הדילמה של מעיין

לקוח מתוך אתר מנהל חברה ונוער http://www.snunit.k12.il/minhal/28023.html

תוצאה מצופה: המשתתפים יבחנו את עמדתם בעניין אחריותו של הפרט הצופה בתכנונו או בביצועו של מעשה אלימות.
מסרים: תגובה פאסיבית (התעלמות, שתיקה) על התנהגות אלימה נותנת לאדם האלים לגיטימציה ומחזקת אותו.
בכל מצב של אלימות יש להפעיל שיקולי דעת בבחירת התגובה האפקטיבית שתמנע את החרפת המצב ואת הישנותו.
שיטה: ניהול דיון באמצעות דילמה.
משך המפגש: 45 דקות לכל דילמה.
עזרים: שתי דילמות חלופיות.
הכנה: על המנחה לבחור באחת מהדילמות שלהלן ולהתאימה לקבוצתו.

הדילמה של מעיין - תיאור הפעילות

המנחה יקרא את החלק הראשון של הכתבה שלהלן וימשיך בקריאת הדילמה של מעיין.
מלכודת לא חינוכית בתיכון בחיפה! תלמידים חיבלו בכיסא, המורה נפלה ונפצעה מאז המקרה, ב-25 באוקטובר, לא שבה המורה לאיתנה. למרות חקירת המשטרה, טרם נעצר תלמיד או תלמידים החשודים במעשה מאת: יונתן הללי ואמיר גילת
"אחד מתלמידי, או כמה מהם, חיבלו בכיסא שעליו ישבתי. הכיסא התפרק וקרס, ואני נפלתי ממנו ונפגעתי, לעיני 35 תלמידים" - כך טוענת מורה מחיפה, בתלונה שהגישה למשטרה.
המקרה אירע ב25- באוקטובר, סמוך ל10- בבוקר, בכיתה ט' באחד מבתי הספר בעיר. לאחר שנפגעה, הורתה המורה לאחת התלמידות לגשת לחדר המורים להביא קרח וכן דרשה להזעיק את מנהלת בית הספר. המנהלת הגיעה למקום, קראה לאחד התלמידים, החשוד במעשה והוציאה אותו מהכיתה.
אחר כך, כשהיא נאנקת מכאבים, התפנתה המורה בכוחות עצמה לטיפול רפואי. היא טופלה, נחבשה והצטוותה לנוח מנוחה מוחלטת במשך שלושה שבועות. רק בשבוע הבא היא אמורה לחזור לבית הספר.
תלונתה הנחקרת על ידי מחלק הנוער, טוענת המורה, כי היא נחבלה קשות בגבה, בראשה ובידה ונזקקה לטיפול רפואי, מאז האירוע עדיין לא שבה לאיתנה, והיא נעדרת מהלימודים.
המנחה יקרא את החלק הראשון של הכתבה שלהלן וימשיך בקריאת הדילמה של מעיין.
מלכודת לא חינוכית בתיכון בחיפה! תלמידים חיבלו בכיסא, המורה נפלה ונפצעה מאז המקרה, ב-25 באוקטובר, לא שבה המורה לאיתנה. למרות חקירת המשטרה, טרם נעצר תלמיד או תלמידים החשודים במעשה מאת: יונתן הללי ואמיר גילת
"אחד מתלמידי, או כמה מהם, חיבלו בכיסא שעליו ישבתי. הכיסא התפרק וקרס, ואני נפלתי ממנו ונפגעתי, לעיני 35 תלמידים" - כך טוענת מורה מחיפה, בתלונה שהגישה למשטרה.
המקרה אירע ב25- באוקטובר, סמוך ל10- בבוקר, בכיתה ט' באחד מבתי הספר בעיר. לאחר שנפגעה, הורתה המורה לאחת התלמידות לגשת לחדר המורים להביא קרח וכן דרשה להזעיק את מנהלת בית הספר. המנהלת הגיעה למקום, קראה לאחד התלמידים, החשוד במעשה והוציאה אותו מהכיתה.
אחר כך, כשהיא נאנקת מכאבים, התפנתה המורה בכוחות עצמה לטיפול רפואי. היא טופלה, נחבשה והצטוותה לנוח מנוחה מוחלטת במשך שלושה שבועות. רק בשבוע הבא היא אמורה לחזור לבית הספר.
תלונתה הנחקרת על ידי מחלק הנוער, טוענת המורה, כי היא נחבלה קשות בגבה, בראשה ובידה ונזקקה לטיפול רפואי, מאז האירוע עדיין לא שבה לאיתנה, והיא נעדרת מהלימודים.
מתוך: "מעריב" 10.11.94

מעיין היא תלמידה בכיתה הנ"ל. היא ראתה את כל שלבי ההתארגנות לקראת החבלה בכיסא המורה. היא יודעת מי יזם ומי הוביל את המבצע. היא קיוותה כי כל האירוע יסתיים במעידה קלה של המורה ובצחוק גדול בכיתה.
היא שמעה כי מצבה של המורה קשה. היא מתלבטת.

האם עליה לדווח או לא? הבא שני נימוקים לחיזוק עמדתך.

א. המנחה יציג את נושא המפגש ומטרתו.

ב. המנחה יחלק את דפי הדילמה למשתתפים, יקריא אותה בקול ויברר עמם את פרטיה באמצעות שאלות תוכן כגון:
- מהו האירוע?
- מי השותפים?
- מהי הדילמה של מעיין?

ג. שלב אישי
כל משתתף מתבקש לענות על השאלה המוצגת בסיומה של הדילמה ולהביא שני נימוקים לחיזוק עמדתו. תתקיים הצבעה והכיתה תתחלק לצוותים בני 5-4 משתתפים בעלי עמדה זהה.

ד. שלב קבוצתי
יתקיים דיון קבוצתי בניסיון להגיע להסכמה על 4-3 נימוקים קבוצתיים, והם יירשמו על הלוח.

ה. במליאה - שאלות לדיון:
1. מהם הערכים המתנגשים בדילמה?
2. כלפי מי יש למעיין מחויבות? אם יש לה כמה מחויבויות - איזו מהן קודמת, לדעתכם?
3. אם המורה הייתה אהודה או שנואה על מעיין, האם עובדה זו הייתה צריכה להשפיע על הכרעתה?
4. אם היוזמים והמתכננים היו חבריה הטובים של מעיין, האם עובדה זו צריכה להשפיע על הכרעתה?
5. מהי הלשנה בעיניכם? מהם גבולותיה? מתי חובה לדווח?
6. מה היה קורה אילו כולם היו מתעלמים מאירועים מסוג זה ולא מדווחים עליהם?
7. מה עלול להיות ההפסד במקרה של דיווח, או של שתיקה?
8. מה עשוי להיות הרווח במקרה של דיווח, או של שתיקה?
9. מהי אחריותם של שאר תלמידי הכיתה במקרה זה?
10. במה צריכה אחריות זו להתבטא? תנו דוגמאות.
Comments