

Premi de Poesia Antoni Matutano
Lola Gonzàlez Montolio, amb Gavella tardoral

Premi de Narrativa Vila d'Almassora
Salvador Macip, amb Quina gran persona

Premi d'Investigació Local i Comarcal Vila d'Almassora
Declarat desert (una obra presentada)

2005. VI Certamen Literari Vila d'Almassora

Premi de Poesia Antoni Matutano
Pau Gratacòs, amb l'obra El radical descrèdit de les cendres

Premi de Narrativa Vila d'Almassora
Declarat desert (10 obres presentades)

Premi d'Investigació Local i Comarcal Vila d'Almassora
Declarat desert (cap obra presentada)

2004. V Certamen Literari Vila d'Almassora

Premi de Poesia Antoni Matutano
Joan Baptista Campos, amb Aquesta estranya quietud

Premi de Narrativa Vila d'Almassora
Carles Bellver, amb l'obra La vida canina

Premi Vila d'Almassora d'investigació

Declarat desert (cap obra presentada)

2003. IV Certamen Literari Vila d'Almassora

Premi de Poesia Antoni Matutano
Joan Carles González, amb Tants barrets

Premi de Narrativa Vila d'Almassora
Miquel Àngel Palomero, amb Gònades tibants

Premi Vila d'Almassora d'investigació

Joan Damià Bautista, amb Mig segle d'activitat artística a Almassora (1889-1938)
Menció honorífica: Maria Arenós, amb V. Mollà (1896-1968)

2002. III Certamen Literari Vila d'Almassora

Premi de Poesia Antoni Matutano
Alexandre Navarro, amb Genet del vell país
(presentada amb el títol provisional Boira)

Premi de Narrativa Vila d'Almassora
Josep Castellano, Jocs de pilota

Premi Vila d'Almassora d'investigació

Declarat desert pel jurat (2 obres presentades)

2001. II Certamen Literari Vila d'Almassora

Premi de Poesia Antoni Matutano
Gràcia Jiménez, amb Platges

Premi de Narrativa Vila d'Almassora
Albert Garcia, amb La revolta ignorada

Premi Vila d'Almassora d'investigació

Fàtima Agut, amb Cent anys de teatre a Almassora
Menció honorífica: Raül Pons, amb La Panderola (1888-1963)

2000. I Certamen Literari Vila d'Almassora

Premi de Poesia Antoni Matutano
Marisol González, amb Pasqual (avi de llunes)

Premi de Narrativa Vila d'Almassora
Joan Pinyol, amb Noranta-nou maneres de no viure encara a la lluna

Premi Vila d'Almassora d'investigació

Rogelio Beltran, amb Les primeres escoles d'Almassora