פעילות יצירתית בדילמה המוסרית

מודל תיאטרלי, מלווה פורום, ללימוד הדילמה המוסרית
נכתב ונערך על ידי: אלי אבני ויאיר פרבי 

מטרות: 
לימוד הדילמה במסגרות חברתיות שונות – בודדים, זוגות, קבוצות.

מסגרת זמן אפשרית: 

בין שלושה שיעורים לשלושה שבועות.

ההפעלה:

1.      חלוקת הכיתה לקבוצות

2.      לכל קבוצה ימונה ראש קבוצה על ידי חבריה וכל קבוצה תבחר מקרה דילמה

3.      הקבוצה תכין הצגה על פי המקרה:

      
א.      ראש הקבוצה אחראי על דיווח שוטף והעלאת תכנים לפורום מלווה פעילות
      
ב.      כתיבת לוח זמנים, כתיבת טקסט, חלוקת תפקידים, עבודה על אביזרים והעמדה
      
ג.       יש להנחות את הקבוצות לשים דגש על אחת הדמויות
      
ד.      יש להנחות את הקבוצות לשים דגש על האפשרויות והפתרונות האפשריים
      
ה.      יש לחייב מונולוג בו מוצגת ההתלבטות (אפשר בסגנון להיות או לא להיות)

4.      צריך לאפשר חופש יצירה: להוסיף דמויות, סצנות, אביזרים

5.      הקבוצות יציגו את מקרי הדילמה

6.      אפשרויות שונות למהלך הדיון:

      
א.   במהלך ההצגה תחולק הכיתה לשני אזורים. כל אזור תומך בפתרון אפשרי אחד. עוצרים את
            ההצגה בנקודות מכריעות ושואלים את הצופים על דעתם. הצופים חייבים לנקוט עמדה ולעבור 
            פיזית לצד שבו תומכים. (כמובן שניתן לשנות דעה במהלך ההצגה)
      
ב.   במהלך ההצגה או בסופה ניתן לשאול את הדמויות שאלות פתוחות. המציגים חייבים לענות 
            בהתאם לדמותן.
      
ג.       בסוף ההצגה יועלה דיון בכיתה ע"י הקבוצה.

7.      בזמן הדיון הראשוני, רצוי לשלב את ההורים בדיון. וכשההצגות מוכנות להזמין אותם לערב המחזה.  

הערה: לתלמידים שמתקשים להציג ניתן לתת אפשרויות יצירה אחרות – הכנת קומיקס, כתיבת סיפור משלהם, העלאת תיאטרון בובות, הכנת מצגות, הפקת סרטים.