מודל מקוון ללימוד הדילמה

נכתב ונערך על ידי: אלי אבני ויאיר פרבי

כלים טכנולוגיים - ניתן להשתמש ב Tricider (סרטון הדרכה), על מנת להעלות דעות בעד ונגד בצורה מקוונת

מטלה ראשונהמהי דילמה
מטרות: חיפוש מושכל באינטרנט, הערכה ומיזוג
מסגרת הזמן: שיעור אחד

1.      התלמידים יחפשו בכוחות עצמם באינטרנט הגדרה לדילמה.

2.      יש להדגיש את חשיבות ציון המקורות עימם עבדו – כללי ציטוט ושמירה על זכויות יוצרים.

3.      התלמידים יסבירו מדוע בחרו במקור זה – אמינות המקור.

4.      התלמידים ימזגו מידע ויסכמו בשפתם את הדברים, ויעלו את הסיכום לפורום היחידה


מטלה שנייה: 

מטרות: פיתוח שיח מיטבי 
מסגרת זמן: שיעור אחד

1.      המורה ייתן הגדרה ממוקדת לדילמה. 

2.      התלמידים יתייחסו וינתחו הגדרה זו. ויערכו השוואה במה היא שונה מהגדרתם.

3.      התלמידים יתמללו את ההשוואה ויעלו את מסקנותיהם לפורום היחידה.


מטלה שלישית: סיפור רבי עקיבא 
מטרותהתמודדות עם טקסט 
מסגרת זמן: שני שיעורים

1.      התלמידים יקראו את סיפור רבי עקיבא.

2.      התלמידים יגדירו את הדילמות של רחל
    
א. השארות במסגרת חיים ידועה ובטוחה מול בחירה בחיים עם ר' עקיבא במסגרת לא בטוחה. 
   
ב. העוני של עקיבא מול העושר של אביה
   
ג. ציות לאביה מול הרצון בעצמאות.

3.      התלמידים יתייחסו להחלטותיה ולקשריה עם משפחתה.

4.      התלמידים יביעו עמדתם: כיצד היו הם נוהגים במקומה של רחל.

5.      התלמידים יעלו את עמדותיהם לפורום היחידה.


מטלה רביעיתדילמה אקטואלית 

מטרות: התמודדות עם עבודה בקבוצות 
מסגרת הזמן: שני שיעורים

1.      התלמידים יקראו את אחת מהדילמות האקטואליות המוצעות.

2.      התלמידים יכתבו חמש נקודות מרכזיות בטקסט.

3.      התלמידים יציינו מהי הדילמה המוצגת בטקסט ויעלו את מסקנותיהם לפורום היחידה.


מטלה חמישית: עבודה עם ההורים 

מטרות: שילוב ההורים והעמקת הקשר המשפחתי

מסגרת הזמן: שעורי בית במהלך שבוע

1.      התלמידים והוריהם יקראו אותו הטקסט בבית.

2.      התלמידים יציינו את חוות דעת הוריהם בפורום על הדילמה וידונו בדרכי הפתרון האפשריות.

3.      התלמידים והוריהם יעלו - בנפרד - את דרכי הפתרון של כל אחד מהם לפורום היחידה.

כאן נדרשת הדרכת ההורים על ידי התלמידים.